Nai-update: Nobyembre 16, 2018 - Na-update ang RFQ upang isama ang mga tamang link sa Mga Alituntunin sa Pagpopondo at Mga Patakaran

Nai-update: Nobyembre 16, 2018 - Mga Tanong at Sagot na nai-post.

Nai-update: Nobyembre 28, 2018 - Ang petsa ng takdang panukala ay pinalawak hanggang Enero 11, 2019.

KATANGING APPLICANTS:

  • Magkaroon ng isang minimum na limang (5) taong karanasan sa pagbibigay ng mga solusyon sa system ng pang-emergency na abiso.

DESCRIPTION:

Naghahanap ang Unang 5 LA ng isang (1) vendor upang magbigay ng isang web-based system na may mga kakayahan sa pag-abiso sa emerhensiya sa pamamagitan ng isang Application Service Provider (ASP) o sa pamamagitan ng isang Software bilang isang tagapagbigay ng Serbisyo (SaaS). Papayagan ng software ng emergency notification ang First 5 LA leadership staff na direktang makipag-usap sa kawani ng First 5 LA sa pamamagitan ng iba`t ibang mga pamamaraan sa komunikasyon sa isang pang-emergency na sitwasyon o kapag may isang agarang pangangailangan (hal. Mga lindol, kaguluhan sa sibil, at iba pang mga kaguluhan sa pagpapatakbo).

PAANO MAG-APPLY:

Ang isang application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat na matanggap ng First 5 LA na hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Enero 11, 2019. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFQ para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri.

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon, ang mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na matanggap bago mag-5 ng hapon PT sa Disyembre 19, 2018 at mai-post ang mga sagot sa website sa Disyembre 20, 2018. Ang Unang 5 LA ay may karapatang tukuyin ang tiyempo at nilalaman ng ang mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at nag-post sila ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.

Upang tumugon sa RFQ na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA ng hindi lalampas sa 5 pm PT sa Enero 11, 2019.

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Kapag nagawa ang isang account ng gumagamit, mag-click dito upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga Aplikante ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFQ sa pamamagitan ng online form. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronik. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

CONTACT US:

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email bago mag-5 ng hapon PT sa Disyembre 19, 2018 kay Andrea Abeleda, Opisyal ng Mga Operasyon at Pagsunod sa Kontrata, [protektado ng email].
Maagang Pag-screen, Mas Mahusay na Kinalabasan: Developmental Screening & Referral Toolkit para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod ng Pamilya

Maagang Pag-screen, Mas Mahusay na Kinalabasan: Developmental Screening & Referral Toolkit para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod ng Pamilya

Sa Developmental Screening & Referral Toolkit na ito para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod sa Pamilya malalaman mo ang mga yugto upang magpatupad ng isang bagong hakbangin sa pag-screen ng pag-unlad, o pinuhin ang mga umiiral na kasanayan sa pag-screen upang mapalakas ang kalidad at pagiging epektibo sa loob ng medikal na pambata ...

isalin