Pilar Diaz | Opisyal ng Programa ng Mga Komunidad, Sentro para sa Epekto ng Bata at Pamilya

Oktubre 21, 2021

Indibidwal, nagpapasalamat ako para sa kung gaano kalakas at matulungin na mga system ang naka-impluwensya sa aking buhay; ngunit sa propesyonal - pag-alam na ang aking sariling mga karanasan ay maaaring makatulong na bumuo ng mga pinabuting kritikal na mga sistema na mahalaga para sa bukas na karapat-dapat sa mga bata ngayon - tinawag ko lamang na "pagbabayad nito."

Noong kalagitnaan ng 1970s, ang aking ama ay isang accountant sa Prudential sa Pilipinas. Sa isang kapritso, siya at ang isang kaibigan ay dumaan sa US Embassy at nagpasyang mag-apply para sa isang green card. Ang kanilang mga aplikasyon ay naaprubahan nang mabilis, habang ang US ay kumukuha ng mga propesyonal sa Asya, ang mga pagsisikap na kalaunan ay kilala bilang "pag-alisan ng utak." Ngunit hindi siya umalis hanggang sa makatanggap siya ng isang use-it-or-loss-it na sulat mula sa US Embassy 10 taon na ang lumipas. Makalipas ang dalawang taon, ang aking ina, mga kapatid at ako ay muling nakasama sa kanya sa Aurora, Colorado.

Malayo kami sa aming pamilya, kultura, at sistema ng suporta. Ngunit pinalad kaming manirahan sa isang pamayanan kung saan ang isang malakas na sistema ay nagbibigay ng mga pagkakataon at isang safety net. Ang aking ina ay nakakuha ng mga kurso sa bookkeeping sa lokal na kolehiyo ng pamayanan at nakakuha ng mga kasanayang kinakailangan para sa isang trabaho. Regular na nakikipagkita ang mga paaralan sa aking mga magulang upang masuri ang aming mga pangangailangan, kabilang ang pagtukoy ng aming takdang aralin batay sa kakayahan. Ang sistema ng paaralan ay sentro sa amin ng pagbuo ng isang mapagkakatiwalaang ugnayan sa aming pamayanan ng paaralan.

Ang mga ahensya ng lokal na pamahalaan at negosyo ay nagtulungan din. Sinipa ito ng mga opisyal ng pulisya sa kapatagan kasama namin sa campus at nag-alok ng buwanang, naaprubahan ng magulang at libreng mga paglalakbay sa bukid. Pinayagan kami ng simbahan sa tapat ng aking paaralan na tumambay sa gym, na nagbibigay ng isang ligtas na puwang nang hindi mag-proselytize. Ang bakuran ng paaralan ay hindi nabakuran at nagsilbi bilang karagdagang mga puwang sa parke. Kapag may mga alalahanin sa rate ng krimen sa at sa paligid ng lokal na mall, gumawa sila ng lupon ng tagapayo ng tinedyer sa halip na dagdagan ang pagpapatupad ng batas.

Nakinabang kami ng aking mga kapatid mula sa isang sumusuporta sa pamayanan na may matibay na mga sistema. Marahil ay lumalaki ito sa sistemang iyon na nagbigay inspirasyon sa aming komunidad o mga system na magbago ng mga karera: ang aking kapatid ay isang konsehal ng lungsod sa Colorado at namumuno ngayon sa pakikipag-ugnayan sa pamayanan sa kanyang lalawigan; ang aking iba pang kapatid ay isang abugado ng mas mataas na edukasyon at isang komisyoner; ang aking kapatid na babae ay nagtatrabaho para sa isang hindi pangkalakal na nakikipag-ugnayan at nagbibigay ng kasangkapan sa mga layperson at klero upang manguna sa mga kritikal na pag-uusap tungkol sa lahi at pagkakakilanlan sa mga pamayanang panrelihiyon. Nagsilbi ako dati bilang isang komisyoner ng mga parke at nauunawaan kung gaano kritikal ang boses ng pamayanan sa paggawa ng patakaran, lalo na sa pagpapabuti ng mga system na nakakaapekto sa mga batang bata dito sa LA

Sa paglipas ng panahon ang pagkakaroon ng mga Pilipinong Amerikano sa mga pagbabago sa tungkulin ay lumago, sa lahat ng antas: Ang pakikipag-ugnay sa White House sa US Office of Personnel Management, ang pangkalahatang abugado ng California, pangalawang tagapangulo ng Kagawaran ng Tubig ng Los Angeles, at marami pa. Sa LA County, mayroong dalawang alkalde ng Filipina. Sa buong California, mayroong iba pang mga Pilipino / isang inihalal na opisyal, hinirang, at gumagawa ng desisyon na humuhubog ng mga system, tumatakbo para sa mga tanggapan, aayos ng kanilang mga komunidad, at lumilikha ng pagbabago.

Ngunit kailangan ng higit na representasyon para sa 4.2 milyong mga Pilipino na nakatira sa Estados Unidos, at para sa kalahating milyon na tumawag sa LA County na tahanan - isang konsentrasyon na nalampasan lamang ng Maynila. Mahalaga ang representasyon para sa mga Pilipinong nars na napunta sa mga frontline sa buong pandemiyang naatasan sa mga yunit na may panganib na mataas; para sa halos 175,000 na walang dokumento na mga Pilipino, kabilang ang mga tatanggap ng DACA; para sa mga nagsasalita ng isa sa maraming mga diyalekto maliban sa Tagalog; at para sa World War II mga beterano ng Pilipino na nakipaglaban sa US at naghihintay pa rin ng mga ipinangakong benepisyo. Mula healthcare hanggang sa pabahay at edukasyon, mayroon ding mga pangangailangan ang mga Pilipino. Ngunit dahil ang Pilipinas ay isang teritoryo ng US, nahaharap ang mga Pilipino sa mga pangyayaring kakaiba sa karanasan ng Pilipino. 

Naaalala ko ang pagiging siyam na taong gulang sa panahon ng People Power Revolution sa Pilipinas. Sa isang silid na naiilawan ng isang kandila sa bahay ng aking lola, umaasa kami sa isang radio transistor na pinapatakbo ng baterya para sa mga update, dahil ang kuryente ay sporadic sa panahon ng pag-aalsa. Nakinig kami habang si Corazon Aquino, ang pinaslang na asawa ng senadora, ay namuno sa libu-libong mga Pilipino sa matagumpay na tinapos ang diktadura. Bata pa ako noong siya ay nahalal na pangulo, at nakita kong may magagawa ang mga Pilipino, lalo na kung ginagawa sa mga tao. Sa dami ng mga Pilipinong kasangkot sa pagsasaayos, pag-diskarte, at paggawa ng desisyon, ipinagmamalaki ko na ang mga Pilipino ay tumutulong sa paghimok ng pagbabago ng system. Mas mahalaga, na mayroong higit na nakasisigla sa susunod na henerasyon.   
Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin