Karla Pleitéz Howell | Unang 5 LA Executive Director

Enero 23, 2023 

Nitong nakaraang weekend Dapat sana ay isang maligaya na pagdiriwang ng Lunar New Year sa Monterey Park, na pinagsasama-sama ang mga pamilya at komunidad, ngunit sa halip ay isang masayang pagtitipon ang napinsala ng isa pang walang kabuluhang pagbaril sa masa.  

Ang puso ko ay napupunta sa mga pamilya ng biktima, at lahat ay naapektuhan ng malagim na karahasan sa San Gabriel Valley.  

CAng muling paggamit ng mga ligtas at inclusive space sa LA County para umunlad ang lahat ng maliliit na bata ay nasa puso ng aming trabaho sa First 5 LA. Maging ito ang patuloy na pagganyak para sa ating lahat na gawin ang mahalagang gawaing nasa harapan natin upang makatulong na maiwasan ang panibagong trahedya.  

Nagluluksa kami para sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay sa Monterey Park at nagdadalamhati para sa lahat ng nakaranas ng pagkawala at patuloy na naapektuhan ng karahasan ng baril sa ating bansa.  
isalin