Karla Pleitéz Howell | Executive Director

Mayo 16, 2023

Kami ay labis na nalungkot sa pagpanaw ni Gloria Molina, isang masugid na tagapagtaguyod para sa mga bata at pamilya na maaalala magpakailanman para sa kanyang epekto sa pampulitikang tanawin ng California at ang kanyang hindi natitinag na pangako sa mga komunidad na ipinagmamalaki niyang kinakatawan at pinaglilingkuran. Nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga lider na sumunod sa kanyang mga yapak, si Molina ang unang miyembro ng Latina Assembly sa California, ang unang Latina sa Konseho ng Lungsod ng Los Angeles, at ang unang Latina sa LA County Board of Supervisors. Naglalarawan ng kahalagahan ng representasyon, pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at pagsasama, kapansin-pansing ibinahagi ni Molina, "Dapat nating abangan ang panahon kung kailan ang etnikong pinagmulan o kasarian ng isang tao ay hindi na isang historical footnote." Mula sa pagtataguyod para sa pantay na transportasyon para sa mga residente, mga karapatan ng kababaihan at pantay na kalusugan, si Molina ay isang ganap na kampeon para sa katarungang panlipunan. 

Noong unang bahagi ng 2000s at pana-panahon sa buong dekada, nagsilbi si Molina bilang Tagapangulo ng Lupon ng mga Komisyoner ng Unang 5 LA, at sa pakikipagtulungan sa iba pang mga Komisyoner ay gumabay sa mga unang taon ng organisasyon, na may matalas na lente sa pagtiyak na ang lahat ng mga bata ay may pantay na access sa kritikal pangangalaga sa kalusugan at maagang pag-aaral na mga mapagkukunan na kailangan nila upang umunlad. Isang pananaw na ang First 5 LA ay nananatiling nakatuon sa ngayon. 

Ang aming mga puso ay kasama ng Pamilya Molina.  
isalin