Paggawa ng Balita: Ang Pangangalaga sa Bata ay ang "X" na Kadahilanan sa Muling Pagbubukas ng Ekonomiya

Paggawa ng Balita: Ang Pangangalaga sa Bata ay ang "X" na Kadahilanan sa Muling Pagbubukas ng Ekonomiya

Habang ang bansa ay nagtungo sa kanyang ikatlong buwan na kublihan sa lugar at nagsasaad na unti-unting bubuksan, isang pangunahing tanong ang lumalabas na malaki sa isipan ng mga magulang, ekonomista at inihalal na opisyal: Sino ang mag-aalaga sa mga bata kapag ang mga magulang ay tinawag na bumalik sa trabaho? Hindi tulad ng ...

Paggawa ng Balita: Pagiging Magulang sa isang Pandemya, Pagpapanatiling Ito Sama-sama sa isang Itinaas na Daigdig

Paggawa ng Balita: Pagiging Magulang sa isang Pandemya, Pagpapanatiling Ito Sama-sama sa isang Itinaas na Daigdig

Mula noong Marso, ang mga paaralan at sentro ng pangangalaga ng bata sa buong bansa ay nagsara dahil sa pandemya ng COVID-19, na itinulak ang maraming mga magulang at tagapag-alaga sa mga bago at hindi pamilyar na tungkulin bilang mga full-time na guro. Kapag idinagdag sa biglaang paglilipat sa malayong trabaho, ang pagsasara ng ...

Paggawa ng Balita: Bayad na Pag-iwan ng Pamilya Cont.

Presidential Election 2020 Refinary 29: Kung saan Ang Mga Pangalawang Kandidato ng Pangulo ng 2020 Tumigil sa Bayad na Pag-iwan ng Pamilya Noong Martes ng hapon, ipinakilala muli nina Sen. Kirsten Gillibrand at Rep. Rosa DeLauro ang Family And Medical Insurance Leave (FAMILY) Act, na lilikha ng isang pambansang ...

Paggawa ng Balita: Sino ba Talaga ang Nagbabayad para sa Pag-iwan ng Pamilya? Sino ang Dapat? Isang Pakikipag-usap na Worth pagkakaroon

Paggawa ng Balita: Sino ba Talaga ang Nagbabayad para sa Pag-iwan ng Pamilya? Sino ang Dapat? Isang Pakikipag-usap na Worth pagkakaroon

Alam mo bang 40% ng mga Amerikano ay hindi makakakuha ng $ 400 na emergency na gastos? Ngayon isipin na ang gastos sa emerhensiya ay dumating sa form na nawalang sahod. Nawawala lamang ang tatlong araw ng trabaho mula sa isang $ 15-isang-oras na trabaho upang pangalagaan ang isang miyembro ng pamilya na hindi maganda ang kalusugan o mula sa pag-aalaga ng isang bagong silang na anak ...
isalin