Paggawa ng Balita: Ang Mga Papasok na Gobernador ay Kumuha ng Tinta para sa Pag-prioritize ng Mga Isyu sa Maagang Bata

Paggawa ng Balita: Ang Mga Papasok na Gobernador ay Kumuha ng Tinta para sa Pag-prioritize ng Mga Isyu sa Maagang Bata

Si Gobernador Newsom ay gumawa ng mga isyu sa maagang pagkabuo ng mga balita sa harap ng pahina. Sa mga araw na humahantong sa pagmumura at kanyang mga unang linggo sa opisina, si Gobernador Gavin Newsom ay gumawa ng mabuti sa kanyang mga pangako sa kampanya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng panukalang pondo para sa maagang pagkabata ...

Ano ang Ginagawa namin: Disyembre 2018

Ano ang Ginagawa namin: Disyembre 2018

East Coast Pre – K: Matapos ipakilala ang isang pakete ng mga bayarin upang madagdagan ang pag-access ng preschool sa estado (mag-click dito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga panukalang batas), ang Assemblyman ng California na si Kevin McCarty, kasama ang Supervisor ng California na Piniling Tagubilin sa Publiko na si Tony Thurmond, ...
isalin