Ang mga highlight mula sa pagpupulong ng Komisyon noong Nobyembre 8 ay kinabibilangan ng: pag-apruba sa proseso ng pagpipino ng Strategic Plan; pag-apruba ng Mga Resulta para sa Mga Bata at Pamilya at Mga Panukala sa Pagsubaybay para sa Framework ng Epekto ng Unang 5 LA; at pagpapalawak ng Little by Little ng paglulunsad ng maaga ...