Spotlight sa Unang 5 Kasosyo sa LA at Kasalukuyang Kagawaran

Spotlight sa Unang 5 Kasosyo sa LA at Kasalukuyang Kagawaran

Spotlight sa Unang 5 Kasosyo sa LA at Kasalukuyang Pakikipag-usapMabuting Balita para sa Mga Pamilyang California ang iminungkahing badyet ng Gobernador Jerry Brown para sa 2018-2019 ay kukuha ng mga makabuluhang hakbang pasulong sa pag-prioritize ng mga bata mula sa edad na 0-5. Kasama sa badyet ang suporta para sa maraming mga programa na ...

Immigration Resources

Immigration Resources

Mga Mapagkukunan ng Imigrasyon Ang takot ng mga magulang sa pagpigil at pagpapatapon ay pinataas ng mga kamakailang pagkilos ng pamahalaang federal at naging isang pangunahing isyu na nakakaapekto sa mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya sa buong Los Angeles County. Lahat ng mga pamilya, kabilang ang ...

Mga Sentro ng Tulong sa Mga Kalungkutan - Lalawigan ng Los Angeles

Mga Sentro ng Tulong sa Mga Kalungkutan - County ng Los Angeles Minsan ang mga likas na kasanayan sa pagkaya ay maaaring hindi magbigay ng kaluwagan na kinakailangan pagkatapos ng isang malaking pagkawala. Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay nakakaranas ng mga sintomas tulad ng matinding pagkalumbay, paghihirap na sumulong o bumalik sa pang-araw-araw na gawain, ...
isalin