Pakikipag-usap sa Mga Bata tungkol sa Lahi at Rasismo

Pakikipag-usap sa Mga Bata tungkol sa Lahi at Rasismo

Pakikipag-usap sa Mga Bata tungkol sa Lahi at Rasismo Sinasabi sa amin ng mga magulang na nais nilang ipagdiwang ng mga bata ang kanilang kultura at pagkakakilanlan habang walang kulay at walang bias. Ito ay isang edad na hamon na ina, tatay at tagapag-alaga na mukha na kumuha ng isang bagong pangangailangan ng madaliang pagkilos sa mga protesta ...

Manood at Alamin ang tungkol sa Stereotyping

Manood at Alamin ang tungkol sa Stereotyping

Manood at Alamin ang tungkol sa Stereotyping Telebisyon, mga pelikula at video game lahat ay may malaking impression sa mga bata. Ang pagpapaalam sa parehong paraan kung paano nila nakikita ang mundo at ang kanilang mga sarili, ang mga bata sa media na nakakain ay maaaring makaapekto sa kanilang mga pananaw sa lahi, kasarian, at relihiyon. Bilang isang magulang, ito ay ...
isalin