Unang 5 Palatandaan ng LA ng Malakas na Pamilya

Unang 5 Palatandaan ng LA ng Malakas na Pamilya

Unang 5 Mga Palatandaan ng LA ng Malakas na Pamilya ng LA Ano ang nagpapatibay sa isang pamilya? Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pinakamalakas, malulusog na pamilya ay may limang mga katangian na pareho. Ang limang "mga kadahilanan na proteksiyon" ay tumutulong na lumikha ng isang ligtas at malusog na kapaligiran para sa mga may sapat na gulang upang maging pinakamahusay na mga magulang na maaari naming ...

Lumilikha ng isang Parenting Network

Lumilikha ng isang Parenting Network

Lumilikha ng isang Parenting Network Tulad ng sinabi ng matandang Aprikano, kinakailangan ng isang nayon upang mapalaki ang isang bata. Ang "nayon" ngayon sa County ng Los Angeles ay isang magkakaibang network ng pagiging magulang ng lahat mula sa impormasyon at inspirasyon hanggang sa kongkretong suporta at mga mapagkukunang dalubhasa para sa iyong ...
isalin