Ang Unang 5 LA ay Ipinagdiriwang ang Mga Pinuno ng Komunidad

Ang Unang 5 LA ay Ipinagdiriwang ang Mga Pinuno ng Komunidad

Pagbabalik. Pagbibigay ng kanilang makakaya. At hindi sumusuko. Sa buwan ng pasasalamat na ito, iyon ang mga tema ng isang espesyal na araw nang ipahayag ng First 5 LA ang pasasalamat sa mga pinuno ng komunidad para sa lahat ng kanilang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na pagsisikap upang matiyak na ang mga maliliit na bata ...

Ginagawa ng Mga Magulang ang Pananaliksik sa Pagkilos upang Mapabuti ang Oras ng Kalidad sa Mga Bata

Ginagawa ng Mga Magulang ang Pananaliksik sa Pagkilos upang Mapabuti ang Oras ng Kalidad sa Mga Bata

Nang magsimulang mag-survey si Natasha Guerrero ng iba pang mga magulang sa kanyang pamayanan noong nakaraang taon, nagulat siya nang malaman kung gaano kaunti ang kalidad ng oras na ginugugol nila sa kanilang mga anak. "Napaka mapanghusga sa simula," sabi ni Guerrero. "Ako ay tulad ng, 'Hoy, ako ay isang ina ng ...

Ang Mga Batang Pinakamahusay na Ina ng Simula ay Dalhin ang Kaso sa Estado Capitol

Ang Mga Batang Pinakamahusay na Ina ng Simula ay Dalhin ang Kaso sa Estado Capitol

Nang si Evelin Balbuena-Galvez ay nabuntis nang anim na linggo bilang pangalawa sa Leuzinger High School sa Lawndale, nadulas siya at nahulog sa shower, nawawala sa isang araw ng pag-aaral. Sa ibang mga araw, ang sakit sa umaga at mga appointment ng doktor ay pinipigilan siyang dumalo sa mga klase. Pagkatapos, kapag ...

Ang Pinakamahusay na Simula ay Sumasagawa sa Susunod na Hakbang

Ang Pinakamahusay na Simula ay Sumasagawa sa Susunod na Hakbang

Ang maliit na batang babae ay hindi nalabhan, nagsuot ng gusot na damit at hindi kailanman nakangiti. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras na nag-iisa sa kanyang paaralang elementarya sa Compton. Wala sa ibang mga bata ang nais na maging malapit sa kanya. Maliban kay Antoinette Andrews-Bush. "Ako at ang aking mga kaibigan ay nagpasya na kaibiganin siya ...

Mga Puntong Kumonekta: Nakatuon sa Unahan ng Trabaho

Mga Puntong Kumonekta: Nakatuon sa Unahan ng Trabaho

Ni Kim Belshé, Executive Director, Unang 5 LA Ang Lupon ng mga Komisyoner ay nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan sa 1:30 ng hapon, maliban kung ipinahiwatig, sa mga tanggapan ng Unang 5 LA. Ang lahat ng mga pagpupulong ay bukas sa publiko, at ang mga agenda ay nai-post sa aming website kahit papaano ...

Kapag Isang Takot ang Takot

Kapag Isang Takot ang Takot

Kapag pinatapon ang kanyang ama, dapat alagaan ng isang batang babae sa Watts ang kanyang mga maliliit na kapatid upang ang kanyang ina ay makapasok sa trabaho. Ang isang walang dokumento na ina ay natatakot na mag-ulat ng isang pagtatangkang panggagahasa sa pulisya matapos na ihulog ang kanyang anak sa paaralan sa Timog-silangang Los Angeles. Sa El Monte, isang babae ...

Ano ang Ginagawa namin - Isang Pag-ikot ng Unang 5 LA News

Ano ang Ginagawa namin - Isang Pag-ikot ng Unang 5 LA News

Paggawa ng isang Mural: Ang nakakaantig na mini-dokumentaryo tungkol sa pagpapaunlad ng Best Start Metro LA's Mural. Ang mural ay isang visual na representasyon ng Kampanya ng Kulturang Pagrespeto na hinihimok ng komunidad sa Metro, isang nagpapatuloy na kampanya na naglalayong bawasan ang karahasan sa pamilya. Bridging ...

Home Ay Saan ang Puso Ay

Home Ay Saan ang Puso Ay

Karamihan sa mga nakatutuwang mga larawan ng sanggol ay nagpapasigla ng isang ngiti. At pagkatapos ay mayroong larawan ng sanggol na nagdudulot sa pagkasuko ni Juana Fernandez. "Talagang may larawan ako noong ako ay isang maliit na sanggol na may hawak na isang baby pin na inilagay ko sa electrical socket," naalala ni Fernandez. "Sa aking...
isalin