Inilabas ng Help Me Grow-LA ang Ulat: "Pagtataguyod ng Pinakamainam na Pag-unlad ng Mga Bata"

Inilabas ng Help Me Grow-LA ang Ulat: "Pagtataguyod ng Pinakamainam na Pag-unlad ng Mga Bata"

Ang maagang yugto ng disenyo at pagpaplano para sa Help Me Grow LA (HMG-LA) ay gumawa ng pangunahing hakbang patungo sa pagbuo, sa pakikipagsosyo, isang komprehensibo at pinag-ugnay na sistema upang suportahan ang pagsusulong ng pinakamainam na pag-unlad at kagalingan ng mga bata. Mahigit sa 60 mga ahensya ng lalawigan, ...

Ang Estado ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon sa Los Angeles County

Ang Estado ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon sa Los Angeles County

Ang Komite sa Pagpaplano ng Pangangalaga ng Bata sa Los Angeles County 2017 Kailangan ng Pagtatasa PANGUNAHING PAGBABAGO Ang mga unang taon ng pag-unlad ng isang bata ay naglalagay ng pundasyon para sa tagumpay sa paaralan. Ayon sa Harvard's Center on the Developing Child, 700 hanggang 1,000 bagong mga koneksyon sa neural ang bumubuo sa bawat ...

Ipinapakita ng Bagong Ulat ang Mas Mahusay na Kailangan para sa Mga Programang Maagang Edukasyon sa Mataas na Kalidad

Ipinapakita ng Bagong Ulat ang Mas Mahusay na Kailangan para sa Mga Mataas na Kalidad na Mga Programa sa Maagang Edukasyon Sa kabila ng mga pagpapabuti sa mga nagdaang taon, ang ating bansa ay patuloy na nagkukulang sa pag-alok sa mga pamilya ng abot-kayang, de-kalidad na mga programa sa preschool upang mapabuti ang tagumpay sa paaralan ng isang bata, ayon sa isang ...
isalin