Pagtatasa: Paano Makakaapekto sa Panukala sa Badyet ni Gobernador Newsom ng Mga Bata at Pamilya ng California?

Pagtatasa: Paano Makakaapekto sa Panukala sa Badyet ni Gobernador Newsom ng Mga Bata at Pamilya ng California?

Ang unang panukala sa badyet ng estado ni Gobernador Gavin Newsom ay groundbreaking sa lalim at lawak ng pamumuhunan nito sa ating pinakabatang taga-California. Ang paglalagay ng isang malakas na priyoridad sa mga maliliit na bata at nagtatrabaho pamilya, Newsom's "California for All" $ 209 bilyong plano sa paggastos ...
isalin