Paggawa ng Balita: Developmental Screening

Paggawa ng Balita: Developmental Screening

Ang mga bata, simula sa pagsilang, inaasahang makakamit ang ilang mga pangyayaring pang-unlad habang lumalaki sila, kabilang ang kung paano nila ginagamit ang wika, kung paano sila gumalaw (iniisip ang pag-crawl, pagtakbo at paglukso), kung paano sila nakikipag-ugnayan sa iba, at kung paano nila pinamamahalaan at ipahayag ang mga emosyon. Hindi lahat ng mga bata ...

Inilabas ng Help Me Grow-LA ang Ulat: "Pagtataguyod ng Pinakamainam na Pag-unlad ng Mga Bata"

Inilabas ng Help Me Grow-LA ang Ulat: "Pagtataguyod ng Pinakamainam na Pag-unlad ng Mga Bata"

Ang maagang yugto ng disenyo at pagpaplano para sa Help Me Grow LA (HMG-LA) ay gumawa ng pangunahing hakbang patungo sa pagbuo, sa pakikipagsosyo, isang komprehensibo at pinag-ugnay na sistema upang suportahan ang pagsusulong ng pinakamainam na pag-unlad at kagalingan ng mga bata. Mahigit sa 60 mga ahensya ng lalawigan, ...

Tulungan Mo Akong Lumago –Lunsad ng LA upang Pagbutihin ang Mga Kasalukuyang Pang-unlad

Tulungan Mo Akong Lumago –Lunsad ng LA upang Pagbutihin ang Mga Kasalukuyang Pang-unlad

Taon na ang nakakalipas, sinabi ng Unang Komisyonado ng LA na si Cynthia Harding na ang pag-abot ng tulong tungkol sa pag-unlad ng kanyang anak ay nag-iisa sa kanyang pakiramdam at walang magawa. "Sinabi ng pedyatrisyan na hindi ko siya dapat i-screen, sapagkat siya ay tatawagin lamang," nabanggit ni Harding, na siya ring ...

Kuwento ng Tagumpay: Kinikilala ng Program, Tumutulong sa Mga Bata na may Mga Pag-antala sa Pag-unlad

Kuwento ng Tagumpay: Kinikilala ng Program, Tumutulong sa Mga Bata na may Mga Pag-antala sa Pag-unlad

Nang ang kanyang anak na si Johnny ay bata pa lamang, napansin ni Natalie na nakakaranas siya ng mga paghihirap sa pag-uugali. "Sa 3-taong gulang, dadalhin ko siya sa parke upang maglaro ngunit hindi siya maglaro o makihalubilo sa ibang mga bata. Itatapon niya ang buhangin sa kanila. Sasabihin ko sa kanya na huwag gawin iyon ngunit ...
isalin