Si Dr. Marlene Zepeda ay isang Propesor Emeritus sa Departamento ng Pag-aaral ng Bata at Pamilya sa California State University, Los Angeles.

Nobyembre 18, 2021 | Ang op-ed na ito ay orihinal na nai-publish sa La Opinyon

Sa ekonomiya ngayon, ang bilingguwalismo ay hindi kailanman naging mas mahalaga, mahalaga, o kinakailangan. Mahigit sa kalahati ng populasyon ng mundo ay bilingual o multilingguwal, na may mga bilingual na nagsasalita na matatagpuan sa buong mundo sa lahat ng antas ng socioeconomic at mga pangkat ng edad.

Sa California, higit sa 60% ng mga batang wala pang limang taong gulang ay nagsasalita ng isang wika sa bahay maliban sa Ingles. Kapag sinusuportahan ang wikang iyon sa tahanan, kadalasang mas mahusay ang mga bata sa paaralan at mas mahusay ang kanilang pagganap sa kanilang mga monolingual na kapantay. Ngunit dapat nating pagyamanin ang talentong iyon. Sa napakatagal na panahon, ang mga tagapagturo ay nagbigay ng kaunting atensyon o suporta para sa mga natatanging pangangailangan ng pag-unlad ng mga nag-aaral ng dalawahang wika. Panahon na para sa aming sistema ng edukasyon na magbigay ng mga karanasan sa pag-aaral para sa lahat ng mga mag-aaral na maging multilinggwal.

Ang lahat ng mga bata ay ipinanganak na may kakayahang matuto ng dalawa o higit pang mga wika. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga bata na bumuo ng kanilang sariling wika at Ingles sa maagang bahagi ng buhay ay umaani ng panghabambuhay na mga benepisyo. Nagkakaroon sila ng pinahusay na mga kasanayan sa pag-iisip, bumubuo ng mas mahusay na mga resulta sa akademiko, at may mas mababang panganib na magkaroon ng dementia at Alzheimer's disease. Ang bilingguwalismo ay nagpapabuti din ng mga kakayahan sa komunikasyon at nagiging isang mabentang bentahe sa trabaho. Sa wakas, ang bilingualism ay nagbubukas ng mga daan para sa higit na pagpapahalaga sa sarili, isang mas malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan at pinahusay na kamalayan sa pagkakaiba-iba ng kultura.

Dahil sa mga benepisyo, napakahalagang suportahan ang mga tagapagturo na bumuo ng mga kasanayan sa pedagogic, at kakayahang pangkultura upang makalikha sila ng masaganang mga karanasan sa maagang pag-aaral para sa mga nag-aaral ng dalawahang wika at linangin ang isang kapaligiran ng inclusivity – kahit na hindi sila nagsasalita ng wika mismo.

“Kapag tinanggap ng ating sistema ng maagang edukasyon ang mga pamilya at sinusuportahan ang mga tagapagturo, nalilikha ang isang mayaman, magkakaibang, at napapabilang na kapaligiran sa pag-aaral na nagpapalaki sa pag-aaral ng dalawahang wika, naghahanda sa mga bata para hindi lamang sa tagumpay sa akademiko at pang-ekonomiya, ngunit nagbubukas ng mga pinto sa pakikipag-ugnayan sa mundo sa kanilang paligid. .” - Unang 5 LA Komisyoner na si Dr. Marlene Zepeda 

Ang mga pagsisikap na suportahan ang mga pamilya at maagang tagapagturo sa LA County ay isinasagawa. Ang Quality Start Los Angeles (QSLA), isang pakikipagtulungan ng pitong ahensya na nakatuon sa maagang pag-aaral, (kabilang ang First 5 LA, Child360 at Child Care Alliance ng Los Angeles), ay inilunsad kamakailan ang Dual Language Learner Initiative. Idinisenyo upang suportahan ang mga tagapagturo at pamilya ng mga nag-aaral ng dalawahang wika, ang inisyatiba na ito ay nagbibigay ng access sa mga early learner educators sa 12 libreng pagsasanay na tumutugon sa lahat ng aspeto ng pag-unlad ng dual language learner, kabilang ang matematika, literacy, performing arts at ang kahalagahan ng social-emotional development. Hinihikayat ng inisyatibong ito ang mga magulang na patuloy na gamitin ang kanilang mga wika sa tahanan kasama ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagbabasa ng storybook at paggamit sa pang-araw-araw na gawain.

Ang pagiging matatas sa higit sa isang wika ay nagbibigay ng napakalaking pagkakataon at kalamangan na maaaring simulan ng mga magulang na pagyamanin sa mga unang taon ng pag-aaral ng kanilang anak. Kapag tinanggap ng ating sistema ng maagang edukasyon ang mga pamilya at sinusuportahan ang mga tagapagturo, nalilikha ang isang mayaman, magkakaibang, at napapabilang na kapaligiran sa pag-aaral na nag-aalaga ng dalawahang pag-aaral ng wika, naghahanda sa mga bata para hindi lamang sa tagumpay sa akademiko at pang-ekonomiya, ngunit nagbubukas ng mga pintuan sa pakikipag-ugnayan sa mundo sa kanilang paligid.
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin