POSTING DATE: Enero 24, 2022

PETSA NG PAGSASARA: 5:00 pm PT noong Pebrero 22, 2022

UPDATE sa Pebrero 16, 2022: - Sa ilalim ng Mga Tanong at Sagot seksyon, ang dokumentong Mga Tanong at Sagot ay nai-post na

KATANGING PROPOSER

Dapat matugunan ng mga tagapanukala ang mga sumusunod na minimum na kinakailangan:

  • Hindi bababa sa limang (5) taong karanasan sa pakikipagsosyo sa mga organisasyon upang magdisenyo at magsagawa ng mga pagsusuri o inilapat na mga proyekto sa pananaliksik.
  • HIPAA Compliant Certification, na na-certify ng isang independiyenteng organisasyon. Ang mga nagmumungkahi ay kinakailangang isama ang isang kopya ng anumang mga sertipikasyon sa kanilang panukala.

Ang mga nagpapanukala na hindi nakakatugon sa (mga) minimum na kinakailangan sa itaas ay hindi makakapasa sa unang antas ng pagsusuri (tingnan Seksyon VIII. Pagpipilian sa Proseso ng Pagpili at Mga Pamantayan sa Pagsusuri).

DESCRIPTION

Ang First 5 LA ay naghahangad na makipagkontrata sa isang indibidwal o organisasyon upang magkasamang magdisenyo at magkatuwang na ipatupad ang isang proseso at pagsusuri sa kinalabasan ng pakikipagtulungan ng LA Care sa Help Me Grow (HMG) LA, kabilang ang suporta sa pagkolekta ng data at pagsusuri ng data. Ang pangunahing layunin ng pagsusuri ay makuha ang mga natutunan sa pagpapatupad para sa sukat at pagtitiklop, pagpapanatili, at mga layunin ng pananagutan. Ang pagsusuri ay dapat magbigay ng mga insight sa pag-unlad ng pagpapatupad at katapatan sa modelo ng HMG, mga hamon, at mga umuusbong na magagandang kasanayan at solusyon, na isinasaalang-alang ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga site ng klinika at ng mga populasyon na kanilang pinaglilingkuran. Pangalawa, ang pagsusuri, hangga't maaari, sa huling taon ay dapat mag-imbestiga sa pagiging epektibo, pati na rin ipaalam kung paano ang LA Care partnership ay umaakma sa mga pangunahing bahagi ng HMG LA.

Cover Letter - PDF
LA Care – Tulungan Akong Palakihin ang LA Evaluation RFP - PDF

Para sa Mga Layunin Na Nagpapabatid

Para sa Pagsusumite na may Panukala

ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center na ito para sa mga update at addenda. Ang First 5 LA ay may karapatang amyendahan ang solicitation na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang First 5 LA ay may pananagutan lamang sa kung saan ay hayagang nakasaad sa solicitation document at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawin sa pamamagitan ng online funding center. Ang pagkabigong tugunan ang mga kinakailangan ng isang addendum ay maaaring magresulta sa hindi pagsasaalang-alang sa panukala, sa sariling pagpapasya ng First 5 LA. Responsibilidad ng mga nagmumungkahi na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang aplikasyon ay sumasalamin sa pinakabagong impormasyon ng addenda at mga kinakailangan sa RFP. Ang addenda sa solicitation na ito, kung mayroon man, ay ipo-post sa webpage na ito.

IMPORMASYONG WEBINAR

Lubos na hinikayat ang mga potensyal na nagmumungkahi na lumahok sa webinar ng Informational Session na ginanap noong Pebrero 2, 2022 upang matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan ng RFP.

MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon, ang mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFP na ito ay dapat na matanggap sa pagsulat ng First 5 LA sa pamamagitan ng email bago 5:00 pm PT sa Pebrero 14, 2022 at ang mga sagot ay mai-post sa website sa Pebrero 16, 2022. Inilalaan ng First 5 LA ang tanging karapatan na tukuyin ang timing at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na pagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga tanong sa petsa ng pag-post. Pakitingnan sa ibaba ang mga tugon ng Unang 5 LA sa mga isinumiteng tanong:

DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang online application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat matanggap ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Pebrero 22, 2022. Pakisuri ang mga RFP Timeline para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa panahon ng mga aktibidad sa pagsusuri ng panukala.

PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFP na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala kasama ang lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online na sistema ng aplikasyon na itinalaga ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Pebrero 22, 2022, sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga sumusunod na hakbang:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mag-click dito upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga tagapanukala ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFP sa pamamagitan ng online form na ito. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronikong. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite ang online na aplikasyon, hindi maaaring mag-edit ang mga nagpapanukala.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon patungkol sa RFP na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email kay Abigail Proff, Contract Compliance Officer, sa [protektado ng email].
isalin