Ang Nonprofit Finance Fund (NFF) ay nakipagsosyo sa California Community Foundation at Unang 5 LA sa
pag-aralan ang mga hamon sa pananalapi at pagpapatakbo na kinakaharap ng 26 ECE center-based provider sa Los Angeles
County (na may mga kontrata ng Kagawaran ng Edukasyon ng California) upang makatulong na makilala ang patakaran at mga sistema
baguhin ang mga solusyon na nagpapahusay sa lakas ng pananalapi ng sektor, upang mas maraming mga tagabigay ang mayroon
mapagkukunan na kinakailangan upang magbigay ng kalidad ng pangangalaga.

Upang matingnan ang buong pagsusuri, mangyaring mag-click dito.
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin