<< Bumalik sa Homepage ng Toolkit

Sa Developmental Screening & Referral Toolkit na ito para sa Mga Ahensya ng Paglilingkod sa Pamilya malalaman mo ang mga yugto upang magpatupad ng isang bagong hakbangin sa pag-screen ng pag-unlad, o pinuhin ang mga umiiral na kasanayan sa pag-screen upang palakasin ang kalidad at pagiging epektibo sa loob ng isang setting ng medikal na pambata. Ang bawat yugto ay binubuo ng isang serye ng mga hakbang. Mag-click sa bawat seksyon sa ibaba upang makita ang mga detalye at materyales. Ang mga appendice ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon at mga materyales upang suportahan ang pagpapatupad.

Mag-download ng Maagang Pag-screen, Mga Mas Mahusay na Kinalabasan: Developmental Screening & Referral Toolkit para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod ng Pamilya (PDF)

pagpapakilala

Pagkilala

Mga Yugto ng Pagpapatupad ng Screening

Phase 1: Plano

Hakbang 1 - Magtipon ng koponan sa pagpapatupad 

Hakbang 2 - Magtakda ng mga layunin 

Hakbang 3 - Lumikha ng isang Developmental Screening Plan

a. Tukuyin kung aling mga programa ng ahensya ang magbibigay ng mga pag-screen

b. Piliin at kumuha ng (mga) hakbang sa pag-screen 

c. Tukuyin ang screening iskedyul

d. Isama slumilikha tools sa cumutang clalaking usa  

f. Tukuyin ahensiya proseso, daloy ng trabaho at mga tungkulin ng kawani 

Hakbang 4 - Ibigay developmental na pag-uusap at gabay sa pag-unlad  

Hakbang 5 - Bumuo ng referral at linkage plan / workflow 

a. Ipasadya ang mga mapagkukunan ng referral

b. Ipasadya ang referral algorithm 

Hakbang 6 - Ang daloy ng trabaho at pag-screen ng pilot 

Hakbang 7 - Draft ipagmemplementa tkauntine

Phase 2: Ilunsad

Hakbang 8 - Magbuo tumuulan plan at magsagawa ng pagsasanay 

Hakbang 9 - Ilunsad ipagmemplementa 

Phase 3: Suriin, Pinuhin, Ikalat, Sustain

Hakbang 10 - Subaybayan ang pagpapabuti ng kalidad 

Hakbang 11 - Ikalat sa iba pang mga programa ng ahensya (kung applicable)

Appendices

Apendiks A: Pagkatapos ng Liham sa Pag-screen: ASQ-3 at ASQ: SE-2

Apendiks B: Handout ng Referral

Apendiks C: Mga Mapagkukunan para sa Pag-navigate sa Mga Sistema ng Serbisyo para sa Mga Bata

Apendiks D: Survey ng Magulang sa Telepono

Apendiks E: Mga Kagamitan sa Pagsasanay

a. Pangkalahatang-ideya sa Pangkalahatang-ideya sa Pag-unlad ng Ahensya ng Serbisyo ng Pamilya (Naida-download na PPTX)

b. Pang-unlad na Pakikipag-usap sa Mga Magulang ng Ahensya ng Serbisyo sa Pamilya (Naida-download na PPTX)

c. Pagsukat ng Pamamahala sa Panukala sa Pagsukat (Naida-download na PPTX)

d. Mga link sa Mga Mapagkukunang Ahensya ng Serbisyo sa Pamilya (Naida-download na PPTX)

Apendiks F: Mga Worksheet sa Pagsasanay

Lumikha ng iyong sariling survey ng feedback ng gumagamit

Malugod naming kinikilala ang mga kontribusyon ng mga sumusunod na ahensya ng paghahatid ng pamilya na lumahok sa Unang Koneksyon at nag-ambag sa pagbuo at pagsubok ng mga toolkit na kagamitan.

                                         

Iminungkahing Sipi: Harley, E., Quebles, I., Escamilla, C., Poulsen, MK, Wheeler, BY, & Williams, ME (2019). Mas Mahusay na Pag-screen, Mas Mahusay na Mga Kinalabasan: Developmental Screening at Linkage Programme Toolkit ng Pagpapatupad para sa Mga Ahensya ng Paglilingkod sa Pamilya. Unang 5 LA.
isalin