<< Bumalik sa Homepage ng Toolkit

Dito sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit para sa Mga Family Resource Center matututunan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo. Ang bawat yugto ay binubuo ng isang serye ng mga hakbang. Mag-click sa bawat seksyon sa ibaba upang makita ang mga detalye at materyales. Ang mga appendice ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon at materyales upang suportahan ang pagpapatupad.

I-download: Mga Maagang Pag-screen, Mas Mabuting Resulta: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center (PDF)

pagpapakilala

Pagkilala

Mga Yugto ng Screening at Outreach Plan

Naghahanda ako

Hakbang 1 – Magtipon ng pangkat ng pagpapatupad

Hakbang 2 - Magtakda ng mga layunin

a. Ipunin ang baseline data
b. Tukuyin ang mga layunin

Hakbang 3 – Magtatag ng isang plano sa pagsusuri sa pag-unlad

a. Pumili at kumuha ng (mga) screening measure
b. Tukuyin ang mga pamamaraan ng screening
c. Magsagawa ng mga pag-uusap sa pag-unlad

Hakbang 4 – Bumuo ng outreach plan at mga partnership para sa outreach
isalin