Ang Mabuting Basahin ay Naging Mabuting Gawi sa West Athens

Ang sabik na pangkat ng mga tinedyer ay nagpakita sa Pinakamahusay na Simula West Athens booth sa Washington Prep High School na may isang layunin: upang pirmahan ang isang pangako na sinasabing magbabasa sila sa kanilang mga nakababatang kapatid nang hindi bababa sa 15 minuto sa isang araw. Marso 21 ay ang Araw ng Magulang Resource Fair, at ang Pinakamahusay na Simula Ang Pangkat ng Pamumuno ng West Athens ay nakipagtagpo sa higit sa 100 mga mag-aaral at mga magulang upang talakayin ang kahalagahan ng literasiya.

"Napakagandang sandali," sabi ni Natasha Moise, Program Officer para sa Pinakamahusay na Simula West Athens. "At nagbibigay din ito ng merito sa kampanya, Nagsisimula Ito Sa Amin. Tinutugunan namin ang mga pamilya at lahat ng mga antas ng karunungan sa pagbasa at pagsulat na mayroon sila — ang pakikilahok sa bawat isa sa pamilya upang matiyak na ang aming mga anak na 0-5 ay handa na para sa kindergarten. "

Ang kaganapan, na nagsimula sa isang agahan kasama ang punong-guro, binigyan ng pagkakataon ang mga magulang at pamilya na masusing tingnan ang kanilang lokal na high school habang nalalaman ang tungkol sa mahalagang mga mapagkukunan sa lugar. Bilang karagdagan sa pagho-host ng pangako sa pagbabasa, ang Pinakamahusay na Simula ipinasa ang booth "Potter ang Otter”Mga libro, bookmark, bote ng tubig, at mga polyeto ng impormasyon para sa mga magulang at kanilang pamilya.

isalin