Maghanda para sa mga Primarya!

Markahan ang iyong kalendaryo - Ang Marso 3 ay ang petsa ng mga pangunahin sa pagkapangulo sa taong ito, kung kailan ang mga rehistradong botante ay naghain ng kanilang mga balota para sa kung sino ang magiging kandidato ng kanilang partidong pampulitika sa halalan sa Nobyembre 2020. Upang matiyak na maririnig ang iyong boses sa Marso, magparehistro upang bumoto sa Pebrero 18, 2020. Upang paunang magparehistro o magparehistro upang bumoto, suriin ang katayuan ng iyong pagrehistro, o malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa pagboto, bisitahin ang https://registertovote.ca.gov/ o tawagan ang hotline ng botante para sa walang bayad na Sekretaryo ng Estado sa (800) 345-VOTE (8683).

At kahit na napalampas mo ang deadline upang magparehistro, maaari ka pa ring bumoto bilang isang "may kundisyon" na botante. Maaari mong hindi makaboto sa iyong regular na lugar ng botohan o bumoto sa pamamagitan ng koreo, ngunit may pagkakataon pa rin upang makapag-balota sa pamamagitan ng pagkumpleto ng kondisyunal na proseso ng pagpaparehistro ng mga botante. Ang mga karapat-dapat na mamamayan na hindi nakuha ang deadline ay maaaring pumunta sa kanilang tanggapan ng halalan sa county o isang itinalagang lokasyon ng satellite upang magparehistro at bumoto nang may kundisyon. Mapoproseso ang mga balota na iyon sa sandaling nakumpleto ng tanggapan ng halalan ng lalawigan ang proseso ng pagpapatunay ng pagpaparehistro ng mga botante. Maaaring makumpleto ng mga botante ang kondisyong proseso ng pagpaparehistro ng mga botante 14 araw bago ang isang halalan hanggang sa Araw ng Halalan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin https://www.lavote.net/ sa o tumawag (800) 815-2666.

At huwag kalimutan: Ang Marso 3 din ang araw kung saan magpapasya ang mga botante sa mga isyu sa estado at lokal. Kabilang dito ang Panukalang Estado ng California 13, isang panukalang batas na nauukol sa pananalapi sa edukasyon at mga pasilidad sa paaralan para sa mga pampublikong preschool, paaralan na marka ng pabahay na K-12 at mga kolehiyo. Ang iba pang iminungkahing mga lokal na hakbang ay nakakaapekto sa mga patakaran at badyet ng mga pamayanan sa buong Los Angeles County, na maaaring direktang makakaapekto sa iyong pamilya. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at ang iyong mga isyu sa pagboto. Upang malaman ang tungkol sa iyong mga lokal na pagkusa sa balota, bisitahin https://lavote.net/docs/rrcc/election-info/03032020_Measures-Appearing-On-The-Ballot.pdf?v=

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo na Araw ng mga Katutubo - habang hindi isang piyesta opisyal na pederal - ay kinikilala sa ikalawang Lunes ng Oktubre ng maraming mga lungsod at estado sa Estados Unidos, kabilang ang Lungsod ng Los Angeles, Los Angeles County at California. Ang araw...

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month Bawat taon, kinikilala ng Estados Unidos ang Filipino American History sa buwan ng Oktubre. Bilang pangalawang pinakamalaking pangkat ng Asian American sa bansa at ang pangatlong pinakamalaking pangkat ng etniko sa California, mga Pilipinong Amerikano ...

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Panganganak

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Panganganak

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Pag-aanak Nang malaman ni Terika Hameth na siya ay buntis noong nakaraang taon, ang kanyang unang kagalakan ay napuno ng pagkabalisa. "Naisip ko, 'Paano kung mamatay ako?'” Sabi niya. Ang kanyang takot ay hindi napalayo. Itim na mga kababaihan sa Los Angeles County ...

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas ng Dobleng Mga Pakinabang

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas ng Dobleng Mga Pakinabang

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas Doble ang Mga Pakinabang Ang aking panga ay nahulog nang marinig ko ang aking mga anak na kumalabog sa Espanya sa kauna-unahang pagkakataon. Ang lahat ba ng pagbabasa na iyon sa Espanya sa wakas ay nagbunga? Ang sagot: oo. (Kasabay ng kaunting tulong mula kay Dora.) Sa aming bahay, ...

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31!

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31!

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31! Pagdating sa pagpapasuso, isang isyu ang pagkakapantay-pantay ng lahi. Ayon sa Centers for Disease Control, mas kaunti sa 60% ng mga Itim na ina ang nagsuso pa kumpara sa 75% ng mga puting ina. Ang pagpapasuso ay nagtatayo ng mga kaligtasan sa sakit, ay ...

isalin