Habang ang COVID-19 pandemya ay hindi pa natatapos, ang pagtanggap ng alinman sa tatlong bakunang COVID-19 na pinahintulutan ng FDA ay ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ka at ang iyong pamilya mula sa COVID-19 at mga iba-iba, ayon sa Kagawaran ng Public Health ng Los Angeles . Ang mga bakuna ay lubos na epektibo upang mapigilan ang mga tao na magkasakit mula sa COVID-19 at magtapos sa ospital o mamatay. Binabawasan din nila ang peligro na maging malalang sakit mula sa COVID-19 at mula sa nawawalang trabaho at paaralan. Kapag nabakunahan kami, hindi lamang namin pinoprotektahan ang aming sarili, kundi pati na rin ang aming pamilya, mga kaibigan at kapitbahay. Kasama rito ang mga batang wala pang 12 taong hindi pa nababakunahan at ang mga taong may mahinang mga immune system kung saan hindi gaanong epektibo ang bakuna.

Kasalukuyang nag-aalok ang County ng Los Angeles LIBRE mga bakuna sa sinumang indibidwal na 12 taong gulang pataas. Magagamit ang mga bakuna sa daan-daang mga lokasyon sa buong LA County kasama ang mga klinika, parmasya, worksite, paaralan, lugar ng pagsamba, mga senior development development at pangmatagalang pasilidad sa pangangalaga. Mayroon ding mga site na pagbabakuna sa komunidad at mga mobile o pop-up site sa mga lugar tulad ng mga istasyon ng metro at parke. Magagamit ang pagbabakuna sa bahay para sa mga taong wala sa bahay. Maraming mga lokasyon ay hindi nangangailangan ng isang appointment.

Ang Unang 5 LA ay nagtipon ng isang listahan ng mga mapagkukunan at impormasyon kung saan maaari kang makatanggap ng bakunang COVID-19 pati na rin ang impormasyong pangkaligtasan na may kaugnayan sa bakuna. Tingnan sa ibaba upang malaman ang higit pa:

Paano Makahanap ng Bakuna sa COVID-19 sa LA County:

Mga FAQ / Impormasyon sa Kaligtasan na nauugnay sa Bakuna sa COVID-19:

Mga FAQ / Impormasyon Kaugnay sa Mga Bakbakan na "Booster" ng Bakuna ng COVID-19

Impormasyon na nauugnay sa Mga Rate ng Bakuna sa COVID-19:
COVID-19: Mga Mapagkukunang Pangkalusugan at Impormasyon para sa Mga Bata, Pamilya at Mga Buntis na Babae

COVID-19: Mga Mapagkukunang Pangkalusugan at Impormasyon para sa Mga Bata, Pamilya at Mga Buntis na Babae

Mga Bangko ng Mapagkukunang Pangkalusugan ng COVID-19: Mga Pangkalusugang Pangangalaga sa Kalusugan ng California: COVID-19 Clearinghouse California Pangunahing Pangangalaga ng Pambansang Asosasyon ng Komunidad na Pambansang Kolehiyo ng Asosasyon ng Los Angeles County COVID-19 na Proyekto sa Literacy: Mga Fact Sheet sa COVID-19 (Maramihang Mga Wika) Pagkuha ...

COVID-19: Mga Mapagkukunan para sa Virtual Learning, ECE Professionals & LAUSD Mga Mag-aaral / Pamilya

COVID-19: Mga Mapagkukunan para sa Virtual Learning, ECE Professionals & LAUSD Mga Mag-aaral / Pamilya

Impormasyon ng LAUSD Noong ika-8 ng Hunyo, 2020, naglabas ang California ng mga alituntunin para sa muling pagbubukas ng mga pampublikong paaralan: Mas Matibay na Sama-sama: Isang Gabay na Aklat para sa Ligtas na Pagbubukas muli ng Pahina ng Mapagkukunan ng LAUSD ng Mga Pampublikong Paaralan ng California: https://achieve.lausd.net/resources Nagbigay ang LAUSD ng hotline. .

COVID-19: Mga Mapagkukunan para sa Mga Komunidad

COVID-19: Mga Mapagkukunan para sa Mga Komunidad

Ang pandemik ay nakaapekto sa mga pamilya at pamayanan sa iba't ibang paraan. Mula sa pagkawala ng trabaho at kawalan ng access sa pagkain hanggang sa mga katanungan sa paligid ng pagbabayad ng renta at mortgage at pagpapatupad ng paradahan. Sa kabutihang palad, pinagsasama ng COVID-19 ang mga miyembro ng komunidad upang matulungan ang bawat isa ...

isalin