Gawin Ito: Tuntunin sa Pag-unlad

Bilang isang magulang, nais mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyong anak. Ang naaangkop na pag-unlad na pisikal, mental at panlipunan sa mga unang taon ng bata ay mahalaga at maaaring makaapekto sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kung nag-aalala ka na ang iyong anak ay nakakaranas ng anumang pagkaantala o mga kapansanan sa pag-unlad, ang maagang pag-screen at tulong ay susi sa pagtulong sa iyong anak na maabot ang kanilang buong potensyal. Narito ang First 5 LA upang matulungan kang kumonekta sa impormasyon, mga mapagkukunan, at serbisyo para sa mga pag-screen ng pag-unlad:

  • Alamin ang tungkol sa Developmental Milestones. Ang kaalaman ay kapangyarihan: Ang mga kaunlaran sa pag-unlad ay nagbibigay ng isang ideya kung ano ang karaniwang ginagawa ng mga bata sa iba't ibang edad at yugto. Dagdagan ang nalalaman sa https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/ind… at subaybayan ang pag-unlad ng iyong anak gamit ang Milestone Tracker App ng CDC: https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones-app….
  • Iskedyul ng Regular na Pagbisita sa Well-Baby. Ipinakikita ng maraming pag-aaral na ang mas maaga sa isang pagkaantala sa pag-unlad ay kinikilala at tinutugunan, mas mabuti ang pagkakataon na umunlad ang bata. Ang pagkakaroon ng isang tagabigay ng kalusugan ay i-screen ang pag-unlad ng iyong anak sa American Academy of Pediatrics na inirekumenda ng edad na 9 na buwan, 18 buwan, 24 na buwan, at 30 buwan ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang matiyak ang tagumpay ng pag-aaral ng iyong anak sa hinaharap.
  • Makipag-usap sa Tagabigay ng Pangangalagang Pangkalusugan ng Iyong Anak. Ang pagtatanong ay pagtataguyod: Ang pagtalakay sa pag-unlad ng iyong anak at mga posibleng alalahanin sa tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan ng iyong anak ay tumutulong sa iyong anak na makuha ang kailangan nila. Para sa mga tip, bisitahin https://kidshealth.org/en/parents/talk-doctor.html
  • Kumuha ng Isang Pagsusuri - At Tulong. Kapag napansin mo o ng iyong pedyatrisyan ang isang pagkaantala sa pag-unlad sa iyong anak, mahalagang kumilos nang mabilis. Ang Maagang Pagsisimula ng Programa ng Kagawaran ng Pagpapaunlad ng California ay nagbibigay ng libreng pagsusuri at mga serbisyo sa buong estado. Matapos makipag-ugnay sa isang tagapagbigay ng Maagang Simula, ikaw at ang iyong anak ay ligal na ginagarantiyahan ng isang pagpupulong, pagsusuri at isang nakasulat na plano para sa pagbibigay sa iyong anak ng mga maagang serbisyo sa interbensyon sa loob ng 45 araw. Kapag ang isang plano para sa iyong anak ay nasa lugar na, maraming mga panrehiyon at pamilyang sentro sa buong Los Angeles ang maaaring magbigay ng mga serbisyong kinakailangan. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Gpara sa Humihiling ng Maagang Pagsisimula ng Pagsusuri sa https://kids-alliance.org/programs/education/speci… at bisitahin ang California Early Interbensyon ng Teknikal na Tulong sa Network sa https://www.ceitan-earlystart.org/.
Ang Iyong Mahusay na Anak: Malinaw ang mata Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Saring sa Kalusugan

Ang Iyong Mahusay na Anak: Malinaw ang mata Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Saring sa Kalusugan

Ang Iyong Anak na Anak: Malinaw ang Paningin Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Pag-screen sa Kalusugan noong Pebrero ay Mababang Buwan ng Pagkilala sa Pangitain - at isang magandang panahon upang, mabuti, mag-focus sa malusog na paningin ng iyong anak at iba pang paglago at pag-unlad, kahit na nagpatuloy ang pandemya at paglayo ng panlipunan. Maaari itong ...

Mga Patnubay sa Bagong Pandiyeta sa Estados Unidos para sa Mga Sanggol at Mga Bata: Laktawan ang Asukal

Mga Patnubay sa Bagong Pandiyeta sa Estados Unidos para sa Mga Sanggol at Mga Bata: Laktawan ang Sugar Sugar ay hindi gaanong kaibig-ibig para sa kalusugan ng mga sanggol at mga bata, ayon sa mga bagong alituntunin sa pagdidiyeta para sa mga Amerikano mula sa Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos. Sa katunayan, inirekomenda ng ulat na ang mga sanggol ay walang naidagdag ...

Pebrero 2021 Mga Libro

Pebrero 2021 Mga Libro

Pebrero 2021 Mga Libro Pebrero ay Buwan ng Kasaysayan ng Itim! Ipagdiwang kasama ang mga librong ito ... Ang ABC's of Black History ni Rio Cortez, na isinalarawan ni Lauren Semmer Sinabi sa tekstong tumutula, ang librong ito ay sumusunod sa alpabeto habang natutunan namin ang lahat tungkol sa itim na kasaysayan ng US at sa paligid ng ...

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain 

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Aktibidad Pebrero ay Buwan ng Kasaysayan ng Itim! Basahin ang isang libro ng larawan ng isang itim na manunulat o ilustrador nang magkasama. Groundhog Day! Turuan ang iyong anak na gumawa ng mga papet na anino at tumingin sa anim na linggo ng taglamig! Ang Pebrero ay Pambansang Pagpapakain din ng ...

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain Ano ang isang layunin para sa taong ito na maaaring magawa mo at ng iyong anak na makamit? Ang Enero ay National Hobby Month! Ano ang libangan na maaaring simulan ng iyong anak sa buwang ito? Gumawa ng 15 sit-up kasama ang iyong anak! Trivia Day! Ano ang isang random o nakakatuwang katotohanan sa iyo ...

Enero 2021 Mga Libro

Enero 2021 Mga Libro

Enero 2021 Mga Libro Enero 18 ay Martin Luther King, Araw ng Jr. Alamin ang tungkol sa kung paano binago ng pinuno na ito ang kurso ng kilusang karapatang sibil gamit ang mga librong ito ... Ako si Martin Luther King, Jr. (Ordinaryong Tao na Binabago ang Mundo) ni Brad Meltzer, na isinalarawan ni Christopher ...

isalin