Mga mapagkukunan para sa Mga Pamilyang Asyano Amerikano at Pasipiko (AAPI)


Mga mapagkukunan para sa Mga Bata / Pamilya / Nagtuturo / Nag-aalaga: 

Libreng Online na Pandaigdigang Oras ng Kwento 免費 全球 故事 會 - Nilalayon ng Ni Hao Chinese Storytime na magdala ng kasiyahan at pagtawa sa iyong bahay sa pamamagitan ng mga kagiliw-giliw na kwento, musika, sayaw, at hands-on na aktibidad. Nais naming lumikha ng isang puwang kung saan ang mga bata mula sa lahat sa buong mundo ay maaaring masiyahan sa magagandang kwento, matuto ng Mandarin at makihalubilo sa bawat isa sa hamon na oras na ito.

你好 中 中 中 中 中 中 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 故事 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中、 學 中文 與 全球 文。

Ang oras ng kwento ay ang mga sumusunod: (Batay sa oras ng PST ng Estados Unidos)

Oras ng kwento sa bilinggwal: 7:30 pm - 8 pm tuwing Biyernes ng gabi

Zoom ID: 943-5629-7942, Zoom PW: 2222

Oras ng kwentong Mandarin: 10 am - 10:20 am tuwing Sabado ng umaga

Zoom ID: 955583478 / Password: 2222

Pangkat sa Facebook: https://www.facebook.com/groups/2818284718496156 

Blog post: Paano Makipag-usap sa Mga Bata Tungkol sa Racism Ngayon | Kasama, Mga Pinagkukunang Bilingual: Isinulat ng isang ika-2 henerasyon ng ina na Intsik-Amerikano ng isang 7 taong gulang na batang babae at 4 na taong gulang na lalaki, kasal sa isang lalaking Koreano na nakabase sa CA. Siya ay naging isang pedyatrisyan, manunulat ng medikal, at tagapagturo. Ang website ay nakaayos sa 6 pangunahing mga kategorya 1. Ang paglalakbay ng kanilang pamilya 2. Mga tip sa pagtuturo para sa mga magulang at guro 3. Mga aktibidad na pang-edukasyon 4. Mga mapagkukunang Tsino para sa mga bata 5. Mga mapagkukunang Koreano para sa mga bata 6. Mga panayam sa mga pamilyang multilingual

Karahasan Laban sa mga Asyano na Amerikano: Paano Kami Sumuporta sa Mga Bata ?: Panoorin ang pag-uusap na ito tungkol sa nagresultang toll sa mga mamamayan at pamayanan ng mga Asyano Amerikano at tungkol sa kung paano umuurong ang mga komunidad. Paano sinusuportahan ng mga magulang, miyembro ng pamilya, guro at iba pang mga tagapag-alaga ang mga anak sa oras na ang kaligtasan sa pisikal ay imposibleng magarantiyahan? Paano ang iba sa atin ay makahulugang sumusuporta sa mga miyembro ng pamilya ng Asya Amerikano, mga kaibigan at kapitbahay?

Mga mapagkukunan para sa mga magulang at guro na #StopAsianHate: Basahin; Panoorin, Gawin

Bata, Ipinagmamalaki, at Sung-jee: Ito ay isang libro ng mga bata tungkol sa pakikipaglaban sa anti-Asian racism sa panahon ng COVID-19. Ang layunin ng aklat na ito ay upang magbigay ng isang mapagkukunang pang-edukasyon upang makatulong na makabuo ng mga makabuluhang talakayan sa pagitan ng mga may sapat na gulang at bata tungkol sa anti-Asian racism. Ang isang insidente na kinasasangkutan ng anti-Asian racism ay direktang ipinakilala sa kuwento. Ang mga karagdagang mapagkukunan para sa mga magulang at tagapag-alaga, pati na rin isang listahan ng mga kahulugan ng bata para sa ilang mga "malalaking salita" ay ibinigay sa pagtatapos ng libro. Ang isang nada-download na bersyon ng libro, kasama ang mga pagsasalin sa maraming wika, ay matatagpuan sa: www.youngproudsungjee.com

NPR: CodeSwitch: Paano Magsimula ng Mga Pag-uusap Tungkol sa Anti-Asian Racism Sa Iyong Pamilya

Paano Makipag-usap sa Mga Bata Tungkol sa Anti-Asian Racism

Pagsuporta sa Mga Bata at Kabataang Asyano / Asyano Amerikano sa panahon ng COVID-19 Pandemic 

Paano Mag-ulat ng isang Hate Crime para sa mga rehiyon ng LA, OC, SF, OAK, NY: 8 mga magagamit na wika

Counter COVID-19 (Cornoavirus) Stigma at Racisn: Mga Tip para sa Mga Magulang at Nag-aalaga

MGA HOTLINE

 • Linya ng Teksto ng Krisis: Suporta ng 24/7, i-text ang COALITION sa 741741 upang kumonekta sa isang Crisis Counsellor nang libre 24/7.
 • Ang linya ng Krisis: Tumawag sa 1-800-273-TALK o para sa Asian Languages ​​tumawag sa: 1-877-990-8585  
 • Pambansang Pag-iwas sa Pagpapakamatay ng National: 1 800--273 8255-
 • Ang Linya ng Krisis: I-text ang "CONNECT" sa 741741 o 1-800-273-TALK, Mga Wika sa Asya: 1-877-990-8585

HEALTH ORGANIZATIONS / RESOURCES

 • Kolektibong Pangkalusugan sa Isip ng Asyano: APISAA Ang Direktoryo ng Therapist ng Asian, Pacific Islander, at South Asian American (APISAA). 

Pagtaas ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pangangalagang pangkalusugan sa pag-iisip, pagtataguyod ng kagalingang pang-emosyonal, at paghahamon sa mantsa. 

Mga Therapist ng California APISAA: https://www.asianmhc.org/apisaa#california  

mga podcast sa Asian Mental Health: https://www.asianmhc.org/mentalhealthmukbang

 • Asian American Health Initiative (AAHI) 

Pagpapabuti ng kalusugan at kabutihan ng mga pamayanang Asyano Amerikano. 

Ang library ng mapagkukunang pangkalusugan sa kaisipan ng AAHI ay ibinigay sa iba't ibang mga wika

https://aahiinfo.org/aahi-resources/ 

 • Asian American + Pacific Islander Women Lead (AAPI) 

Ang pagtataguyod laban sa karahasan laban sa Asyano dahil sa COVID-19, pagtaas ng kamalayan sa paligid ng mga kababaihan ng AAPI at kanilang mga karanasan sa #MeToo, diskriminasyon sa lahi, giyera at imigrasyon. 

Pindutin dito para sa mga mapagkukunan ng AAPI Pindutin dito para sa karagdagang impormasyon. 

 •  Asian American Psychological Association (AAPA) 

Pagsulong sa kalusugan ng kaisipan ng mga pamayanang Asyano Amerikano sa pamamagitan ng pagsasaliksik, edukasyon at patakaran. 

Pindutin dito para sa AAPI LGBTQ Resources.

Pindutin dito para sa AAPA bullying sheet.

Pindutin dito para sa karagdagang impormasyon.

 • Asian American Counselling and Referral Service (ACRS) 

Nagtataguyod ng katarungang panlipunan, ang kagalingan at pagpapalakas ng AAPI at iba pang mga pamayanan na walang kapantay. 

Pindutin dito para sa impormasyon sa mga mapagkukunang kalusugan at kalusugan ng pag-uugali. 

 • Asian Mental Health Project (AMHP) 

Nagtuturo at nagbibigay kapangyarihan sa mga pamayanang Asyano sa paghanap ng pangangalagang pangkalusugan sa isip. 

Pindutin dito para sa karagdagang impormasyon. 

 • Proyekto ng Pagmamalaking Asyano 

Pagsulong sa kalusugan ng kaisipan at kagalingan ng mga pamayanang Asyano Amerikano sa pamamagitan ng pagsasaliksik, propesyonal na kasanayan, edukasyon at patakaran. 

Pindutin dito upang marinig mula sa labas at maipagmamalaking magulang ng mga anak ng LGBTQ. 

Pindutin dito para sa karagdagang mapagkukunan. 

 • National Asian American Pacific Islander Mental Health Association (NAAPIMHA) 

Pagtataguyod ng kalusugan ng isip at kagalingan ng pamayanan ng AAPI. 

Pindutin dito para sa kalusugang pangkaisipan at mga serbisyo sa pag-uugali para sa AAPI. 

Pindutin dito para sa karagdagang impormasyon. 

 • National Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA) 

Isang pederasyon ng mga samahang tomboy, bakla, bisexual at transgender na Asyano Amerikano, Timog Asyano, Timog Silangang Asya at mga isla ng Pacific Islander. Nakikipagtulungan ang NQAPIA sa isang malawak na hanay ng mga kasosyo sa pananaliksik at pagbuo ng mga mapagkukunan upang matiyak na ang mga pananaw ng LGBTQ+API ay makabuluhang kinakatawan at tunay na isinasaalang-alang. I-click ang dito upang tingnan ang kanilang mga mapagkukunan. 

 • Direktoryo ng South Asian Therapists 

Ang tahanan ng pinakamalaking pandaigdigang pamayanan ng mga therapist sa Timog Asyano, kabilang ang mga therapist ng pamana ng India, Pakistani, Bangladeshi, Sri Lankan, Afghani at Nepali. 

Pindutin dito upang ma-access ang direktoryo. 

SUPPORT GRUPO:

 • Kolektibong Dilaw na Upuan 

Ang mga pangkat ng suporta sa virtual at mga webinar sa iba't ibang mga paksa sa kalusugan ng isip para sa mga taong matatagpuan kahit saan sa US

Pindutin dito upang malaman ang tungkol sa isang anim na linggong programa para sa mga matatanda at tinedyer at mga libreng webinar.

 • Banayad na kalusugang pangkaisipan Asyano: 

Isang pangkat sa Facebook na pinamamahalaan ng Asian Mental Health Collective na dinisenyo upang maging isang ligtas at may kasamang puwang upang magbahagi ng mga saloobin at damdamin tungkol sa mga isyu sa kalusugan ng kaisipan. 

Pindutin dito para sa karagdagang kaalaman.

HAROLMENT / ADVOCACY TOOLS

 • Itigil ang AAPI Hate

Isang pag-uulat at sentro ng mapagkukunan para sa pagdodokumento ng mga krimen sa poot laban sa pamayanan ng AAPI.

Pindutin dito para sa mga tip sa kaligtasan para sa mga nakakaranas at nakasaksi ng poot.

Pindutin dito upang malaman kung paano mag-ulat ng mga insidente.

 • Hollaback!

Alamin kung paano makagambala kapag nakakita ka ng panliligalig.

Pindutin dito para sa higit pa sa Mga Kurso sa Pag-iwas sa Bystander.

 • Asian American Federation

Alamin kung paano i-de-escalate ang mga sitwasyong nagbabanta at ipagtanggol ang iyong sarili.

Pindutin dito para sa mga mapagkukunan.

 • Asian American Toolkit

Isang 15 module ng manwal na sumasaklaw sa pagkakakilanlan ng American American, Model Minority Myth, Gender & Patriarchy, White Supremacy, Race & Working Class + Immigrant Struggles.

Pindutin dito para sa handbook.

 • Asian American Advancing Justice

Isang samahang nagbibigay ng mga serbisyong ligal at adbokasiya para sa pamayanan ng AAPI.

Pindutin dito upang makibahagi.

 • Gumawa ng Ingay Ngayon

Isang hakbangin sa pagkukuwento ng AAPI na naglalayong pukawin ang pagkilos sa loob ng pamayanan at iba pa.

Pindutin dito para sa karagdagang kaalaman.

Pindutin dito para sa kanilang toolkit na pang-edukasyon.

Patnubay sa Pagkilos ng Komunidad ng Insidente - Pg 5 & 6 (para sa mga biktima at pamayanan) 

Mga Tip para sa Pag-uulat ng Mga Krimen sa Mapoot 

Serbisyong Pagpapayo at Referral sa Asya (ACRS) ay isang kinikilalang pambansang organisasyong hindi pangkalakal na nagtatrabaho para sa katarungang panlipunan at nag-aalok ng isang malawak na hanay ng mga programang pangkalusugan sa pag-uugali, serbisyo sa tao at mga aktibidad ng pakikipag-ugnayan ng sibiko para sa mga Asyano na Amerikano, mga taga-isla ng Pasipiko at iba pang mga pamayanan

College Census: ANTI-RACISM COLLEGE GABAY PARA SA AAPI MAG-AARAL AT Mga kapanalig: Ang mga mag-aaral sa kolehiyo na nagmula sa Asyano at Pacific Islander ay maaaring magtaka kung anong mga proteksyon at mapagkukunan ang magagamit sa kanila, mula man sa kanilang mga paaralan o mula sa pamayanan sa pangkalahatan. Iyon ang dahilan kung bakit pinagsama ng mga editor sa College Consensus ang patnubay na ito sa mga mapagkukunan para sa mga mag-aaral sa kolehiyo ng AAPI.

Para sa Mga Layunin / Tagapagtaguyod ng Data: 

Agenda ng Pagkilos para sa Mga Organisasyong Komunidad at Pagpapatupad ng Batas upang mapahusay ang Tugon upang Mapoot ang mga Krimen

Toolkit ng Trauma ng Lahi, Boston College

Mga Estratehiya upang Talunin ang Asian American Racial Profiling at Xenophobi

Ang AAPI ay isang publisher ng data ng demograpiko at pagsasaliksik sa patakaran sa mga Asyano na Amerikano at mga Isla sa Pasipiko 

 

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Tinanggap ng African American Infant and Maternal Mortality Prevention Initiative ang parangal sa pagdiriwang ng Robert Wood Johnson Foundation sa Albuquerque, NM Nobyembre 16, 2023 The Los Angeles County African American Infant and Maternal Mortality Prevention...

isalin