Ruel Nolledo | Freelance na Manunulat

Pebrero 24, 2022

Ang buong epekto ng mga traumatikong karanasan ay hindi maaaring maliitin, lalo na kapag naganap ang mga ito sa mga unang taon ng isang bata. Tanungin mo na lang si Adriana Molina. 

"Alam namin na may pagkakaiba ito kailan nangyayari ang mga bagay," sabi niya, na binabanggit na ang mga traumatikong insidente na naranasan ng isang bata sa edad na 4 ay makakaapekto sa kanila nang iba kung sila ay 12 o mas matanda. “Dahil may nabubuong utak ka, nagkakaroon ng sense of identity. Isang umuunlad na kahulugan ng: “Sino ang mapagkakatiwalaan ko? Sinong hindi ko kaya?” 

Dapat niyang malaman. Bilang karagdagan sa pagiging adoptive parent, si Molina ang punong opisyal ng programa para sa Mga Kaalyado para sa Bawat Bata, isang nonprofit na nakikipagtulungan sa Los Angeles County upang protektahan ang mga bata na nakaranas o nasa panganib ng pang-aabuso o kapabayaan. Sa nakalipas na dalawang taon, siya at ang iba pang mga kasosyo sa komunidad, kabilang ang First 5 LA, ay nagtutulungan upang bumuo at palakasin ang isang pagsisikap sa buong county na tumutugon sa mga mapangwasak na epekto ng masamang karanasan sa pagkabata, na kilala rin bilang mga ACE — mga potensyal na traumatikong kaganapan na kasama iba't ibang anyo ng pang-aabuso, kapabayaan at mga hamon sa tahanan 

Ang mga ACE ay nakakaapekto sa mga indibidwal, pamilya at komunidad. Ang pagkakaroon ng mga ACE pinatataas ang panganib ng mga kondisyon sa kalusugan tulad ng depresyon, sakit sa puso, at labis na katabaan; hindi malusog na pag-uugali tulad ng alkoholismo at paggamit ng ilegal na droga; at mga resulta tulad ng hindi natapos na pag-aaral, kawalan ng trabaho, kahirapan at kawalan ng tirahan. 

Sa Los Angeles at iba pang mga county, ang pagtugon sa mga ACE ay isang bagay ng pagkaapurahan. Ayon kay survey data mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California, tinatayang 47 porsiyento ng mga magulang/tagapag-alaga sa LA County ang nag-ulat na ang kanilang anak ay nalantad sa kahit man lang isang ACE noong 2019 — na mas mataas sa 36 porsiyentong baseline rate ng estado. Ang mga numero ay mas nakakaalarma kapag ang mga nasa hustong gulang ay nag-ulat tungkol sa kanilang sariling mga karanasan sa pagkabata: isang nakakagulat na 62 porsiyento ay nag-ulat sa sarili na sila ay nalantad sa mga ACE. 

Sumasang-ayon ang mga eksperto sa maagang pagkabata na ang pagsusuri para sa mga ACE nang maaga ay makakatulong sa mga pamilya na ma-access ang mga serbisyo at programa na kailangan nila upang matugunan ang mga nakakapinsalang epekto ng mga ACE at simulan ang proseso ng pagpapagaling. Ngunit ang mga hamon sa paggawa nito ay mabigat: Paano natin matitiyak na magagamit ang ACE screening para sa lahat ng bata? Ano ang maaaring gawin upang matiyak na ang mga pamilya ay nakikibahagi at namuhunan sa proseso? At paano namin ginagarantiyahan na ang mga pamilya ay hindi muling na-trauma sa karanasan ng muling pagsasalaysay ng mga nakaraang trauma? 

Ngayon, isang bagong ulat, na inilathala bilang bahagi ng isang inisyatiba na inisponsor ng ACEs Aware, ay nag-aalok ng mga naaaksyunan na rekomendasyon kung paano maaaring mapabuti at mapataas ng mga lokal na system ang screening ng ACE, pati na rin ang gabay sa kung paano bumuo ng epektibo at napapanatiling mga network ng pangangalaga na may kaalaman sa trauma. May karapatan Mga Karanasan ng Organisasyong Nakabatay sa Pamilya at Komunidad sa Pagsusuri at Paggamot ng ACE sa mga Batang Bata, ang publikasyon ay nag-aalok ng kritikal na pananaw para sa mga nasa frontline, tulad ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at mga kasanayan, sa pagpapabuti ng ACE screening, mga referral at serbisyo. Ang ulat ay nagbibigay din ng mga rekomendasyon para sa pagbabago sa isang macro level na magiging kapaki-pakinabang para sa mga hurisdiksyon na may kumplikado at maraming sistema ng pangangalaga gaya ng LA County at para sa mga gumagawa ng patakaran ng estado na naglalayong suportahan ang ACE screening at mga pagsisikap sa paggamot sa buong California.  

“Sa pagpasok natin sa ikatlong taon ng pandemya, kailangan nating magsama-sama upang ihanay ang ating mga pagsisikap at tiyakin na ang mga sistemang sumusuporta sa kasalukuyan ay nakasentro sa mga priyoridad, pangangailangan at karanasan ng pamilya at komunidad. Sa tingin ko ang papel ng pagsasanay na ito ay magiging isang mahusay na mapagkukunan para sa mga direktang nagtatrabaho sa mga pamilya, pati na rin isang kapaki-pakinabang na gabay sa kung saan itutuon ang mga mapagkukunan habang patuloy kaming bumuo ng isang network ng pangangalaga na may kaalaman sa trauma dito sa LA County." - Senior Program Officer ng Health Systems Team Zully Jauregui

Ang Senior Program Officer na si Zully Jauregui mula sa First 5 LA's Health Systems team ay nagsasaad na ang dalawang bahagi na diskarte na ito sa pagmamapa ng isang komprehensibong tugon sa mga ACE sa LA County ay naging mas may kaugnayan sa panahon ng COVID-19.  

Senior Program Officer ng Health Systems Team Zully Jauregui

"Kami ay dumadaan sa isang pampublikong krisis sa kalusugan na may maraming implikasyon sa aming kagalingan, pagdaragdag at pagpapataas ng mga matinding stressor," jauregui sabi. “Sa pagpasok natin sa ikatlong taon ng pandemya, kailangan nating magsama-sama upang ihanay ang ating mga pagsisikap at tiyakin na ang mga sistemang sumusuporta sa kasalukuyan ay nakasentro sa mga priyoridad, pangangailangan at karanasan ng pamilya at komunidad. Sa tingin ko ang papel ng pagsasanay na ito ay magiging isang mahusay na mapagkukunan para sa mga direktang nagtatrabaho sa mga pamilya, pati na rin isang kapaki-pakinabang na gabay sa kung saan itutuon ang mga mapagkukunan habang patuloy kaming bumuo ng isang network ng pangangalaga na may kaalaman sa trauma dito sa LA County." 

Sa buong pagbuo ng practice paper, isa sa mga pangunahing priyoridad ay ang pagkuha at paglalahad ng pinaka-kaugnay na impormasyon at pananaw mula sa mga tamang tao. Bilang resulta, ang papel ay kumukuha mula sa ilang mga mapagkukunan, kabilang ang isang matatag na pagsusuri sa panitikan; lokal na pag-aaral ng Peer-to-Peer at mga sesyon ng aktibidad ng Network of Care; mga panayam ng pangunahing impormante sa mga pediatrician, mga plano sa pinamamahalaang pangangalaga, Kagawaran ng Kalusugan ng Pag-iisip ng LA County, Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan ng LA County, at iba pa; at isang focus group na binubuo ng mga magulang mula sa Tulungan Akong Palakihin ang Community and Family Engagement Council (CFEC) ng LA. 

Upang palakasin ang mga natuklasan at rekomendasyon na nabuo sa panahon ng proseso ng pananaliksik sa paligid ng dalawang pangunahing lugar, ang papel ng pagsasanay ay inilabas bilang dalawang magkahiwalay ngunit magkakaugnay na salawal. Ang unang explores karanasan ng mga pamilya sa buong proseso ng screening at paggamot ng ACE, na kadalasang nababahiran ng takot sa stigma, kakulangan ng linguistic at kultural na pagsasaalang-alang, mga hamon tungkol sa may-kaalamang pahintulot at privacy, at iba pang mga isyu. 

 "Isa sa mga bagay na inaalala namin ay ang mga ACE ay maaaring maging isang napaka-stigmatizing na pag-uusap," paggunita ni Molina. "Sa sandaling makita mo ang isang pamilya o isang indibidwal na may 'X' na bilang ng mga ACE, magsisimula kang gumawa ng mga ideya tungkol sa kung ano ang dapat nilang maging hitsura o kung ano ang kanilang mga karanasan." 

Ang maikling nakatutok sa pamilya ay nagha-highlight ng ilang mga mungkahi upang matugunan ang mga hamong ito, simula sa isang pagbabago patungo sa pangangalaga na may kaalamang trauma sa lahat ng setting ng screening. Ang pamamaraang ito — na nagbibigay-diin sa mga pangangailangan ng pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay-priyoridad sa pisikal at emosyonal na kaligtasan ng parehong pasyente at kawani, pagbuo ng isang pakiramdam ng pagtitiwala, pagtataguyod ng pangangalagang nakasentro sa pasyente, at pagbibigay ng pangangalaga na sensitibo sa lahi, etniko at kultural na background ng pamilya — ay mahalaga, sabi ni Adam Schickedanz, isang pangkalahatang pediatrician at UCLA researcher na namumuno din sa Adverse Childhood Experiences Committee ng lokal na kabanata ng AAP 

"Ang frameshift na iyon ay pundasyon," diin niya. "At sa mga kasanayan kung saan ang mga partikular na screening, interbensyon at proseso ay inilagay, ito ay talagang napakahalaga na, hindi lamang ang mga screening ay napupunta sa paraang hindi naramdaman ng mga pamilya na na-trigger nila, kundi pati na rin ang mga pag-uusap na kasunod. ang mga screening ay maaaring tumugon sa paraang makabuluhan.”  

Ang isa pang kapansin-pansing rekomendasyon mula sa maikling - at isa na lubos na pinaniniwalaan ni Adriana Molina - ay nagpapayo sa mga provider na sadyang hanapin at gamitin ang mga lakas ng isang pamilya, bilang karagdagan sa screening para sa mga ACE. 

"Oo, mahalaga ang mga karanasang ito," sabi ni Molina tungkol sa mga ACE. "Ngunit kailangan mo ring tingnan ang mga buffering na relasyon, ang mga proteksiyon na relasyon. Hindi kami handa na magtanong lamang sa mga ACE nang hindi nalalaman: Ano ang mga kalakasan? Ano ang nagtatrabaho para sa pamilya? Ano ang mga mapagkukunan na maaari nilang makuha mula sa? Kaya hindi na lang natin sila sisimulan.” 

Ang ikalawang maikling explores ang kritikal na papel mga organisasyong nakabatay sa komunidad (mga CBO) upang matugunan ang malaking pangangailangan para sa ACE screening sa California. Dahil sa pagiging kumplikado at bilang ng mga sistema ng paglilingkod sa pamilya — kapwa sa County ng Los Angeles at sa buong California — kailangan ang mga cross-sector na referral pathway at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at mga CBO, sabi ni Schickedanz. 

“Oo, mahalaga ang mga karanasang ito. Ngunit kailangan mo ring tingnan ang mga buffering na relasyon, ang mga proteksiyon na relasyon. Hindi kami handa na magtanong lang sa mga ACE nang hindi nalalaman: Ano ang mga kalakasan? Ano ang nagtatrabaho para sa pamilya? Ano ang mga mapagkukunan na maaari nilang makuha? Kaya hindi na lang natin sila sisimulan.” - Allies for Children Chief Program Officer Adriana Molina

"Hindi matutugunan ng pangangalagang pangkalusugan ang lahat ng mga hamon na kinakaharap ng mga bata at pamilya ngayon," sabi ni Schickedanz. "Kailangan mayroong isang multi-sector na diskarte na bumabalot sa mga bata at pamilya. Kailangan namin ng isang buong tela ng muling pag-iisip tungkol sa kung paano maaaring pagsamahin ang siled approach sa pagtugon sa mga hiwa ng mga karanasan ng mga bata at pamilya." 

Ang isa pang hamon sa pagtugon sa mga ACE ay ang kawalan ng koordinasyon ng pangangalaga sa mga provider, system, at iba pang mga kasosyo. Ngunit ang status quo na iyon ay mukhang hinog na para sa pagbabago, ang sabi ni Schickedanz.  

"Ngayon, may ganitong watershed moment," sabi niya, "kung saan ang mga sektor at serbisyong nakaharap sa pamilya ay talagang sumasakay sa koordinasyon ng pangangalaga at nagiging seryoso tungkol sa kung paano magbahagi ng mga mapagkukunan, kumonekta sa isa't isa at bumuo ng mga serbisyong wraparound.  

"Ito ay hindi lamang isang solong posisyon," dagdag niya, "kundi isang imprastraktura upang matiyak ang cross coordination na ito. At sa palagay ko nagsisimula na tayong makakita ng ilang paggalaw sa antas ng patakaran patungo sa pagbuo ng imprastraktura na iyon sa isang matatag na paraan. Kung iisipin mo ang mga benepisyo sa dyadic care that are scheduled to be put into place this year, that's really about recognizing that we need coordination of services that are family-wide.”  

Isang makabuluhang benepisyo ng proyekto ng First 5 LA's ACEs Aware ay ang kakayahan nitong bumuo ng masiglang pagpapalitan ng mga ideya — hindi lamang sa pagitan ng mga stakeholder sa isang partikular na larangan, ngunit sa maraming disiplina, kabilang ang pangangalagang pangkalusugan, kalusugan ng isip, maagang pagkabata, mga serbisyo sa pamilya at higit pa . At habang nananatili ang maraming hamon, lahat ng kasangkot ay nagbabahagi ng isang karaniwang pang-unawa tungkol sa agarang pangangailangan upang matugunan ang kahirapan sa maagang pagkabata.   

"Maraming pagkakahanay," pagmamasid ni Schickedanz. “May sentido komun — sa Kagawaran ng Kalusugan ng Pag-iisip, Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan, mga tagapagkaloob, mga taong nasa pribadong pagsasanay, mga taong nagtatrabaho sa komunidad — na ang kapasidad ay hindi sapat kung ihahambing sa pangangailangan at pangangailangan sa labas. Napakaraming pagkakaiba-iba sa mga tuntunin ng mga pananaw sa kung paano lapitan ang mga isyung ito sa bawat isa sa mga sektor na ito tulad ng sa iba't ibang sektor, ngunit napakaraming pagkakahanay kung nasaan ang mga isyung iyon, at sa pangkalahatan ay tungkol sa pangangailangang dagdagan ang kabuuang kapasidad."  

Sumasang-ayon si Molina, at idinagdag, "Sa tingin ko lahat ng tao ay talagang bukas sa pagdinig ng iba't ibang mga pananaw. At sa tingin ko kahit na lahat tayo ay nagtatrabaho sa loob ng kani-kanilang mga disiplina, tayo ay talagang — at sa palagay ko ito ay isa sa mga lakas ng First 5 LA — lahat tayo ay nagtutulungan upang makagawa ng pagbabago sa mga sistema.” 


Mangyaring mag-click sa ibaba upang basahin: 

 
isalin