Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Oktubre 28, 2021

Ang Unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay halos nagpulong noong Oktubre 14, 2021. Ang Superbisor ng County ng Los Angeles at Tagapangulo ng Komisyon na si Sheila Kuehl ay nagbukas ng pulong sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa koneksyon sa pagitan ng pangangalaga sa nakatatanda at pag-aalaga sa mga bata, na ibinabahagi na ang County ng Los Angeles ay nasa gitna ng pagbuo ng isang Department of Aging.  

 "Sa pag-iisip tungkol sa mga isyu na nakakaapekto sa mga tao sa senior na dulo ng kanilang habang-buhay, napansin ko kung gaano ito kapareho sa uri ng pangangalaga na kailangan nating isipin at ibigay sa mga taong nasa simula ng kanilang buhay - ang mga sa aming pangangalaga at para kanino kami umiiral, "sabi ni Kuehl.  

 Sinabi ni Kuehl kung paano ang tanong ng paghihiwalay ay isang bagay na nakaapekto sa parehong pangkat ng edad, kasama ang suporta na kailangan upang makatulong na matugunan ang mga pangunahing emosyonal at pisikal na pangangailangan. Sa pagsasabi ng tanong na ito, ibinahagi niya kung paano ang modelo ng pagbisita sa bahay ng First 5 LA ay isang bagay na isinasaalang-alang ng County na itatag para sa mga tumatandang populasyon upang matugunan ang pangangailangan para sa koneksyon at suporta sa mga matatandang populasyon.  

 “Napansin ko — gaya ng sinabi ng makata, 'No man is an island' — kung gaano kahalaga ang ating mga koneksyon. At alam ko na may mahabang talakayan tungkol sa kung kailan tayo ligtas na makakasama at magkikitang muli — at inaasahan ko iyon. Bagama't ang kaligtasan ay nasa isip ko rin ngayong taon... Alam ko na ang [koneksyon] ay isang malalim, emosyonal na bahagi ng aming trabaho kasama ang aming mga anak na zero hanggang lima at ang kanilang mga pamilya," pagtatapos niya. 

Sa panahon ng kanyang mga pananalita, ipinahayag ni Executive Director Kim Belshé ang tema ni Kuehl tungkol sa koneksyon, na gumuhit ng pagkakatulad sa pagitan ng pahayag na "No man is an island" at ang pagbibigay-diin ng First 5 LA sa pakikipagtulungan at sa konsiyerto sa iba upang makaapekto sa pagbabago ng mga sistema.  

 Bukod pa rito, nagsalita si Belshé sa gawain ng First 5 LA upang isama ang mga halaga nito ng Diversity, Equity and Inclusion (DEI), na binanggit na ang mga paunang natuklasan mula sa pagtatasa ng DEI na isinagawa ng consultant ng DEI ng First 5 LA, Seed Collaborative, ay ipapakita sa pagpupulong.  

 “Normal ang mga tensyon at disconnect sa loob ng mga organisasyon. Ngunit kung ano ang problema at kapag lumitaw ang mga isyu ay kapag hindi natin pinapansin ang mga ito o nagpapanggap na wala ang mga isyung iyon. Hindi kami nagpapanggap sa First 5 LA. Kami ay nakasandal sa gawaing ito, at kami ay nag-aangat ng mga tanong at nag-aaral nang magkasama. Sa tingin ko tayo ay isang magandang halimbawa ng isang organisasyon na ang kwento ay isa sa sinadyang pag-aaral at sinusubukang gumawa ng mas mahusay. At upang mabuhay hanggang sa aming mga halaga upang makamit ang aming mithiin para sa mga maliliit na bata, "sabi niya. 

 Para sa karagdagang mga komento mula kay Belshé, tingnan ang Executive Director Report dito 

 Ang agenda ng pahintulot ay lubos na naaprubahan. Kasama sa mga kilalang item ng pagkilos ang:  

  1. Ang pag-apruba ng pag-amyenda sa estratehikong partnership ng First 5 LA sa Resource Legacy Fund na kinabibilangan ng pagtaas sa halagang $150,000 para pamahalaan ang pinagsama-samang pondo para sa Link Advocates, Governments, Families and Parks (LINK), open space at advocacy program ng First 5 LA pinangunahan ng Koponan ng Mga Komunidad sa mga rehiyon ng Pinakamahusay na Pagsisimula. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.   
  2. Ang pag-apruba ng isang bagong estratehikong partnership sa Communities Lifting Communities — ang piskal na sponsor para sa Cherished Futures for Black Moms & Babies -– sa halagang $500,000, upang magbigay ng inisyatiba sa pagpapabuti ng kalidad ng ospital upang mabawasan ang mga pagkakaiba ng kapanganakan sa loob ng 24 na buwang panahon. Ang partnership na ito ay nasa ilalim ng gawain ng African American Infant and Maternal Mortality (AAIMM) na inisyatiba na pinamumunuan ng First 5 LA's Health Systems team. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.   
  3. Awtorisasyon para sa Unang 5 LA na makatanggap ng mga pondo sa halagang $385,000 mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County para sa mga pagsisikap ng AAIMM na madiskarteng komunikasyon. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.   
  4. Pag-apruba ng taunang ulat ng First 5 LA para sa First 5 California para sa taon ng pananalapi 2020-21. Bawat taon, ang First 5 LA's Office of Data for Action ay naghahanda ng ulat sa Komisyon ng Estado na nagbibigay ng impormasyon sa pananalapi, demograpiko at programmatic. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.   
  5. Pag-apruba ng isang draft ng taunang komprehensibong pag-audit ng First 5 LA, kasama ang isang independiyenteng ulat ng auditor para sa taon ng pananalapi 2020-21. Ang draft ay isusumite sa State Controller's Office at First 5 California sa Nobyembre 1, 2021. Bukod pa rito, ibinahagi ni Finance Director Raoul Ortega na ang First 5 LA ay ginawaran ng Certificate of Achievement for Excellence in Financial Reporting mula sa Government Finance Officers Association para sa Ika-13 na magkakasunod na taon. Para sa impormasyong nauugnay sa independiyenteng pag-audit, i-click dito. Para sa draft ng komprehensibong pag-audit, i-click dito.   

Kasunod ng boto, ang Chief of Staff na si Peter Barth ay nagbigay ng update sa Board sa kahilingan ng First 5 LA para sa mga kwalipikasyon (RFQ) para sa mga legal na serbisyo. Ayon kay Barth, naglabas ang First 5 LA ng RFQ para sa mga legal na serbisyo noong Agosto 2021. Kasunod ng isang mapagkumpitensyang proseso ng pangangalap, inirerekomenda na ngayon ng mga miyembro ng First 5 LA team na ang isang tatlong taong kontrata para sa mga legal na serbisyo ay pumasok kasama sina Richards, Watson at Gershon (RWG ). Noong Nobyembre, inaasahang bumalik sa Lupon ang Unang 5 miyembro ng LA team para sa isang boto upang aprubahan ang isang kontrata sa RWG. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito 

Sumunod sa agenda ay isang presentasyon mula sa Office of Equity, Strategy, and Learning Chief Transformation Officer Antoinette Andrews Bush at Seed Collaborative Co-Founder at Consultant na si Evan Holland na pinamagatang, “Pamumuhay sa Unang 5 Mga Halaga ng LA: Pag-unlad Tungo sa Higit na Pagkakaiba-iba, Pagkapantay-pantay, at Pagsasama. " 

Sa nakalipas na taon, sinusuportahan ng Seed Collaborative ang misyon ng First 5 LA na isama ang DEI nang mas ganap sa mga kasanayan at patakaran nito. Nagbigay si Andrews Bush ng pangkalahatang-ideya ng gawain ng Seed Collaborative, na kinabibilangan ng pagsasagawa ng baseline assessment ng mga kasalukuyang pang-organisasyon na gawi ng First 5 LA at antas ng kamalayan at kakayahan ng DEI, pagsasama ng mga insight at kaalaman sa pinakamahuhusay na kagawian ng DEI at pagbuo at pagsuporta sa maagang pagpapatupad ng isang organisasyon -wide DEI roadmap at action plan.  

Nagbigay ang Holland ng pangkalahatang-ideya ng mga natuklasan sa pagtatasa ng DEI, na nagbabahagi na ang Seed Collaborative ay nagsasagawa ng parehong qualitative at quantitative analysis mula sa mga panayam sa First 5 LA team members, Board members at grantees, na lahat ay nagpapaalam sa presentasyon na ibinabahagi sa Board noong Oktubre pagpupulong.  

Sa pagtutok sa mga mataas na antas na takeaways mula sa pagtatasa ng DEI, sinabi ni Holland na ang First 5 LA — tulad ng maraming organisasyong kumukuha ng DEI — ay umuusad na tungo sa mas malawak na pananaw at pang-unawa sa DEI. Upang ilarawan, binanggit ni Holland na ang pag-unawa sa DEI ay iba-iba, at ang mga natuklasan ay nagpapakita ng pagnanais na matugunan ang mga pangangailangan at linangin ang isang mas malalim na pakiramdam ng pag-aari at pagsasama sa loob ng ahensya.  

Sa hinaharap, inilarawan ni Holland kung paano may dapat gawin sa pag-align ng mga patakaran at kasanayan sa mga halaga ng organisasyon at na may mga pagkakataong mas mainam ang DEI sa loob ng estratehikong plano ng First 5 LA. Gayunman, sinabi ni Holland na ang DEI ay mahusay na nakaposisyon sa loob ng istraktura ng pag-uulat ng First 5 LA at ang proseso ng First 5 LA upang isama ang DEI sa trabaho at panloob na mga operasyon nito ay naaayon sa mga pinakamahusay na kasanayan at mga aral mula sa mga eksperto sa larangan, partikular sa loob ng pampublikong patakaran, pagkakawanggawa at iba pang mga nonprofit na organisasyon.  

Binibigyang-diin ang panloob na gawain na isinasagawa na, in-update ng Holland ang Board kung paano sinusuportahan ng Seed Collaborative ang First 5 LA sa pagtatatag at pamamahala ng isang panloob na DEI Governance Board. Ayon kay Holland, ang board ay binubuo ng mga miyembro ng koponan mula sa lahat ng background at posisyon sa First 5 LA at nagtutulungan upang suriin ang mga natuklasan mula sa pagtatasa ng DEI, magtatag ng mga priyoridad sa mga kagyat na pangangailangan at pangmatagalang diskarte sa DEI at magbigay ng mga rekomendasyon sa First 5 Ang plano ng aksyon ng DEI ng LA.  

Nagsalita si Andrews Bush tungkol sa susunod na yugto ng paglalakbay sa DEI ng First 5 LA, na ibinahagi na ang kontrata ng Seed Collaborative ay babalik sa Lupon para sa pag-apruba sa pulong ng Lupon ng Nobyembre at na ang ulat sa pagtatasa ng DEI, plano ng aksyon at mapa ng daan ay magiging pangunahing pokus ng susunod na yugto ng paglalakbay sa DEI ng First 5 LA.   

Bukod pa rito, sinabi ni Andrews Bush na ang Unang 5 LA Board at mga pagkakataon sa pakikipag-ugnayan ng kawani ay magiging isang mahalagang bahagi ng mga susunod na hakbang sa gawain ng DEI ng ahensya.  

“Kinikilala namin na ang Unang 5 komisyoner at kawani ng LA ay nahuhulog sa isang continuum ng kakayahan ng DEI, at okay lang iyon. Lahat tayo ay pumapasok sa espasyong ito na may iba't ibang karanasan sa buhay at propesyonal, iba't ibang pag-unawa at iba't ibang pananaw — at lahat tayo ay dumarating sa gawaing ito nang may ibinahaging pangako na gumawa ng mas mahusay. At ang lahat ng ito ay mga lakas kung saan maaari tayong bumuo. Kaya sa pamamagitan ng pagsuporta sa aming sama-samang pag-aaral, inaanyayahan namin ang mga komisyoner at kawani na tuklasin ang mga paraan kung saan mas lubos naming maisabuhay ang aming mga halaga ng organisasyon at malinang ang pagiging kabilang, sa loob at sa pamamagitan ng aming panlabas na gawain, "sabi ni Andrews Bush, na itinatampok kung ano ang maaasahan ng mga miyembro ng Lupon. bilang paparating na mga pagkakataon sa pakikipag-ugnayan.  

Para sa karagdagang impormasyon sa susunod na yugto ng paglalakbay sa DEI ng First 5 LA, i-click dito 

Ang huling aytem sa agenda ay isang nakasulat-lamang na item ng impormasyon na may kaugnayan sa mga iminungkahing pagbabago sa mga tuntunin ng First 5 LA upang umayon sa na-update na mga patakaran sa pagkuha na inaprubahan ng Lupon noong Setyembre. Ang mga pag-update sa mga tuntunin ay karaniwang nakagawian, at ang mga pagbabago ay ihaharap para sa pag-aampon sa pulong ng Lupon ng Nobyembre. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito 

Ang susunod na pagpupulong ng Board of Commissioners ay gaganapin sa Nobyembre 10, 2021. Para sa higit pang mga detalye, mangyaring bisitahin ang www.first5la.org/our-board/meeting-material malapit sa date.  
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin