Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman

Si Maria Palacios at Ana N steal ay palaging nakikipaglaban para sa kung ano ang makakabuti para sa kanilang mga anak. At bilang mabangis na pinuno ng kanilang mga pamilya, nais nilang palawakin ang drive na ito upang lumikha ng isang mas mahusay na hinaharap hindi lamang para sa kanilang mga anak, ngunit para sa kanilang buong mga komunidad. Ngunit bilang mga monolingual na Spanish moms na nagsasalita kasama ang mga maliliit na bata sa bansang ito, ang sistema ay hindi itinayo upang makisali sa mga ganitong uri ng manlalaro.

Gayunpaman, sina Ana at Maria ay hindi umiwas sa isang hamon, at kahit na hindi sila sigurado kung saan magsisimula, hindi nila ito pinigilan na pigilan sila.

Ang hindi rin nila alam bago simulan ang kanilang paglalakbay sa mga namumuno sa pamayanan ay ang kanilang pagtaguyod para sa mas ligtas na mga lansangan –– sa pakikipagsosyo Pinakamahusay na Simula, Pamumuhunan sa pakikipag-ugnayan sa komunidad ng Unang 5 LA na gumagana upang palakasin ang koneksyon sa pagitan ng mga serbisyong pampubliko at pamilya sa 14 na makasaysayang mga lokasyon ng heograpiya na hindi na-refer sa buong LA County at Mga Paglalakad sa Los Angeles –– sa huli ay hahantong sa kanila na italaga sa LA City Pedestrian Advisory Committee, isang hakbangin sa antas ng lungsod na nagpapaalam sa mga gumagawa ng desisyon sa mga isyung nauugnay sa kaligtasan ng pedestrian.

Bukod dito, ang kanilang pagsisikap ay nagbunga rin ng isa pang hindi inaasahang resulta: isang bagong nahanap na personal na layunin sa pamamagitan ng pamumuno at adbokasiya ng komunidad.

Si N steal at Palacios ay nasangkot sa Best Start Metro LA mula pa noong 2016, ngunit hanggang sa ang First 5 LA ay naging isang strategic partner ng Los Angeles Walks noong 2017 na ang pamumuno ng mga ina ay nakakita ng isang bagong tungkulin sa loob ng misyon ng organisasyon na lumikha ng mas ligtas, mas pantay na kalye sa kanilang mga pamayanan.

Mula nang magsimula ang pakikipagsosyo ng First 5 LA sa LA Walks, ang pamumuno ni N steal at Palacios ay nag-ambag sa tagumpay ng maraming pangunahing mga pagkukusa, kasama na ang pagtulong sa pag-ugnay ng isang kapitbahayan block party na pinagsama ang higit sa 150 mga tao upang maiangat ang tungkol sa isang hindi ligtas na interseksyon.

Ang dalawang kababaihan ay naging instrumento rin sa tagumpay ng Safe Streets ngayong tag-init, Healthy Families Forum, isang kaganapan na pinangunahan at nilikha ng LA Walks, Best Start Metro LA, Best Start Panorama City & Neighbours at Best Start Wilmington

Ang forum ay binubuo ng mga panel at session ng breakout na pinangunahan ng mga miyembro ng Best Start na nakatuon sa mga pinakamahusay na kasanayan at hamon sa ligtas na adbokasiya sa lansangan, kasama ang mga sesyon ng pag-aaral sa pag-akit ng mga pinuno ng lungsod, badyet ng lungsod, ligtas na mga ruta sa paaralan, mga curb rampa, sidewalks, accessibility at pondo para sa mga proyekto sa pagpapaganda.

Ang kaganapan ay kasabay din ng paglabas ng Mga Ligtas na Daan, Patnubay sa Malulusog na Pamilya, isang makulay na mapagkukunan na magagamit sa parehong Ingles at Espanyol na nag-aalok ng impormasyon sa kung paano magtaguyod para sa mas ligtas na mga kalye sa iyong kapitbahayan. Saklaw nito ang lahat mula sa pagkuha ng mga pahintulot para sa isang lugar ng block block hanggang sa kung paano makipag-ugnay sa mga lokal na opisyal tungkol sa pag-install ng isang bagong crosswalk.

may pagkamatay ng pedestrian sa pagtaas sa LA County, higit sa lahat dahil sa kakulangan ng mga hakbang sa kaligtasan ng pedestrian, ang mga pagsisikap tulad nito, na pinangunahan ng mga taong malapit na alam ang kanilang mga kapitbahayan, ay isang mahalagang bahagi ng pagharap sa mga sistematikong sanhi ng isyung ito.

Bilang isang samahan na nakatuon sa pagpapabuti ng buhay ng lahat ng mga bata at pamilya ng LA County sa pamamagitan ng diskarte sa pagbabago ng system, alam ng First 5 LA na ang pagtaas ng point ng magulang sa antas ng patakaran at kasanayan ay isang kritikal na hakbang patungo sa paglikha ng isang hinaharap kung saan ang lahat ng mga bata ay ligtas at maaaring umunlad.

Sa pag-iisip na iyon, nasasabik kaming magbahagi ng isang pakikipanayam kina Palacios at N steal upang malaman ang higit pa tungkol sa kanilang paglalakbay mula sa mga magulang hanggang sa mga miyembro ng komite, kung ano ang ibig sabihin ng adbokasiya sa kanila, at kung ano ang mga layunin at pananaw na inaasahan nilang dalhin sa kanilang mga bagong tipanan.

Paano nakaapekto sa iyong buhay ang pagiging kasangkot sa pamumuno ng komunidad at adbokasiya?

MP: Nararamdaman kong natupad ako sa sarili. Wala akong maraming edukasyon, at naisip ko na hindi ako makakagawa ng kahit ano sa buhay ko. Ang mga pagkakataong mayroon ako mula noong Pinakamahusay na Simula at ang gawain ng LA Walks ay nagdala ng maraming mabubuting bagay. Nakatulong ito sa akin sa aking personal na paglago. Marami akong natutunan kaysa sa iniisip kong matutunan. Ngayon alam ko na magagawa ko ang maraming bagay, tulad ng petisyon, mag-apply para sa mga espesyal na kaganapan at humingi ng mga mapagkukunan sa transportasyon. Nagawa ko ring ibahagi ang impormasyong ito [sa iba]. Inaasahan kong makatulong sa maraming tao.

AN: Personal na nakakaapekto ito sa akin, dahil palagi kong sinabi na dapat kaming gumawa ng pagkakaiba at dapat taasan natin ang ating tinig at gamitin ang ating mga karapatan.

Ano ang inaasahan mong matutunan ng iyong mga anak sa pamamagitan ng pagsaksi sa iyong gawain sa pamumuno sa mga pagsisikap na baguhin ang pamayanan?

MP: Ang aking 12-taong-gulang na anak na babae ay sumusunod na sa aking mga yapak. Pinamunuan na niya ang pangako ng katapatan at naging Master of Ceremonies nang dalawang beses. Sana makalusot sila nang walang sakit at walang takot. Inaasahan kong malaman nila kung saan may mga mapagkukunan at kung ano ang dapat gawin upang matulungan ang kanilang komunidad. Nais kong magtatrabaho sila sa isang araw sa lungsod o sa isang samahang tumutulong sa komunidad, tulad ng LA Walks.

AN: Inaasahan kong ang aking mga anak ay magiging katulad ko sa isang araw. Inaasahan kong sila ay magiging mahusay na mga pinuno sa kanilang mga komunidad at, dahil sila ay katutubong ipinanganak, kailangan nilang gamitin ang kanilang mga karapatan nang hindi diskriminasyon dahil sa kawalan ng dokumentasyon. At inaasahan kong makakagawa sila ng pagbabago para sa kanilang kinabukasan. Sa ngayon, binabago ko ang hinaharap ng aking mga anak at balang araw ay ibabago nila ito para sa aking mga apo. Sinasabi ng aking panganay na anak na babae na nais niyang pumunta sa Sacramento upang makita kung saan nagagawa ang mga desisyon at makipag-usap sa mga kinatawan sa ngalan ng kanyang komunidad.

Ano ang iyong ipinagmamalaki na nakamit bilang isang magulang na pinuno at aktibista sa pamayanan?

MP: Ang aking ipinagmamalaki na tagumpay ay ang makita ang aking anak na babae na magbukas ng pagpupulong para sa Pangulo ng Konseho na si Herb Wesson na may pangako ng katapatan. Nakikita rin ang aking sanggol sa balita at palagay noong ako ay nagtataguyod laban sa pagtaas ng oras ng mga benta ng alkohol.

AN: Mayroon akong dalawa: ang una ay lumahok sa mga komunikasyon sa Best Start Metro LA, na nagbigay sa akin ng pagkakataong makilahok sa mga kaganapan sa pamayanan bilang bahagi ng Best Start. Binigyan ko ang aking sarili ng pagkakataon na kumuha ng litrato upang makita kung ano ang ginagawa namin sa pangkat ng Richardson Park, Ambassador, Angeles, Hope, San Pedro All People at Alliance. Nakilahok din ako sa malaking kaganapan kung saan nagkita ang walong mga pangkat ng pamayanan. Doon, inayos ko ang kaganapan.

Ang pangalawang pagkakataon ay kasama ang BSMLA at LA Walks. Iyon ang pagganyak na galugarin ang isang bagong lugar ng lungsod na hindi ko alam at humingi ng mga lagda mula sa mga taong marunong lamang mag-Ingles, na isa sa aking mga hamon.

Ano ang isa sa mga hadlang na naharap mo sa pag-aayos ng pamayanan, at paano mo ito nalampasan?

MP: Isa sa mga hamon na nakasalamuha ko ay ang aking asawa. Ayaw niya akong lumabas kasama ang bunso kong anak dahil akala niya magkakasakit siya. At ayaw niya akong pumunta sa napakaraming mga pagpupulong. Kinausap ko siya tungkol sa aking natutunan at sa lahat ng mga mapagkukunang natanggap ko. Nakatulong ito sa kanya na maunawaan ang aking trabaho, at pagkatapos ay suportahan niya ako.

TAON: Isang hamon ang humingi ng lagda, at nalampasan ko ito sa suporta ng staff ng LA Walks. Alin para sa akin ito ay isang mahusay na suporta upang makakonekta sa pagkolekta ng mga lagda at ang pangangailangan para sa pagsasalin.

Paano naka-impluwensya ang pagiging isang ina sa iyong trabaho bilang isang namumuno sa pamayanan?

MP: Mayroon akong mga tinedyer na anak at nais kong tulungan ang aking mga anak. Nagpunta ako upang maghanap ng mga mapagkukunan para sa aking panganay na anak, na umiinom ng marami, at hinihimok ako na kumuha ng mga klase upang malaman kung paano siya tutulungan. Marami akong natutunan, ngunit hindi ko siya matulungan hangga't ayaw niya. Iniisip ko ang aking mga anak at nais kong baguhin ang maraming mga bagay sa aking tahanan at pamayanan para sa ikabubuti ng lahat. Dahil siguro sa mga malalaking nagkamali ako bilang isang ina, sa mga maliliit na nais kong gawin ang pinakamahusay na makakaya ko.

AN: Ang pagiging isang ina ay mas nakakaapekto sa akin sa kung paano sumulong, makita ang mga pangangailangan ng aking pamayanan at gumawa ng pagbabago.

Bilang isang ina malaki ang aking epekto sa edukasyon ng aking mga anak. Ginaya nila ako sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magagandang marka at ako ang kanilang halimbawa. Napakahalaga sapagkat ito ang kinabukasan ng ating mga anak, hindi lamang ang akin ngunit ang buong pamayanan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili. At upang makita ang pagbabago sa pamayanan dapat natin itong baguhin mismo. Kami ang pagbabago sa aming pamayanan.

Ano ang isa sa pinakamahalagang bagay na natutunan mong pagtatrabaho Pinakamahusay na Start at LA Walks?

MP: Pinakamahusay na Simula binubuksan ang pinto at binibigyan kami ng maraming pagkakataon na kumuha at mga tool upang maghanap sa labas. Itinuro sa akin kung paano tumulong sa pamayanan at kung paano maghanap ng mga pagkakataon sa labas Pinakamahusay na Simulang upang magpatuloy sa paglaki at marahil makahanap ng trabaho bukod sa pagiging isang mananahi. Iyon ang ginawa ko nang higit sa 25 taon. Nais kong maghanap ng trabaho na nagbibigay sa akin ng pagkakataong magpatuloy sa pagtulong sa aking pamayanan o magbigay ng kontribusyon sa aking pamayanan.

AN: Natutunan ko na magagawa mo ito! At na hindi mahalaga kung nagsasalita tayo ng Ingles o hindi. Dapat nating gawin ang pagbabago.

Naisip ko na hindi ako makakakuha ng mga lagda, ngunit nagawa ko ito. Ang hindi pagsasalita ng Ingles ay hindi isang limitasyon. Nagawa ko ito sa block party at sa susunod ay ang petisyon para sa isang mabilis na hump sa aking komunidad.

Kamakailan ay hinirang ka o ay nagtatrabaho sa iyong appointment sa LA Pedestrian Advisory Committee. Anong pananaw ang inaasahan mong maibahagi sa komite?

MP: Ang mga pananaw na nais kong ibahagi ay ang mga pangangailangan ng aking pamayanan, Konseho ng Distrito 10. Magbubuo ako ng isang pangkat ng mga ina upang malaman kung anong mga pangangailangan ang mayroon tayo sa ating mga lansangan, matuto mula sa iba't ibang mga opinyon at ibahagi ang mga ito sa komite. Ibabahagi ko rin ang mga alalahanin ng mga imigranteng pedestrian, sapagkat marami akong pamilya na ganoon. Maaari akong magbahagi ng mga mapagkukunan sa komite kung paano makakatulong sa komunidad ng mga imigrante o mag-ulat ng mga insidente sa ICE sa kalye, upang lumikha ng ligtas na mga lansangan para sa lahat.

AN: Kapag ako ay nahirang, bibigyan ko sila ng aking suporta at mungkahi upang makagawa ng pagbabago sa pamayanan. Maaari kong ibigay ang [pananaw] ng isang naglalakad na naglalakad sa iba't ibang mga lugar ng Los Angeles at nakikita ang kalagayan kung saan nahahanap namin ang aming lugar, tulad ng nakataas na mga sidewalk o kung saan maraming tao ang nasagasaan. Halimbawa, nasaksihan ko ang mga pag-crash dahil sa kawalan ng mga ilaw ng trapiko.

Ano ang mga layunin na nais mong magawa sa komite?

MP: Sa komite inaasahan kong malaman ang higit pa tungkol sa kung ano ang maaari kong gawin upang gampanan ang aking bahagi at pakiramdam na bahagi ako ng laban upang magkaroon ng ligtas na mga kalye. Susubukan kong isangkot ang mas maraming tao sa pamayanan sa komite, at maabot ang higit pa. Ang iba pang mga tao ay maaaring kumatawan sa iba't ibang mga pamayanan, at sa gayon maaari naming mapalawak ang aming maabot at maikalat ang mahalagang impormasyon sa higit pa at maraming mga pamayanan.

AN: Gusto kong makita ang mga pagbabago upang mapabuti ang iba't ibang mga lugar sa Los Angeles, tulad ng pag-aralan ang mga lugar na nangangailangan ng higit na kaligtasan, tulad ng mga paaralan at parke, at paggawa ng mga pagbabago upang ang mga bata at pamilya ay pakiramdam na ligtas kapag naglalakad.
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin