Charna Widby | Punong Opisyal ng Kagawaran ng Kagawaran ng Gobyerno, Opisina ng Kagawaran ng Pamahalaan at Patakaran sa Publiko

Enero 28, 2021

Sampung buwan at binibilang mula nang magsimula ang COVID-19 pandemya, naharap ni Gobernador Newsom ang isang kritikal na batas sa pagbalanse pagdating sa ipinanukalang badyet sa taon ng pananalapi: pagtugon sa mga panandaliang pangangailangan na nilikha ng pandemya habang binabantayan ang mas matagal na kataga ng pamumuhunan sa istruktura na kinakailangan upang makamit ang mas malawak na layunin ng administrasyon.

Noong Enero 8, 2021, ang mga plano ng Newsom para sa kung paano ito magmukhang sa darating na taon ay naisakatuparan sa ipinanukalang 2021-2022 na piskal na badyet. Pagdating sa isang kabuuang $ 227 bilyon, ang badyet ay nagsasama ng $ 34 bilyon sa nadagdagan na mga reserba ng badyet at mga sobrang pagpapasya, kasama ang $ 15.6 bilyon para sa Rainy Day Fund at $ 450 milyon sa Safe Net Reserve - isang hindi inaasahang labis na naging resulta ng isang malakas stock market, mas malaki kaysa sa inaasahang kita sa buwis mula sa pinakamataas na kita ng estado, at mas mababa kaysa sa inaasahang pagpapatala sa mga programa ng estado, partikular ang Medi-Cal. Inilagay nito ang 2021-2022 na iminungkahing badyet sa pananalapi sa $ 5 bilyon na mas malaki kaysa sa balangkas ng gobernador noong Enero 2020. Kahit na matapos ang pagsara ng $ 54 bilyon na puwang sa badyet na nagreresulta mula sa COVID-19 pandemya at pag-urong, ang gobernador ay naiwan ng isang beses na "windfall" na kita na $ 15 bilyon upang gugulin.

Habang ang kundisyon sa pananalapi ng California ay mas malakas kaysa sa inaasahan sa pagsisimula ng taon ng pananalapi, nag-iingat ang Newsom na ang sitwasyon sa pananalapi ng California ay mananatiling mabilis at maaaring mabulok kung ang pag-urong na sanhi ng COVID-19 ay umabot sa pinakamayamang nagbabayad ng buwis o mabagal na nakuha ng stock market. Gayunpaman, nang walang inaasahang pagbawas sa badyet na naroroon sa badyet sa pananalapi noong 2020-2021, ang iminungkahing badyet ng Newsom ay lumilikha ng mga pagkakataon na palakasin ang mga system na sumusuporta sa buong anak at buong pamilya kapag ito ang pinaka-kailangan ng California.

Upang matulungan ang pag-paamo ng pandemya mismo at mas mahusay na protektahan ang mga pinaka-mahina laban sa mga manggagawa at pamilya sa maikling panahon, iminungkahi ng badyet na gumastos ng $ 300 milyon sa pamamahagi ng bakuna, pati na rin ang kampanya sa kamalayan ng publiko upang madagdagan ang pag-aampon ng bakuna. Sa mas malapit na termino, ang badyet ay gagastos ng $ 820 milyon mula sa Pangkalahatang Pondo sa karagdagang mga personal na kagamitan sa pangangalaga, pagsusuri, pagsubaybay sa contact at paghahanda ng pag-akyat ng ospital.

Upang matugunan ang mga kaguluhan sa ekonomiya ng pandemya at agarang lunas, nanawagan din ang Newsom para sa isang kabuuang $ 3 bilyon na pondo upang suportahan ang maliliit na negosyo at mga residente na may mababang kita na pinakaapektuhan ng pandemya. Kasama dito ang $ 2.4 bilyon sa kabuuang pondo para sa isang bagong programang "Golden State Stimulus" na magbibigay ng $ 600 na direktang tulong sa cash, sa pamamagitan ng pag-refund ng buwis, sa mga manggagawa na tumanggap ng California Earned Income Tax Credit (Cal EITC) noong 2020 o 2021, kasama ang pagsampa sa Indibidwal na Mga Numero ng Pagkakakilanlan ng Nagbabayad ng Buwis (ITIN); at $ 550 milyon para sa isang beses na maliit na gawad sa negosyo at hindi pangkalakal.

Sa susunod na taon ng pananalapi, ang badyet ay naglaan ng makabuluhang paggastos patungo sa mga pamumuhunan sa istruktura. Kapansin-pansin, maraming mga pangunahing diskarte sa Unibersidad ng 5 LA ang kasama sa panukala, tulad ng maagang pag-aaral, maagang interbensyon at pagkakapantay-pantay sa kalusugan. Sa pangkalahatan, kinikilala ng panukala sa badyet ang pangangailangan na suportahan ang mga pamilya na may peligro at itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa buong saklaw ng mga serbisyo at suporta na nakikipag-ugnay ang mga bata at pamilya, partikular na ang pandemik na hindi pantay na nakakaapekto sa mga pamayanan ng kulay sa Los Angeles County at sa buong California.

Ang Newsom ay hindi nagsama ng "mga pag-cut cut" na magkakabisa kung ang estado ay hindi makakatanggap ng direktang suporta sa pananalapi mula sa pamahalaang federal - isang mekanismo ng mga pinuno ng estado na ginamit sa badyet ng 2020. Sa kabila nito, malamang na ipagpatuloy ng administrasyong Newsom ang pederal na adbokasiya nito para sa parehong pondo ng estado at lokal at nadagdagan ang kakayahang umangkop sa kung paano maaaring gastusin ng California ang pederal na pondo ng stimulus na COVID-19, lalo na habang hinuhulaan ng administrasyon ang mga depisit sa istruktura na $ 7.6 bilyon noong 2022-2023 at $ 11 bilyon sa pamamagitan ng 2024-2025. Sinabi ni Pangulong Biden at mga miyembro ng Kongreso na ang pagpopondo ng estado at lokal ay dapat maging isang mataas na priyoridad para sa anumang hinaharap na batas sa tulong ng COVID-19, at sa pagkontrol ng Demokratiko ngayon sa pamahalaang pederal, ang posibilidad ng karagdagang pampasigla ay tumaas.

Wala na karagdagang pagkilos na pederal, ang mga kakulangan sa badyet ng estado ay maaaring magbanta sa mga kritikal na pamumuhunan sa mahahalagang serbisyo at suporta para sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya sa mga susunod na taon. Dahil dito, ang diskarte sa pagtataguyod ng pederal na Unang 5 LA ay magpapatuloy na pagtuunan ng pansin ang pangangailangan na unahin ang parehong panandaliang at pangmatagalang mga pagpapabuti sa mahahalagang mga imprastraktura at sistema ng paglilingkod sa bata at pamilya, upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya sa panahon ng pandemya at iba pa.

Pangunahing mga highlight ng  2021-2022 Enero Budget Proposal na nauugnay sa Unang 5 mga priyoridad ng LA ay kinabibilangan ng:

Ang mga bata ay may mataas na kalidad na karanasan sa maagang pangangalaga at edukasyon bago ang kindergarten

Kasama sa panukala sa badyet ng gobernador ang:

 • Isang malakas na pagtuon lumalawak na palipat na kindergarten (TK) batay sa mga rekomendasyong ginawa sa Master Plan para sa Maagang Pag-aaral at Pangangalaga. Ang mga iminungkahing pamumuhunan ay isang unang hakbang sa pagkamit ng unibersal na preschool para sa lahat ng 4 na taong gulang at lahat na karapat-dapat na kumita ng 3 taong gulang, na direktang makakaapekto sa mga bata sa mga pamayanan na nagsisilbi ang Unang 5 LA.
 • $ 250 milyon (isang beses na Proposisyon 98 Pangkalahatang Pondo at magagamit sa paglipas ng mga taon) sa mga pondo ng insentibo para sa mga distrito ng paaralan na palawakin ang mga palampas na programa ng kindergarten. Ang pagpopondo ay pupunta sa mga distrito ng paaralan upang makabuo ng mga diskarte para sa pagdaragdag ng mga pagkakataon sa TK para sa mga mag-aaral habang sabay-sabay nilang kinakalasan ang pandemya at patuloy na nagsasagawa ng malayong pag-aaral.
 • $ 200 milyon (isang beses na Pangkalahatang Pondo) sa mga pamumuhunan sa imprastraktura para sa pagpapaunlad o pag-retrofit ng mga pasilidad ng programa ng TK at kindergarten. Patuloy din itong bumubuo sa pangako ng gobernador na dagdagan ang mga programa sa buong araw na kindergarten.
 • $ 50 milyon (isang beses na Proposisyon 98 Pangkalahatang Pondo) upang pondohan propesyonal na pag-unlad para sa mga guro ng TK at kindergarten. Sa pagtaas ng mga pasilidad ng TK, ang pagpopondo na ito ay makakatulong sa mga guro sa pagsasanay sa kung paano pinakamahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng maliliit na bata sa pamamagitan ng pagtuon sa mga isyu tulad ng dalawahang nag-aaral ng wika, kasama ang mga silid aralan at mga kaugaliang nabatid sa trauma.
 • Patnubay sa mga pondo ng tulong ng federal: Ang California ay nakatakdang makatanggap ng $ 1 bilyon na inilaan sa pamamagitan ng pinakabagong federal COVID-19 relief stimulus bill, ang Coronavirus Response at Relief Supplemental Appropriation Act. Ang iminungkahing badyet ng gobernador ay nagtatampok ng wika mula sa Batas sa Budget sa 2020 upang makatulong na unahin kung paano gugugulin ang pondo ng federal. Ang wikang ito ay umaayon sa kasalukuyang priyoridad ng patakaran / badyet ng ECE Coalition at sumasalamin sa mga pangangailangan ng Unang 5 LA na patuloy na naririnig (tungkol sa) mula sa mga lokal na tagapagbigay at pamilya.
 • $ 55 milyon (isang beses na Pangkalahatang Pondo) upang ipagpatuloy ang pagsuporta sa mga pangangailangan ng mga pamilya at tagapagbigay na apektado ng pandemya. Ang mga tagapag-alaga ng bata at pamilya ay nakaranas ng pangunahing mga pangunahing hamon na nagreresulta mula sa COVID-19. Ang mga tagabigay ay nagsara, alinman pansamantala o permanenteng, dahil sa mga karagdagang hamon ng pagbibigay ng isang ligtas na kapaligiran para sa mga bata, kahit na ang mga pamilya ay umaasa sa pangangalaga ng bata na magpatuloy o bumalik sa trabaho. At habang ang mga tukoy na detalye sa kung paano gugugulin ang pagpopondo na ito ay hindi pa napagpasyahan, ang tulong sa pananalapi ay patuloy na lubhang kinakailangan.
 • $ 21.5 milyon (Proposisyon 64 sa 2020-21) at $ 44 milyon (nagpapatuloy) upang pondohan ang 4,700 bagong mga puwang sa pangangalaga ng bata. Sinasalamin ng $ 21 milyon ang na-update na mga kita sa buwis sa cannabis na, kasama ang nagpapatuloy na pondo, ay magpapataas ng subsidized child care sa oras na patuloy na maranasan ng mga pamilya ang mga makabuluhang pangangailangan sa pangangalaga ng bata.

Ang mga bata ay tumatanggap ng maagang mga pag-unlad na suporta at serbisyo, at ligtas sa pang-aabuso, kapabayaan, at iba pang trauma

Kasama sa panukala sa badyet ng gobernador ang:

 • $ 94.8 milyon ($ 34 milyong Pangkalahatang Pondo) na nagpapatuloy sa palawakin at gumawa ng permanenteng tiyak na kakayahang umangkop sa telebisyon para sa mga tagapagbigay ng Medi-Cal na pinahintulutan sa panahon ng COVID-19, at upang magdagdag ng malayuang pagsubaybay sa pasyente bilang isang bagong saklaw na benepisyo, mula Hulyo 1, 2021. Ang Department of Health Care Services ay maglalabas ng isang buong panukalang telehealth sa Pebrero 1 na nagtatampok ng karagdagang detalye sa inuuna kakayahang umangkop. Ang Telehealth ay maaaring mapawi ang mga pasyente mula sa nangangailangan upang ma-secure ang transportasyon o kumuha ng buong araw mula sa trabaho upang bisitahin ang isang pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan, makabuluhang oras ng pagpapagaan at mga pasanin sa pananalapi na nahaharap sa mga pamilyang may mababang kita sa pagtanggap ng pangangalaga at pagtaas ng pag-access sa mahalagang pag-aalaga at pag-iingat na pag-aalaga para sa mga bata.
 • Ang pagpapanumbalik at pagpapalawak ng pondo para sa mga serbisyo sa pangangalaga ng pangangalaga sa kalusugan, na may isang partikular na pagtuon pag-screen para sa masamang karanasan sa pagkabata (ACEs). Sa pagiisip na ang panukalang ito, ang Unang 5 LA ay magpapatuloy na nagtataguyod para sa mga tukoy na diskarte na tinitiyak ang mga bata na may kulay na makatanggap ng pangangalaga sa pamamagitan ng Medi-Cal upang isara ang mga pagkakaiba-iba batay sa lahi sa paggamit ng mga serbisyong pangkalusugan sa pag-iwas. Ang mga batang may kulay na hindi tumatanggap ng mga serbisyo sa pag-iwas ay isang matagal nang pag-aalala na negatibong nakakaapekto sa kalusugan at kaunlaran. Ang pag-prioritize sa pag-aalaga para sa kahirapan at ACEs ay naging mas mahalaga dahil ang mga pamilya ng kulay na hindi katimbang ay nahaharap sa mga trauma na nagreresulta mula sa COVID-19 na pandemiya tulad ng hindi inaasahang pagkawala ng mga mahal sa buhay, napalampas na mga oportunidad sa edukasyon para sa mga bata at higit na kawalan ng ekonomiya.
 • Isang kabuuan ng $ 3.2 bilyon ($ 275.3 milyon na Pangkalahatang Pondo, $ 717.8 milyon na Proposisyon 56 Pondo, at $ 2.2 bilyong pondong federal) noong 2021-22 para sa Mga programa ng Proposisyon 56. Ang pangwakas na badyet ng estado ng 2020 na tumawag para sa karamihan ng mga programa ng Proposisyon 56 na mag-silim na simula Hulyo 1, 2021, ngunit iminungkahi ngayon ng gobernador na paantala ito hanggang Hulyo 1, 2022. Sinusuportahan ng pagpopondo ng Proposisyon 56 ang mga pagbabayad ng insentibo para sa pagsasagawa ng mga screen ng pag-unlad at pag-screen para sa mga ACE.
 • $ 5.3 milyon ($ 3.2 milyon Pangkalahatang Pondo) para sa Department of Developmental Services (CDSS) upang makipagkontrata sa mga sentro ng mapagkukunan ng pamilya sa magpatupad ng isang modelo ng nabigasyon sa kalusugan sa buong estado, kabilang ang mga promosor. Ang modelo ng nabigador ay gagamitin ang mga magulang ng mga indibidwal sa sistemang sentral na rehiyon upang magbigay ng edukasyon sa mga mapagkukunan, adbokasiya, at mentorship sa iba pang mga magulang ng mga indibidwal na pinaglilingkuran ng sistemang sentral na rehiyon. Ang layunin ng mga nabigador ay upang madagdagan ang pahintulot sa serbisyo at paggamit sa magkakaibang mga pamayanan, na nagpapatuloy sa pagkakapantay-pantay sa kalusugan sa loob ng sistema ng mga serbisyo sa pagpapaunlad. Ang mga promotor, na nag-aalok ng pangangalaga sa wika at kultura na angkop, ay partikular na epektibo sa pagkonekta ng magkakaibang mga komunidad sa mahahalagang kalusugan at suportang mga serbisyo at, tulad nito, ay maaaring makatulong sa malapit na mga pagkakaiba-iba batay sa lahi sa kalusugan.
 • $ 27.1 milyon na Pangkalahatang Pondo noong 2021-22 upang maantala ang pagsuspinde ng Pinalawak ng pagiging karapat-dapat ng postpartum ng Medi-Cal sa pamamagitan ng 12 buwan, hanggang Disyembre 31, 2022. Ang pinalawak na mga postpartum na serbisyo sa kalusugang pangkaisipan sa loob ng Medi-Cal, na unang pinondohan sa badyet ng estado ng 2019 at idinisenyo upang madagdagan ang pag-aalaga sa mga indibidwal na nasuri na may kalagayan sa kalusugan ng pag-iisip ng ina, ay sa kabilang banda ay nakatakdang mag-expire sa ang katapusan ng taong ito Ang extension na ito ay mahalaga para sa pagwagi sa mga pagkakaiba-iba sa kalusugan, dahil ang mga ina ng Africa American ay nahaharap sa mas mataas na mga panganib na magkaroon ng mga karamdaman sa kalusugan ng isip sa ina kaysa sa kanilang mga puting katapat.
 • $ 61.1 milyon ($ 42.7 milyon na Pangkalahatang Pondo) upang simulan ang pagpapatupad ng Bahagi IV ng pederal Batas sa Mga Serbisyo sa Pag-iingat ng Unang Pamilya (FFPSA). Binibigyan ng priyoridad ang FFPSA ng mga mapagkukunan patungo sa pag-iwas sa hindi kinakailangang pagtanggal ng mga bata mula sa kanilang pamilya at nagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa mga setting ng paglalagay ng hindi pang-bahay na karapat-dapat para sa pederal na pamagat sa pamagat ng Title IV-E Foster Care, na nililimitahan ang pondo para sa mga kinakapatid na kabataan na magtipun-tipon ng mga pagkakalagay sa pangangalaga tulad ng mga pangkat ng bahay.

Ina-optimize ng mga pamilya ang pag-unlad ng kanilang anak

Kabilang sa panukala ng gobernador noong Enero ay:

 • Maraming mga item na direktang nauugnay sa pagtataguyod katarungan sa kalusugan. Pinipinsala ng istrukturang rasismo ang kalusugan at kagalingan ng bata, pati na rin ang mas malawak na katatagan ng pamilya. Ang mga bata na may kulay ay nahaharap sa mas mataas na mga rate ng pagkaantala sa pag-unlad ngunit mas malamang na makatanggap ng mga pag-screen ng pag-unlad at mga serbisyo ng maagang interbensyon. Ang mga epekto ng istrukturang rasismo at diskriminasyon, partikular ang talamak na pagkakalantad sa rasismo, ay maaaring maging makapangyarihang makasama sa kalusugan ng kaisipan ng mga bata din. Ang pagsuporta sa buong bata at buong pamilya ay kinakailangan munang kilalanin ang mga epekto ng rasismo sa pag-unlad ng bata at kalusugan sa pisikal at mental, at ang mga pagsisikap na itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa kalusugan at malapit na mga pagkakaiba-iba batay sa lahi sa pangangalaga ay sentro ng adbokasiya ng Unang 5 LA at binabago ang mga pagsisikap ng system. Partikular, ang mga tampok na panukala sa badyet ng gobernador ay:
  • $ 4.1 milyon ($ 3.7 milyon na Pangkalahatang Pondo) noong 2021-22 at $ 2.1 milyon ($ 1.6 milyon na Pangkalahatang Pondo) na nagpapatuloy para sa Health and Human Services Agency (CHHS) upang higit na baguhin ang pamamahala ng mga programa nito gamit ang data at pagbuo ng isang dashboard ng equity;
  • $ 1.7 milyon na Pangkalahatang Pondo noong 2021-22 at $ 154,000 Pangkalahatang Pondo noong 2022-23 at nagpapatuloy para sa pag-uugali ng CHHS isang pagtatasa ng intersection ng COVID-19, mga disparidad sa kalusugan at equity sa kalusugan upang makatulong na maipaalam ang anumang tugon sa hinaharap;
  • Isang pangako na pagtuunan ng pansin ang mga disparidad sa kalusugan at mga kakayahan sa kultura at wika sa plano ng kontraktwal na wika sa pamamagitan ng Pagkuha muli ng Medi-Cal, At
  • Isang panukala upang maitaguyod, sa pamamagitan ng Kagawaran ng Pinamamahalaang Pangangalagang Pangkalusugan sa pakikipagtulungan sa iba pang mga entity, isang prayoridad na hanay ng mga pamantayang hakbangin sa kalidad para sa buong serbisyo at mga planong pangkalusugan sa asal, kabilang ang kalidad at pamantayan ng benchmark ng equity sa kalusugan, at upang gumawa ng mga aksyon sa pagpapatupad laban sa mga hindi sumusunod na mga plano sa kalusugan.
 • $ 300 milyon na nagpapatuloy na Panukala 98 Pangkalahatang Pondo para sa Espesyal na Edad na Maagang Pamamagitan na Grant sa dagdagan ang pagkakaroon ng mga serbisyong nakabatay sa ebidensya para sa mga sanggol, sanggol, at mga preschooler. Ang isang pag-unawa na ang mga bata bago ang edad na 3 ay kumakatawan sa isang espesyal na populasyon - kahit na sa loob ng cohort ng mga bata nang mas malawak, dahil sa mabilis na pag-unlad ng utak sa panahong ito - ay isang pangunahing batayan sa buong paggawa ng patakaran ng bata at buong pamilya at adbokasiya. Dahil dito, ang iminungkahing pondo para sa maagang interbensyon ay makakatulong sa pagsusulong ng pinakamainam na kalusugan at pag-unlad ng bata sapagkat ang pinakamaagang posibleng pagkakakilanlan at interbensyon para sa isang pagkaantala sa pag-unlad ay mahalaga kung ang isang bata ay mapagtagumpayan ang pagkaantala na iyon.
 • $ 1.1 bilyon ($ 531.9 milyon na Pangkalahatang Pondo) noong 2021-22, at $ 1.5 bilyon ($ 755.5 milyong Pangkalahatang Pondo) noong 2023-24 upang ipatupad ang Pagsulong at Pagbabago ng California sa Medi-Cal (CalAIM) pagsisikap sa reporma. Dahil sa mga hadlang sa badyet na nagreresulta mula sa pandamdam ng COVID-19, naantala ng administrasyon noong nakaraang taon ang karagdagang pagpapatupad ng CalAIM, na naglalayong mas ganap na magbigay ng mga serbisyo sa buong mundo para sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal at mabawasan ang mga pagkakaiba sa kalusugan. Ang Unang 5 LA ay regular na nagbigay ng puna sa Mga Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangangalaga sa Kalusugan at Mga Serbisyong Panlipunan na ang CalAIM ay dapat na higit na makabuluhang ituon ang mga pangangailangan ng maliliit na bata at kanilang mga pamilya, at magpapatuloy na gawin ito habang nagsisimula muli ang pagpapatupad.
 • Isang 1.5 porsyento na pagtaas sa maximum na antas ng Mga cash gawad ng CalWORKs mula Oktubre 1, 2021, na tinatayang nagkakahalaga ng $ 50.1 milyon noong 2021-22. Ang mas mataas na antas ng tulong na ito ay susuporta sa seguridad ng pang-ekonomiya ng pamilya, mahalaga para sa kakayahan ng isang pamilya na umunlad, lalo na't ang COVID-19 ay hindi naaayon sa epekto sa mga nasa panganib na. Ang katatagan ng ekonomiya at pagpapalakas ay mahalagang sangkap sa pagsuporta sa buong bata at buong pamilya din.
 • $ 11.2 milyon noong 2021-22, $ 24.5 milyon noong 2022-23, at $ 27.3 milyon noong 2023-24 at nagpapatuloy mula sa Health Data and Planning Fund upang maitaguyod ang Opisina ng Kakayahang Pangangalaga sa Kalusugan. Sisingilin ang bagong tanggapan na ito ng pagtaas ng transparency sa gastos at kalidad, pagpapalakas sa katatagan ng mga trabahador sa pangangalaga ng kalusugan at mga pangangailangan sa pagsasanay, pag-uulat ng kalidad ng pagganap at mga sukatan ng equity sa buong sistema ng pangangalaga ng kalusugan, pagsusulong ng mga modelo ng pagbabayad na nagbibigay ng gantimpala sa mataas na kalidad, mahusay na gastos na pangangalaga, at nagtataguyod ng pamumuhunan sa pangunahing pangangalaga at kalusugan sa pag-uugali. Tulad ng naturan, ang panukalang ito ay umaayon sa mga layunin ng Unang 5 LA sa paligid ng pagpapabuti ng kalidad at kayang bayaran ng mga system.

Ang mga priyoridad ay nakahanay sa mga kinalabasan ng pangmatagalang mga sistema ng Unang 5 LA, mga prayoridad sa rehiyon ng LA County, at Pinakamahusay na Simula Mga agenda sa Pagbabago ng Komunidad

Kabilang sa panukala ng gobernador noong Enero ay:

 • $ 5 milyon sa isang beses na pagpopondo upang magpatuloy a Mabilis na Programa ng Tugon sa CDDS na sumusuporta sa mga samahang nakabatay sa pamayanan at hindi pangkalakal na tumutugon sa mga umuusbong na pangangailangan ng mga imigrante ng California kapag hindi magagamit ang mga pondong federal. Nagmumungkahi din ang badyet ng $ 75 milyon na maaaring ibigay ng CDSS sa mga hindi pangkalakal na sumusuporta sa walang kasama na mga walang dokumento na menor de edad. Sinalungat ng Unang 5 LA ang mga ngayon na pinagtibay na mga pagbabago sa panuntunan ng pampublikong pagsingil ng publiko, na kung saan ay negatibong nakakaapekto kung paano ma-access ng mga imigranteng pamilya ang mga kinakailangang suporta sa lokal, estado at federal na antas ng gobyerno.
 • $ 60 milyon sa pinataas na pondo para sa nutrisyon sa paaralan, $ 10 milyon upang ibigay pagsasanay para sa mga manggagawa sa serbisyo sa pagkain ng paaralan upang itaguyod ang mas malusog at mas masustansiyang pagkain, at $ 10 milyon upang ipagpatuloy ang Programa sa Farm to School na makakatulong sa pagpapalawak ng malusog na pag-access sa pagkain sa mga paaralan. Habang ang mga pondong ito ay hindi partikular na naka-target patungo sa mga setting ng maagang pagkabata, ang mga distrito ng paaralan ay isa sa pinakamalaking tagapagbigay ng mga programa sa pagpapaunlad ng bata at nagbibigay ng kritikal na pag-access sa pagkain sa mga pamilya sa buong LA County. Ang mga lokal na distrito ng paaralan ay nagsilbi ring kritikal na mga pamamahagi ng pagkain para sa mga mag-aaral at pamilya na nakakaranas ng kawalang-seguridad sa pagkain, hindi katimbang sa mga pamilya na may kulay, bilang resulta ng COVID-19 pandemya.
 • $ 30 milyon sa isang beses na pagpopondo para sa mayroon Programa sa Tulong sa Pagkaka-emergency suportahan ng mga tagabigay ang pagtaas ng pagbili ng pagkain upang matugunan ang mga potensyal na epekto ng ipinanukalang mga pagbabago sa panuntunang pederal sa CalFresh, ang Supplemental Nutrisyon na Tulong sa Programa (SNAP) ng estado. Patuloy na tinututulan ng Unang 5 LA ang ipinanukalang mga pagbabago sa panuntunang pederal sa SNAP - na magsisilbi upang mabawasan ang seguridad ng pagkain para sa mga pamilya sa LA County at mangangailangan ng karagdagang mga mapagkukunan ng estado upang maprotektahan ang pag-access sa pagkain - at patuloy na nagtataguyod para sa pagtaas ng threshold ng pagiging karapat-dapat upang mas maraming mga pamilya na nangangailangan ang kwalipikasyon ay maaaring maging karapat-dapat para sa programa
 • $ 1.75 bilyon upang matugunan ang isang mas malawak na portfolio ng suporta sa pabahay na naglalayong tulungan na wakasan ang kawalan ng tirahan sa California, kasama ang $ 750 milyon na pondo patungo sa pagpapatuloy proyekto Susi ng bahay, isang buong pagsisikap sa buong estado na kumuha ng mga hotel, motel, pasilidad sa pangangalaga sa tirahan, at iba pang pabahay na maaaring mapalitan at maibalik upang maibigay ang permanenteng pabahay para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Isang karagdagang $ 2.6 bilyong pondong federal ang iminungkahi upang suportahan pag-upa at tulong sa utility. Ang kawalan ng tirahan at kawalan ng kakayahang manirahan ay patuloy na isang kritikal na priyoridad para sa mga lokal na komunidad na Kasosyo sa Unang 5 LA. Ang mas malaking mga mapagkukunan ng estado at pederal ay makakatulong na matiyak na ang mga pinuno ng lalawigan at lungsod ay may mga mapagkukunang kinakailangan upang maisulong ang katatagan ng pabahay, lalo na para sa mga pamilyang walang tirahan o walang tirahan.
 • $ 16.2 milyon upang magpatuloy paglilinis ng kapaligiran sa tirahan bilang tugon sa kontaminasyon ng pabrika ng Exide Battery. Ang estado ay nagbigay ng $ 250 milyon para sa paglilinis mula pa noong 2015, at ang pagtugon sa mga panganib sa kapaligiran ay isang priyoridad ng marami Pinakamahusay na Simula mga komunidad.

Ang panukala sa badyet ng Newsom noong Enero ay ang unang hakbang sa proseso ng pagpapaunlad ng badyet ng California, na naglalagay ng batayan para sa negosasyon sa pagitan ng administrasyon at mga mambabatas. Ngayon, ang mga miyembro ng Assembly and Senate Budget Committee, na kumunsulta sa mga stakeholder, ay magkakaroon ng pagkakataong magsagawa ng pagdinig, magbahagi ng mga priyoridad at magbigay ng puna tungkol sa inilahad ng gobernador, na nagtapos sa isang binagong panukala sa badyet noong Mayo. Masasalamin din ng Mayo Revise ang anumang na-update na kita at / o mga pagtataya sa patakaran sa patuloy na pag-navigate ng California sa pandemikong COVID-19. Isusumite ng Lehislatura ang sukdulang panukala sa badyet sa Hunyo, at pagkatapos ng negosasyon sa administrasyon, dapat pirmahan ng gobernador ang pinal na 2021-2022 na badyet ng estado sa Hunyo 15. Parehong magsisimula ang bagong taon ng piskalya ng California at Unang 5 LA sa Hulyo 1.

Unang 5 Opisina ng Kagawaran ng Pamahalaan at Patakaran sa Publiko ng LA, na nakikipagsosyo sa aming mga tagapagtaguyod ng estado sa Sacramento, Mga Istratehiya sa California, ang sa buong estado network ng Unang 5s, mga gawad, namumuno sa pamayanan sa pamamagitan ng Pinakamahusay na Simula at iba pang mga kasosyo sa pagtataguyod, gagana upang maimpluwensyahan ang badyet sa buong proseso ng pag-unlad, na nagtataguyod para sa mga priyoridad sa organisasyon at mga pangangailangan ng mga bata at pamilya sa County ng Los Angeles.
isalin