Matagal nang kinilala ng Unang 5 LA ang epekto ng estado at pederal na batas na mayroon sa mga pamilya sa County ng Los Angeles, at sa nakaraang ilang taon ang organisasyon ay nakabuo ng isang taunang agenda ng pambatasan na nakahanay sa mga layunin sa patakaran. Ang batas, pagkatapos ng lahat, ay may potensyal na direktang baguhin ang mga pampublikong patakaran na namamahala kung paano sinusuportahan ng aming mga sistema ng kalusugan, edukasyon at mga serbisyong panlipunan ang mga pamilya at pamayanan.

Habang patuloy na nadaragdagan ng Unang 5 LA ang pagtuon nito sa pagbabago ng patakaran at mga sistema, ang batas ay mananatiling isang mahalagang sangkap ng gawain ng samahan bilang isang nangungunang tagataguyod para sa mga anak ng LA County. Halimbawa, ang First 5 LA ay muling nagtataguyod ng batas -Assembly Bill 1004 na isinulat ni Assemblymember Kevin McCarty (D-Sacramento) - na magtatakda ng pinakamahusay na mga kasanayan para sa pag-screen ng pag-unlad at pagbutihin ang mga mekanismo ng pangangasiwa ng estado at pananagutan upang matiyak na ang mga bata ay konektado sa mga serbisyo na nagtataguyod ng malusog na pag-unlad ng bata. Ito ay muling pagpapakilala ng batas na na-sponsor ng First 5 LA sa 2018 kasama ang aming mga kasosyo na Children Now at ang First 5 Association, at isa sa siyam na panukalang batas ng estado na suportado ng First 5 LA sa 2019.

Sa kabila ng kahalagahan ng batas, gayunpaman, ang mga singil ay isang paraan lamang upang maapektuhan ang pagbabago sa patakaran. Ito ang dahilan kung bakit, sa kauna-unahang pagkakataon, nagpakita ang mga kawani ng isang estado at pederal agenda ng adbokasiya sa pulong ng Komite ng Programa at Pagpaplano noong nakaraang buwan ng Unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA. Sa halip na pagtuon lamang sa batas, ang agenda ng adbokasiya ng First 5 LA ay nai-highlight ang iba't ibang mga paraan na naiimpluwensyahan ng samahan ang patakaran ng estado at pederal sa 2019.

Ang mga regulasyon, halimbawa, ay isang pangkaraniwang hindi pambatasang paraan para maisulong ng gobyerno ang pagbabago ng patakaran. Noong 2018, ipinakilala ni Pangulong Trump ang iminungkahing mga pagbabago sa mga pederal na regulasyon na nauugnay sa kahulugan ng singil sa publiko. Kung naisabatas, ang mga pagbabagong ito ay lubos na maghihigpit sa pag-access ng mga pamilyang imigrante sa mga serbisyong pinopondohan ng publiko tulad ng tulong sa pabahay at pag-iingat sa pangangalaga sa kalusugan, at lalong hadlangan ang mga pamilya mula sa pagpapadala ng kanilang mga anak sa mga sentro ng pangangalaga ng bata at mga klinika sa kalusugan. Patuloy na tinututulan ng Unang 5 LA ang panukala ng administrasyong Trump, isang posisyon na nakalarawan sa adbokasiya ng samahan.

Mahalaga ring tool ang mga badyet para sa pagmamaneho ng pagbabago ng patakaran, at isang pangunahing hanay ng mga priyoridad ng adbokasiya ng Unang 5 LA sa 2019 ay nakatuon sa paghubog ng higit sa $ 2.7 bilyon sa paggastos ng estado na nauugnay sa pagkabata na iminungkahi ni Gob. Newsom sa kanyang panukalang badyet noong Enero. Mula sa higit sa $ 100 milyon upang mapalawak ang mga programa ng pagbisita sa bahay ng ina at nakatuon sa bata sa $ 500 milyon upang mamuhunan sa maagang pangangalaga at imprastraktura ng edukasyon at $ 60 milyon upang madagdagan ang mga rate ng pag-unlad na pag-unlad, inuuna ng panukala sa badyet ng gobernador ang mga pangangailangan ng maliliit na bata, na nagbibigay ng isang pagkakataon para sa Ang unang 5 LA at ang aming mga kasosyo upang suportahan, itaguyod at higit na mabuo ang pangwakas na kasunduan sa badyet ng estado.

Bilang karagdagan sa mga panukalang regulasyon at badyet, ang mga ahensya ng estado at pederal ay maaaring gumawa ng karagdagang aksyong pang-administratibo upang isulong ang mga patakaran na madaling gawin ng bata. Ang mga executive order, advisory board at gabay sa pagpapatupad ay ilan lamang sa mga paraan na maaaring maimpluwensyahan ng pangulo, gobernador at kanilang mga hinirang ang mga kinalabasan ng bata.

Ang pagpapatupad sa partikular ay mahalaga, at madalas hindi napapansin, bahagi ng patakaran at mga pagbabago ng system. Halimbawa, sa 2018, matagumpay na naitaguyod ng First 5 LA ang paglikha ng CalWORKs Home Visiting Initiative, na nagbigay ng kauna-unahang pondo ng estado para sa mga programa sa pagbisita sa bahay. Ngayon, ang Unang 5 LA at ang aming mga kasosyo sa adbokasiya ng bata ay nakatuon sa pagpapatupad ng inisyatiba, na aktibong nakikilahok sa mga workgroup na tinawag ng mga ahensya ng estado at tinuturuan ang mga pinuno ng estado sa pinakamahuhusay na kasanayan na direktang nabatid ng gawain ng First 5 LA sa aming mga kasosyo sa lalawigan at pamayanan.

Ang paglilipat mula sa isang pambatasan na agenda sa isang mas komprehensibo at pinagsamang agenda ng adbokasiya ay nagbibigay-daan sa Unang 5 LA na mas kilalanin ang paraan ng maraming tool na ito - batas, regulasyon, badyet, aksyon na pang-administratibo at pagpapatupad - maaaring magamit upang maapektuhan ang pagbabago sa patakaran. Binibigyang diin pa ng shift na ang layunin ng pakikipag-ugnayan ng First 5 LA sa estado at pederal na adbokasiya ay mas mahusay na kinalabasan ng bata, hindi ang tagumpay ng isang partikular na panukalang batas. Sa isang bagong gobernador sa Sacramento, malakas na pakikipagsosyo sa mga mambabatas ng estado at lumalaking kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pag-unlad ng bata, inaasahan ng First 5 LA na magpatuloy sa pag-unlad para sa mga anak ng LA sa 2019 at patuloy na pagbutihin ang kakayahan ng samahan na maimpluwensyahan ang patakaran at mga pagbabago ng system sa ang mga darating na taon
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin