PETSA NG PAG-POST: MAY 22, 2023

TAKDANG PETSA: HUNYO 2, 2023, SA 5:00 PM PANAHON NG PACIFIC (PT)

I-UPDATE (S):

Mayo 24, 2023 – ang mga sumusunod ay nai-post sa ilalim ng seksyong Informational Webinar:

 • Impormasyon sa Webinar Slides
 • Pagrekord ng Webinar

Mayo 26, 2023 – ang mga sumusunod ay nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot:

 • Pagsasalin ng RFV Q at A – PDF

Hunyo 1, 2023 – ang mga sumusunod ay nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot:

 • Pagsasalin RFV Q and A Updated – PDF
 • Pagsasalin RFV Q at A Updated V2 – PDF

KATANGING PROPOSER

Dapat matugunan ng mga aplikante ang mga sumusunod na minimum na kinakailangan:

 1. Ang mga aplikante ay dapat na makapagbigay ng pagsasalin at/o kultura-nuanced interpretasyon serbisyo sa kahit isa ng mga wikang nakadetalye dito: American Sign Language, Spanish, Chinese (hal., Mandarin at/o Cantonese para sa bibig; Pinasimple at/o Tradisyonal para sa nakasulat), Arabic, Hindi, Japanese, Russian, Thai, Tagalog, Korean, Armenian, Vietnamese , Farsi, Khmer/Cambodian at English.
  1. Ang mga aplikante ay maaaring magsumite ng isang aplikasyon para sa maramihang mga serbisyo ng wika na inaalok.
  2. Dapat isumite ng mga aplikante ang aplikasyon sa Ingles.
 2. Ang mga aplikante ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa tatlong (3) taon ng bayad na karanasan sa mga serbisyo ng wika na kanilang inaalok na ibigay.
 3. Ang mga aplikante ay dapat na nakabase sa California; ginusto ngunit hindi kinakailangan sa Los Angeles County at/o Sacramento County.

Ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ay ang mga minimum na kinakailangan para mag-apply. Kung ang iyong entity ay kinakailangan na magparehistro sa website ng Kalihim ng Estado ng California, ang First 5 LA ay magbe-verify ng katayuang “aktibo” sa pamamagitan ng website ng Kalihim ng Estado ng California: https://bizfileonline.sos.ca.gov/search/business. Ang mga aplikanteng hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa itaas o walang katayuang “aktibo” sa pamamagitan ng website ng Kalihim ng Estado ng California (kung naaangkop) ay hindi papasa sa unang antas ng pagsusuri (tingnan ang Seksyon VII. Proseso ng pagpili).


DESCRIPTION

Ang First 5 LA ay naghahanap ng mga aplikante sa pamamagitan ng Request for Vendor (RFV) na ito para sa layunin ng pagtatatag ng Qualified Vendor(s) List (QVL) upang suportahan ang First 5 LA na nakasulat na pagsasalin, oral interpretation na may kultural na nuance, at American Sign Language (ASL) pangangailangan. Sinusuportahan ng gawain ang pagpapabuti ng accessibility sa wika sa mga miyembro ng publiko na may limitadong kasanayan sa Ingles, at mga serbisyo ng access sa wika para sa mga subgroup sa komunidad ng bingi at mahirap pandinig na pinaglilingkuran ng First 5 LA. Ang QVL ay magsisilbing mapagkukunan ng mga pre-qualified na vendor na maaaring hilingin na magbigay ng suporta sa isa o higit pa sa mga sumusunod na lugar: Translation, Interpretation at American Sign Language (ASL). Ang pagpasok sa QVL ay magbibigay-daan sa mga miyembro na makatanggap ng mga solicitations para sa mga pagkakataon sa Task Order sa First 5 LA. Magbibigay ang First 5 LA ng solicitation sa mga miyembro ng QVL sa isang project-by-project na batayan batay sa pangangailangan, (mga) lugar ng kadalubhasaan at lokasyon. Ang mga miyembro ng QVL ay maaaring tumugon sa mga solicitations na akma sa kanilang mga lugar ng kadalubhasaan at karanasan habang isinasaalang-alang ang pagkakaroon at kapasidad na maisagawa ang proyekto. Ang unang 5 LA ay pipili ng naaangkop na (mga) vendor batay sa bawat proyekto mula sa QVL batay sa pangangailangan ng proyekto, kakayahang magamit, kapasidad at/o lokasyon, mga pangunahing diyalekto sa bawat wika (California, LA County). Ang QVL Request for Vendor na ito ay isang proseso ng pre-qualification lamang. Ang unang 5 LA ng pagsasama ng anumang vendor sa QVL ay hindi magagarantiya na ang vendor ay makakatanggap ng anumang partikular na dami ng negosyo.

Ang mga vendor ay tatanggapin sa QVL sa loob ng 12 buwan. Ang QVL ay maaaring bukas para sa mga bagong aplikante sa isang batayan kung kinakailangan, na may mga aplikasyon na tinatanggap sa mga karagdagang oras sa loob ng taon, ayon sa tinutukoy ng First 5 LA. Inaalok ang mga vendor ng pagkakataon na i-renew ang kanilang membership sa QVL kapag nag-expire sa sariling pagpapasya ng First 5 LA.

Pagsasalin ng RFV Cover Letter - PDF
Translation Interpreter ASL RFV - PDF

Mga Apendise:

Para sa mga Layunin ng Impormasyon:

Para sa Pagsusumite:


ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center para sa mga update at addenda. Ang First 5 LA ay may karapatang amyendahan ang solicitation na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay may pananagutan lamang para sa kung saan ay hayagang nakasaad sa dokumento ng solicitation at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawin sa pamamagitan ng online funding center. Ang pagkabigong tugunan ang mga kinakailangan ng naturang addendum ay maaaring magresulta sa hindi pagsasaalang-alang sa panukala, sa sariling pagpapasya ng First 5 LA. Ang addenda sa solicitation na ito, kung mayroon man, ay ipo-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga nagmumungkahi na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang panukala ay sumasalamin sa pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFV.


IMPORMASYONG WEBINAR

Ang mga potensyal na nagmumungkahi ay lubos na hinikayat na lumahok sa isang webinar ng impormasyon sa May 24, 2023 3 sa: 30 PM upang matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan sa RFV.

Mga Slide ng Webinar ng Session ng Impormasyon 5.24.23
Pagre-record ng Webinar ng Sesyon ng Impormasyon 5.24.23


MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na nagmumungkahi ay makakatanggap ng parehong impormasyon, lahat ng mga tanong at sagot na natanggap ay pinagsama-sama at nai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFV na ito ay dapat isumite kay Kevin Proff sa kp****@fi******.org bago mag 5:00 PM sa sa Mayo 30, 2023.

Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.

Pagsasalin ng RFV Q at A - PDF.

Pagsasalin RFV Q at A Na-update – PDF.

Pagsasalin RFV Q and A Updated V2– PDF.


DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang online na application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat matanggap ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 PM sa Hunyo 2, 2023. Pakisuri ang Timeline ng RFV para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa panahon ng mga aktibidad sa pagsusuri ng panukala.


PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFV na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5: 00 PM sa Hunyo 2, 2023:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mag-click dito upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga nagmumungkahi ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFV sa pamamagitan ng online na form na ito. Lubos na inirerekomenda na mag-print ka ng kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang “Isumite.” Upang gawin ito, i-click ang “Printer-Friendly na Bersyon.” Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang aplikasyon sa elektronikong paraan. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na matagumpay na na-upload ang mga attachment sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga attachment na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite na ang online na aplikasyon, hindi na makakagawa ng mga pag-edit ang mga nagmumungkahi.


MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFV na ito ay dapat isumite sa pamamagitan ng email kay Kevin Proff, sa kp****@fi******.org.
Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Security Guard Service Request for Qualifications (RFQ)

PETSA NG PAG-POSTING: Marso 26, 2024 TAKDANG PETSA NG TUGON: 5:00 pm PT noong Abril 17, 2024 MANDATORY JOB WALK: 10 am hanggang 11 am PT noong Abril 4, 2024 MGA KARAPAT NA APPLICANT Ang mga nagmumungkahi ay dapat...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin