LOS ANGELES –Nagpalabas ngayon ang Unang 5 LA ng sumusunod na pahayag mula sa Executive Director na si Kim Belshé hinggil sa pagpasa ng Senado ng Estado ng California at State Assembly ng kanilang iminungkahing Budget sa Estado:

"Pinupuri namin ang Assembly at ang Senado para sa pagpapahalaga sa mga bata ng California sa kanilang mga panukala sa badyet ng estado. Pinasasalamatan namin ang Lehislatura para sa kanilang malaking iminungkahing pamumuhunan upang madagdagan ang pag-access sa mga kritikal na serbisyo sa pagpapaunlad ng bata, at magtayo din ng mga mahahalagang tabla mula sa panukalang agenda ng Gobernador sa kanyang badyet.

"Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa Gobernador at sa aming mga pinuno ng Batas upang matulungan silang makagawa ng pinakamainam na desisyon para sa mga bata. Mula sa pamumuhunan sa mga programa sa pagpapalakas ng pamilya tulad ng pagbisita sa bahay sa mga serbisyong maagang pag-aaral, ang aming hangarin ay tiyakin na ang mga bata ay mananalo sa huling kasunduan sa badyet ng estado sa Hunyo. "

Simula sa linggong ito, isang 10-miyembro na Budget Conference Committee ang magsisimulang magtrabaho upang magkasundo ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga badyet mula kay Gobernador Newsom, Senado at Assembly.

# # #
isalin