Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Writer / Editor

Septiyembre 29, 2022

(Tala ng Editor: Isa ito sa tatlong vignette na naglalarawan ng mga kahihinatnan ng pandemya ng COVID-19 sa mga pamilyang may maliliit na bata. Ang bawat vignette ay nagha-highlight ng isang mahalagang natuklasan mula sa isang survey ng mga magulang ng LA County ng mga maliliit na bata dalawang taon pagkatapos ng simula ng COVID- 19 pandemya. Ang mga panayam ay isinagawa sa tagsibol at tag-araw. Basahin ang buong artikulo sa mga resulta ng survey dito.

Napakabilis nitong nangyari.  

Si Penelope ay 2 taong gulang lamang nang tumama ang pandemya ng COVID-19 noong 2020.  

“Hindi namin siya nai-enroll sa preschool. Maraming mga preschool ang pansamantalang isinara o nag-zoom lang," paggunita ng kanyang ina na si Izabel Kurt. "Siya ay masyadong bata para sa Zoom." 

Nang muling buksan ang mga preschool pagkalipas ng anim na buwan, sinabihan si Izabel na kailangang magsuot ng maskara si Penelope. 

"Medyo nag-aalala ako tungkol doon dahil sa kanyang edad, ang mga bata ay sobrang nakatutok sa mga ekspresyon ng mukha. And I felt uncomfortable for her to wear a mask for four to six hours,” sabi ni Izabel. “Hindi ko siya pinapasok sa preschool. Nakakalungkot at nakakadismaya.” 

“I am really fortunate I could bring her to work, but it breaks my heart na nawawala siya sa social life. Ang pakikisalamuha at komunikasyon ay bahagi ng mga pangunahing kasanayan sa buhay na natutunan ng mga bata mula preschool hanggang kindergarten. Mula sa pagsilang nila hanggang limang taong gulang ay napakahalagang panahon sa kanilang buhay.” – Izabel Kurt

Sa oras na si Penelope ay 3, ang mga rate ng matrikula sa preschool ay nadoble, na ginagawang imposible para sa nag-iisang ina na ipatala ang kanyang anak na babae. Bumaling si Izabel sa kanyang ina, na pinapanood si Penelope tatlong beses sa isang linggo. Masuwerte rin si Izabel na magkaroon ng amo na pinahintulutan siyang dalhin si Penelope sa kanyang trabaho sa isang beauty store para sa dalawang iba pang araw ng trabaho.  

Samantala, itinuro ni Izabel kay Penelope ang kanyang mga ABC, naglaro ng pagtutugma ng mga laro, gumawa ng mga puzzle, nagpinta at higit pa — karamihan sa mga ito sa isang tablet na nakuha niya para sa kanyang anak na babae. Sabi ni Izabel: "Siya ay matalino, may mahusay na memorya at sabik na matuto." 

Ngunit nangangamba si Izabel na may nawawalang kritikal na elemento. 

"Swerte talaga ako na nadala ko siya sa trabaho, pero nadurog ang puso ko na nawawala siya sa social life," sabi ni Izabel. "Ang pakikisalamuha at komunikasyon ay bahagi ng mga pangunahing kasanayan sa buhay na natututo ng mga bata mula preschool hanggang kindergarten. Mula sa pagsilang nila hanggang limang taong gulang ay napakahalagang panahon sa kanilang buhay.”   

Mga eksperto sa pagpapaunlad ng bata tandaan na simula sa edad na 2, ang interactive na pakikipaglaro sa ibang mga bata ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng pag-unlad ng isang bata.  

Si Penelope ay madaldal sa bahay at sa pamilya. Kapag dinala ni Izabel ang kanyang anak sa beauty store, gayunpaman, ang batang babae ay maaaring medyo mahiyain, kung minsan ay nahihirapang magsabi ng "hello" sa iba o ibahagi ang kanyang mga iniisip. Ito ay mahirap para sa kanyang ina, na nakakaalam kung gaano kaliwanag ang kanyang anak na babae. "Gusto kong magkaroon siya ng kumpiyansa na maging vocal."  

Ginagawa ni Izabel ang kanyang makakaya upang mapataas ang mga kasanayan sa pakikisalamuha ni Penelope. Si Penelope ay nakikipaglaro sa mga anak ng katrabaho na paminsan-minsan ay pumupunta sa tindahan. Dinadala ni Izabel ang kanyang anak sa parke tuwing Sabado at Linggo para makipaglaro sa ibang mga bata. At kamakailan ay naghagis siya ng isang birthday party para kay Penelope at sa kanyang mga kaibigan sa arcade ng isang lokal na bowling alley.  

Gayunpaman, natatakot si Izabel na ang pandemya ay nagkaroon na ng pinsala - isang alalahanin na pinalakas ng kamakailan pagsisiyasat ng 269 na magulang ng maliliit na bata sa Los Angeles County na isinagawa para sa First 5 LA.  

Ang survey - ang una sa LA County na isinagawa ng dalawang taon sa pandemya - ay nagsiwalat na higit sa kalahati (52 porsyento) ng mga magulang ang nagsabi na ang pandemya ay naging sanhi ng kanilang anak na mahuli sa kanilang pag-aaral at pag-unlad.  

Bukod pa rito, 79 porsiyento ng mga magulang na na-survey ay nagsabi na ang pandemya ay nakaapekto sa pag-uugali o emosyon ng kanilang anak. Sa mga magulang na ito: 

  • Halos kalahati (45 porsiyento) ang nagsabing mas nahihirapan ang kanilang anak sa paglalaro o pakikisama sa ibang mga bata.
  • 29 porsiyento ang nagsabing mas nahihirapan ang kanilang anak sa mga magulang o guro. 

Sa lokal at pambansa, ang mga kasanayang sosyo-emosyonal ay kabilang sa mga pinakamalaking hamon para sa mga maliliit na bata na bumabalik o papunta sa preschool sa unang pagkakataon pagkatapos ng pagsisimula ng pandemya, sabi ng mga eksperto. 

Ang mga "bunker babies" - o ang mga batang wala pang 5 taong gulang tulad ni Penelope na halos namuhay sa panlipunang paghihiwalay mula sa ibang mga bata sa panahon ng pandemya - ay maaaring makaranas ng mga kakulangan sa lipunan o pag-unlad, lalo na kung sila ay mas matanda. Ang mga kakulangan na ito ay lumitaw sa ilang mga bata na ngayon ay 3 hanggang 6 na taong gulang, ayon sa mga eksperto. Si Penelope ay 4 na ngayon.  

Isinama ni Izabel ang kanyang anak na babae sa waiting list para sa preschool mula noong Agosto 2021. Sa pangkalahatan, ang kanyang anak na babae ay walang preschool mula Marso 2020 hanggang Hunyo 2022.  

"Nag-aalala ako kapag pumasok siya sa paaralan, nasa likod siya," sabi ni Izabel. “Sinusubukan kong maging optimistic. Nakikita ko ang kanyang mga kasanayan sa pakikipagkapwa.  

Sa kabutihang palad, sabi ng mga eksperto, maaaring gamitin ng "mga bunker babies" tulad ni Penelope ang kanilang likas na kakayahang umangkop at katatagan para makahabol — binigyan ng pagkakataon, pasensya at suporta upang mahasa ang kanilang mga kasanayang panlipunan sa paaralan.  

Nang marinig ito, sinabi ni Izabel: “Magandang balita iyon. Nagbibigay iyon sa akin ng katiyakan." 

Naaliw din si Izabel na malaman na hindi lang siya ang magulang sa LA County na nag-aalala tungkol sa posibleng epekto ng pandemya sa pag-aaral ng kanyang batang anak, gaya ng isiniwalat ng survey ng First 5 LA. Maraming mga magulang, sabi niya, ay hindi nagsasalita tungkol sa kanilang mga takot.  

“Nakakatulong na malaman na hindi ako nag-iisa,” sabi niya.  

TANDAAN: Bilang bahagi ng 2020-28 Strategic Plan nito, ang First 5 LA ay nakikipagtulungan sa mga kasosyo nito sa maagang pangangalaga at edukasyon upang mapabuti ang access sa de-kalidad na maagang pag-aaral para sa mga magulang, pati na rin ang pagpapalakas ng mga sistema ng suporta para sa mga provider ng maagang pag-aaral. Magbasa pa dito tungkol sa kung paano pinalawak ng First 5 LA ang mga pagsisikap na ito sa panahon ng pandemya.   
isalin