POSTING DATE: Agosto 18, 2022

TAKDANG PETSA: SETYEMBRE 12, 2022, sa ganap na 5:00 PM PACIFIC TIME (PT)

I-UPDATE (S): 

 Setyembre 1, 2022 – Ang mga sumusunod ay nai-post:  

 • Mga slide ng webinar na nagbibigay-kaalaman  
 • Pagrekord ng Webinar  
 • RFQ Addendum Blg. 1 at binagong Appendix B: Checklist ng Panukala

 Setyembre 8, 2022- 

Ang seksyong MGA TANONG AT SAGOT ay na-update upang ipakita na walang mga tanong na natanggap, nang naaayon, walang mga Tanong at Sagot na dokumento ang ipo-post.


KATANGING PROPOSER

Dapat matugunan ng mga tagapanukala ang mga sumusunod na minimum na kinakailangan:

 1. lugar
  1. Ang nagmumungkahi ay dapat may opisina sa Sacramento, CA.
  2. Ang nagmumungkahi ay dapat na magagamit upang regular na dumalo sa mga pagpupulong sa Sacramento, CA at sa mga limitadong okasyon, maglakbay sa Los Angeles at Bay Area.
 2. Nakarehistrong Lobbyist o Lobbying Firm
  1. Ang nagmumungkahi ay dapat na isang rehistradong lobbyist o isang rehistradong lobbying firm.
  2. Ang nagmumungkahi o ang mga tagalobi sa mga kawani ay kasalukuyang hindi magkakaroon, o magkakaroon sila, ng anumang salungatan ng interes sa First 5 LA. Ang nagmumungkahi ay maaaring kumatawan sa First 5 LA nang independyente at malaya mula sa mga nakikipagkumpitensyang obligasyon o alyansa/kaanib sa ibang mga ahensya o kumpanya.

Ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ay ang mga minimum na kinakailangan para mag-apply. Kung ang iyong entity ay kinakailangan na magparehistro sa website ng Kalihim ng Estado ng California, ang First 5 LA ay magbe-verify ng katayuang “aktibo” sa pamamagitan ng website ng Kalihim ng Estado ng California: https://bizfileonline.sos.ca.gov/.

Ang mga nagmumungkahi na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa itaas o walang katayuang “aktibo” sa pamamagitan ng website ng Kalihim ng Estado ng California (kung naaangkop) ay hindi papasa sa unang antas ng pagsusuri (tingnan ang Seksyon IX. Proseso ng Pagpili).


DESCRIPTION

Susuportahan ng napiling kontratista ang patakaran sa maagang pagkabata ng First 5 LA at mga diskarte sa adbokasiya sa arena ng patakaran ng estado.

Patakaran ng Estado at Advocacy Consultant RFQ Cover Letter - PDF
Konsultant sa Patakaran at Adbokasiya ng Estado RFQ- PDF
RFQ Addendum No. 1- PDF - Na-update ang Appendix B.

Mga Apendise:

Para sa Mga Layunin sa Impormasyon

Para sa Pagsumite


ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center para sa mga update at addenda. Ang First 5 LA ay may karapatang amyendahan ang solicitation na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay may pananagutan lamang sa kung saan ay hayagang nakasaad sa dokumento ng paghingi ng tulong at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawin sa pamamagitan ng online funding center. Ang pagkabigong tugunan ang mga kinakailangan ng naturang addendum ay maaaring magresulta sa hindi pagsasaalang-alang sa panukala, sa sariling pagpapasya ng First 5 LA. Ang addenda sa solicitation na ito, kung mayroon man, ay ipo-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga nagmumungkahi na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang panukala ay sumasalamin sa pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFQ.


IMPORMASYONG WEBINAR

Ang mga potensyal na nagmumungkahi ay lubos na hinikayat na lumahok sa isang webinar ng impormasyon sa Agosto 31, 2022, sa ganap na 2:00 PM upang matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan sa RFQ.

Mga Slide ng Webinar
Pagrekord ng Webinar


MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na nagmumungkahi ay makakatanggap ng parehong impormasyon, lahat ng mga tanong at sagot na natanggap ay pinagsama-sama at nai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat isumite kay Daisy Ortiz sa [protektado ng email] bago 5:00 PM noong Setyembre 6, 2022.

Inilalaan ng First 5 LA ang tanging karapatan na tukuyin ang timing at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na katanungan at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga tanong sa petsa ng pag-post.

Walang mga tanong na natanggap, nang naaayon, walang dokumentong Tanong at Sagot na ipo-post. 


DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang online application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat matanggap ng First 5 LA hindi lalampas sa 5:00 PM noong Setyembre 12, 2022. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFQ para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri sa panukala.


PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFQ na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA ng hindi lalampas sa 5: 00 PM on September 12, 2022:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mag-click dito upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga nagmumungkahi ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFQ sa pamamagitan ng online na form na ito. Lubos na inirerekomenda na mag-print ka ng kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang “Isumite.” Upang gawin ito, i-click ang “Printer-Friendly na Bersyon.” Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang aplikasyon sa elektronikong paraan. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na matagumpay na na-upload ang mga attachment sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga attachment na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite na ang online na aplikasyon, hindi na makakagawa ng mga pag-edit ang mga nagmumungkahi.


MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat isumite sa pamamagitan ng email kay Daisy Ortiz, sa [protektado ng email].
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin