PETSA NG POSTING: Nobyembre 10, 2021

(Mga) Update:

Disyembre 9, 2021 - Na-post ang Q&A Document


KATANGING PROPOSER

Dapat matugunan ng mga tagapayo ang mga sumusunod na (mga) minimum na kinakailangan:

 1. Dapat ay may hindi bababa sa 5 taon ng operasyon bilang isang legal na entity.
 2. Dapat ay may kakayahang magtrabaho sa buong County ng Los Angeles at sa buong estado, kung kinakailangan.
 3. Kailangang magkaroon ng 5 taong karanasan sa pangangasiwa ng grant (hal. pagbuo at pamamahala ng mga alituntunin sa pondo, pangangalap, proseso ng pagbibigay, pagbibigay at pamamahagi ng mga gawad).
 4. Sa pinakamababa, ang mga Proposer ay dapat na makapagbigay ng mga sumusunod na dokumentong pinansyal bilang bahagi ng kanilang panukala:

i. Para sa mga Non-Profit Organization

  • Isang (1) Financial Audit Report na kinumpleto ng isang independiyenteng firm ng mga sertipikadong pampublikong accountant O dalawang (2) magkakasunod na taon ng Form 990. Ang Audit at Form 990 ay hindi dapat lumampas sa 2019.
  • Isang kasalukuyang Taunang Operating Budget sa buong organisasyon na sumasaklaw sa kasalukuyang taon ng pagpapatakbo ng nagmumungkahi (hal., Enero 1-Disyembre 31, Hulyo 1-Hunyo 30, atbp.).

ii. Para sa Mga Organisasyon ng Kita

  • Isang (1) Financial Audit Report na kinumpleto ng isang independiyenteng kompanya o mga sertipikadong pampublikong accountant O pinakakamakailang nakumpletong tax return. Hindi dapat lumampas sa 2019 ang audit at tax return.
  • Tatlong (3) buwan ng mga financial statement

Ang mga nagpapanukala na hindi nakakatugon sa (mga) minimum na kinakailangan sa itaas ay hindi makakapasa sa unang antas ng pagsusuri (tingnan Seksyon VIII. Pagpipilian sa Proseso ng Pagpili at Mga Pamantayan sa Pagsusuri).


DESCRIPTION

Ang First 5 LA ay naghahanap ng mga panukala mula sa mga kwalipikadong organisasyon upang magsilbing Intermediary para sa Early Childhood Policy and Advocacy Fund (ECPAF) ng First 5 LA.

ECPAF Cover Letter - PDF
ECPAF RFP - PDF

Mga Apendise:

Para sa Mga Layunin sa Impormasyon

Para sa Pagsumite


ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center para sa mga update at addenda. Ang Unang 5 LA ay may karapatang baguhin ang paghingi na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang First 5 LA ay responsable lamang para sa kung saan ay malinaw na nakasaad sa dokumento ng paghingi at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawing magagamit sa pamamagitan ng online na sentro ng pagpopondo. Ang kabiguang tugunan ang mga kinakailangan ng naturang pagdaragdag ay maaaring magresulta sa panukalang hindi isinasaalang-alang, sa tanging paghuhusga ng Unang 5 LA. Ang Addenda sa paghihingi na ito, kung mayroon man, ay nai-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga nagpapanukala na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang panukala ay sumasalamin ng pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFP.


IMPORMASYONG WEBINAR

Ang mga potensyal na nagmumungkahi ay lubos na hinihikayat na lumahok sa Informational webinar sa 4 pm PT noong Nobyembre 18, 2021 upang matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan sa RFP. Mangyaring magparehistro para sa webinar sa: https://first5la.zoom.us/meeting/register/tJIkdeGqqzMjHdH0bmsg9899gCdM7L-szBK9. Pagkatapos magrehistro, makakatanggap ka ng isang email sa kumpirmasyon na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagsali sa webinar.


MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na nagmumungkahi ay makakatanggap ng parehong impormasyon, ang mga tanong at sagot ay ipunin at ipo-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFP na ito ay naisumite na dati 5 pm PT sa Disyembre 6, 2021. Ang unang 5 sagot ng LA sa mga tanong ng nagmumungkahi ay naka-post sa ibaba.

Q&A ng ECPAF - PDF

Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.


DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang online application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat matanggap ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Disyembre 14, 2021. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFP para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri sa panukala.


PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFP na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Disyembre 14, 2021, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na hakbang:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mag-click dito upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga tagapanukala ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFP sa pamamagitan ng online form na ito. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronikong. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite na ang online na aplikasyon, hindi na makakagawa ng mga pag-edit ang mga nagmumungkahi.


MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFP na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email kay Christopher Stephens, Opisyal sa Pagsunod sa Kontrata, sa [protektado ng email].
isalin