Christina Hoag | Freelance Writer


Hulyo 29, 2021

Ang pandemikong COVID-19 at ang nagresultang pagsisikap na magbigay ng lunas ay inilagay ang pagsusulit sa Unang 5 LA na Pinakamahusay na panimulang rehiyonal na network sa pagsubok sa nakaraang taon - isa na ipinasa nito na may mga kulay na lumilipad.

Ang mga nagawa ng inisyatiba sa panahon ng pandaigdigang krisis sa kalusugan ay binigyang diin kung paano pinakamahusay na gumagana ang Best Start: para sa pamayanan at ng pamayanan. Kung nagtitipon man ng mga diaper at pormula ng sanggol, namamahagi ng mga bag ng sariwang ani, pag-aayos ng mga site ng pagsubok at pagbabakuna, paghahatid ng mga sangkap na hilaw sa mga residente sa bahay, o pagsuporta sa mga pagsisikap sa pag-abot sa edukasyon, ang gawaing nagawa sa nakaraang taon ay ipinapakita na ang lakas at katatagan ay nasa gitna ng bawat pamayanan, at ang mga solusyon na ibahin ang anyo ang mga pamayanan ay pinakamahusay na gumagana kapag pinangunahan ng mga residente mismo. 

Sa tuktok ng mga aktibidad na nauugnay sa pandemya, ang limang mga rehiyon ng Best Start ay gumawa ng mahalagang hakbang sa kanilang tradisyonal na gawain ng pag-oorganisa ng pamayanan: pagtuturo sa mga botante sa mga prayoridad sa pagpopondo, pagtataguyod ng adbokasiya, pagbuo ng pakikipagsosyo at mga network sa mga pampubliko at pribadong entity, na kumokonekta sa mga residente sa mga mapagkukunan at nagbibigay kapangyarihan sa pamayanan mga kasapi na may mapagkukunan na nagpapahusay sa mga kasanayan sa pamumuno at bumuo ng kaalaman.

Iyon ang inilaan na gawin ang Best Start. Inilunsad noong 2010, nilalayon ng Unang 5 LA na hakbangin na linangin ang mga pakikipagsosyo sa pamayanan kung saan ang mga magulang at residente ay maaaring maging malakas na mga katalista upang makamit ang mga positibong kinalabasan para sa mga bata at pamilya. Gumagawa ang Best Start upang i-catalyze, palakasin, itaas at bigyan ng kalakasan ang kapangyarihan at makabagong mga diskarte na nabuo ng mga pamayanan - mga diskarte na nagpapabuti sa mga kundisyon ng pamayanan na nakakaapekto sa mga bata, kanilang pamilya at kanilang mga nakapaligid na kapaligiran. Dahil dito, ang Best Start ay isang kritikal na kadahilanan sa gawain ng First 5 LA tungo sa pagkamit nito Northstar pagsapit ng 2028: lahat ng mga bata sa County ng Los Angeles ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay.

Ang sumusunod ay isang pag-update sa pag-unlad na nagawa patungo sa layuning ito sa bawat isa sa limang mga rehiyon ng Pinakamahusay na Simula:

Pinakamahusay na Rehiyon ng Simula 1 - (Metro LA, East LA, Timog Timog LA, Timog El Monte / El Monte)

Unang 5 LA Regional Grantee: Para los Niños 

Ang pagkamit ng pagbabago sa pamayanan sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa parehong residente at mga samahan ang tema sa Rehiyon 1 sa nakaraang taon. Ang parehong partido ay gampanan ang mahahalagang papel sa panahon ng emerhensiyang pagtugon sa pandemya at hinubog ang pangmatagalang paningin ng Rehiyon para sa mga sistema at pagbabago sa patakaran at paggawa ng patakaran. 

Habang tumatagal ang lockdown noong Marso, tinukoy ng Region 1 Grantee Para Los Niños na ang pagkolekta ng data tungkol sa mga pangangailangan at karanasan ng pamayanan ay mahalaga. Natupad sa pamamagitan ng isa-sa-isang tawag sa telepono, natagpuan ng Regionwide Needs Assessment Survey na ang pinakamalaking pangangailangan ay pagkain, kalinisan at mga gamit sa bata, at mga gamit sa paaralan. Nag-organisa ang Para Los Niños at First 5 LA ng 18 mga hub ng pamamahagi na may 17 mga samahan at vendor upang ang mga residente ay makapaglakad upang kunin ang libreng personal na kagamitang pang-proteksiyon at pagkain. Sa loob ng isang buwan, 1,300 pamilya ang pinaglilingkuran lingguhan.

Gayunpaman, agad na lumitaw na maraming mga residente ang homebound sa quarantine at hindi makakakuha ng pagkain. Ang Unang 5 LA ay kumonekta sa Para Los Niños sa LA Metro, na humakbang upang magbigay ng mga driver sa pamamagitan nito Sa pamamagitan ng programa sa pagbabahagi ng pagsakay upang maihatid ang mga lingguhang bundle ng mga groseri, diaper at mga item para sa kalinisan sa mga residente sa kanilang mga tahanan. 

Ang pagtugon at pagsusumikap sa paggaling ng Para Los Niños ay nakakuha ng pagkilala. Noong nakaraang tag-init, ang nonprofit ay nakatanggap ng mga gawad mula sa Robert Wood Johnson Foundation at ang Momentum Fund upang suportahan ang patuloy na mga pagkukusa ng pagbabago ng system. At noong Enero, ang California Community Foundation iginawad kay Para Los Niños ng isang $ 1 milyon na gawad upang sukatin ang modelo ng pamamahagi ng pagkain sa 3,800 na pamilya sa buong lalawigan.

Ang Rehiyon 1 ay naging aktibo din sa paglahok ng mga residente sa pagsisikap sa sibika. Ang mga kampanya sa kamalayan ay inayos kasama ang mga caravan ng sasakyan at direktang pag-abot sa mga residente upang turuan ang komunidad tungkol sa kahalagahan ng paglahok sa Census 2020. 

Noong Agosto, nagsagawa ang Para Los Niños ng isang Community Impact Survey at ginamit ang 330 nakumpletong mga palatanungan upang makisali sa mga residente at samahan sa isang proseso ng pakikilahok upang likhain ang Pinakamahusay na Simula Rehiyon 1 Pagmamaneho ng Equity & Justice Community Bill ng Karapatang Pantao, isang blueprint para sa paglikha ng equity para sa mga may mababang kita at marginalized na populasyon sa Los Angeles. Pormal na ipinakita sa mga pampublikong opisyal noong Abril, ang dokumento ay nagtatala ng 10 pangunahing mga lugar para sa pagpapabuti, kabilang ang mga parke at libangan, pampublikong transportasyon, kalidad ng pangangalaga sa bata at pag-access ng broadband internet. 

Pinakamahusay na Rehiyon ng Simula 2 - (Broadway-Manchester, Compton-East Compton, Watts-Willowbrook, West Athens)

Unang 5 LA Regional Grantee: Community Health Council (CHC) 

Bilang karagdagan sa pagtugon sa pandemikong emerhensiya, ang pagpapalalim ng pakikipag-ugnayan ng komunidad ay naging pangunahing tema sa nakaraang taon sa Rehiyon 2. 

Ang isang aspeto ng nakakaengganyong mga residente ay ang inisyatiba sa South LA Connected na naglalayong idikit ang digital na paghati sa pamamagitan ng Onward, isang bagong, bilingual na online na platform ng komunidad. Patuloy na ginagabayan ang mga residente sa publiko at pribadong mga mapagkukunan sa iba't ibang mga lugar, kabilang ang pangangalaga sa kalusugan at trabaho. 

Ang iba pang aspeto ng pagsasangkot ng mas maraming mga residente sa kanilang pamayanan ay naganap sa ilalim ng Nagpasya ang South LA inisyatiba, na naglalayong maglagay ng higit na kapangyarihan sa paggawa ng desisyon nang direkta sa mga kamay ng mga residente. Noong Pebrero, inilunsad ng Rehiyon 2 ang una nito Inisyatibong Pamumigay ng Komunidad kasama ang 555 mga residente na bumoboto sa isang listahan ng 21 mga isyu na nais nilang makita na nakausap sa South LA. Ang trabaho at patas na sahod ay na-rate ang nangungunang mga prayoridad, na sinundan ng edukasyon sa maagang bata, kawalan ng kapanatagan sa pagkain, digital na paghati at kalusugan ng ina at sanggol. Si Michelle Burton, punong opisyal ng diskarte at direktor ng Social Change Institute ng CHC, ay nabanggit na sa kasaysayan ng South LA ay may pinakamababang bilang ng botante sa estado. Ang layunin ng South LA Desides ay upang bigyan ng kapangyarihan ang mga residente upang makita nila mismo kung paano makakaapekto ang kanilang input sa patakaran at pagbabago ng system, sa gayon pagdaragdag ng pakikilahok ng sibiko at pagboto ng mga botante sa halalan, sinabi niya.

Matapos ang sarbey, dalawang kinatawan ang inihalal mula sa bawat isa sa apat na lugar sa Rehiyon 2 upang mabuo ang Regional Task Force na sinisingil sa pagtiyak na ang pondo ng pagbibigay ay ginugol alinsunod sa itinakdang mga priyoridad ng pamayanan.

Bilang tugon sa pandemik, ang mga pinuno ng pamayanan na nagtatrabaho sa Rehiyon 2 ay namahagi ng mga kahon ng pagkain at personal na kagamitan na proteksiyon sa mahabang linya ng mga residente na naghihintay sa mga sasakyan. At pagkatapos makita ang mga magsasaka ay kailangang sirain ang mga pananim dahil wala silang lugar upang maiimbak ang mga ito sa panahon ng pandemikong lockdown, bumili ang CHC ng mga ani tulad ng mga dalandan mula sa mga magsasaka, hindi lamang nagse-save ng kinakailangang pagkain ngunit pati na rin mga trabaho sa agrikultura.

Pinakamahusay na Panimulang Rehiyon 3 (Hilagang Silangan ng San Fernando Valley, Panorama City at Mga Kapwa)

Unang 5 LA Regional Grantee: El Nido Family Source Center 

Nakatuon ang gawain ng Rehiyon 3 sa pagbibigay-lakas sa mga indibidwal, pamayanan at institusyon upang lumikha ng mga pagbabago sa system sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kasanayan, network at ugnayan, at pagbabahagi ng mga mapagkukunan. Ang mga aktibidad ay nakatuon din sa paggamit ng suporta na may kaalaman sa trauma upang maitaguyod ang kakayahang mag-isa, na may panghuli na layunin na lumikha ng isang mas pantay at may kasamang komunidad.

Sa isang personal na antas, ang Alliance United Collaborative ng Rehiyon 3 ay nagsagawa ng buwanang pagpupulong para sa mga kinatawan ng komunidad na magbahagi ng mga mapagkukunan, bumuo ng mga relasyon, talakayin ang mga pagkakataon, mabuo ang tatag, at lumikha ng pagbabago. Ang mga pagpupulong na ito ay humantong sa pagbuo ng isang panukala sa LA County Department of Mental Health para sa kampanya na "We Rise" upang itaguyod ang kamalayan sa kalusugan ng kaisipan.

Sa kahilingan ng mga pinuno ng pamayanan sa Northeast Valley, ang El Nido Family Source Centers ay nagsagawa ng mga anti-racism trainings upang ang mga pinuno ay makapag-aral sa komunidad tungkol sa mga ugat na sanhi ng sistematikong pang-aapi. Ang mga pagsasanay na bumuo ng mga kasanayan sa pamumuno ay ginanap din.

Pinagpatuloy ng Best Start nito Maligayang pagdating sa mga programang pagbisita sa Baby at home, na naglalayong suportahan at palakasin ang mga pamilya simula sa pagbubuntis. Ang pag-abot upang makasama ang higit pa sa mga pamilyang Itim sa rehiyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa African American Alliance for Children and Youth, na siya namang nakipagsosyo sa mga samahan ng komunidad, simbahan, at lokal na Boys & Girls Clubs. 

Sa antas ng institusyon, nagsimula ang pagkukusa ng badyet ng pakikilahok kung saan bumoto ang mga residente sa mga isyung itinuturing nilang pinakamahalaga at nais na makatanggap ng mga pera ng bigyan para sa pagpapabuti. 

Si El Nido ay nagtatrabaho nang malapit sa LA Unified School District upang lumikha ng kamalayan sa mga hamon ng pag-aaral sa malayo para sa maraming mga mag-aaral. A promotoras ang proyekto ng piloto ay itinatag upang magtrabaho sa mga sentro ng edukasyon sa bata upang maugnay ang mga magulang sa mga programang pangkalusugan at panlipunan. Ang layunin ay magkaroon ng pondohan ng LAUSD ang programa pagkatapos makumpleto ang piloto.

Ang kalahok sa Best Start na si Eduardo Najera ay nakadetalye kung paano ang mga workshop sa pamumuno at pagiging magulang ay nakatulong sa kanya na palakasin ang kanyang relasyon sa kanyang sariling pamilya at pamayanan. Sinabi niya na ang isang pagawaan para sa mga ama na nakatuon sa pagpapalaki ng bata at edukasyon ay partikular na nagbabago. "Pagkatapos ng ilang klase, palaging sinasabi ng mga kasosyo at bata, 'Ano ang nangyayari sa mga workshop na ito, sapagkat ganap kang nagbago!'" Aniya. "Ang mga ama ay higit na nag-iinteres sa kanilang mga anak."

Sa panahon ng krisis sa COVID, pinangasiwaan ng El Nido ang pamamahagi ng $ 2.5 milyon na pondo para sa tulong para sa mga pamilyang nangangailangan. 

Pinakamahusay na Panimulang Rehiyon 4 - (Central Long Beach, Wilmington)

Unang 5 LA Regional Grantee: Ang Pakikipagtulungan sa Nonprofit 

Ang kakulangan ng abot-kayang pabahay at ang epekto ng pandemya sa mga tagapagbigay ng edukasyon sa maagang bata ay ang pangunahing mga isyu ng pag-aalala na inilabas ng mga residente sa Rehiyon 4.

Ang patuloy na pangangailangan para sa kalidad, mababang gastos sa pabahay ay itinaas sa panahon ng isang malawak na proseso ng pag-setting ng priyoridad ng komunidad na naganap noong 2018-19. Ang mga alalahanin hinggil sa pabahay kalaunan ay inalam ang unang proseso ng pakikilahok ng kalahok sa rehiyon sa 2020, kung saan ang mga residente ay bumoto sa kung paano pinakamahusay na gumastos ng $ 1.2 milyon na pondo ng pagbibigay.

Sa Central Long Beach, Pinag-ayos ng Pinakamahusay na pamayanan ng pamayanan na si Maribel Mireles sinabi abot-kayang pabahay ay naging isang pangunahing priyoridad nang siya at marami sa kanyang mga kapitbahay ay nagsimulang makatanggap ng mga abiso ng malalaking pagtaas sa renta - at kalaunan, mga paunawa sa pagpapalayas - dahil sa mga korporasyong bumibili ng mga gusali sa kanilang pamayanan. Bilang tugon, tumulong siya ayusin ang mga protesta at sumali sa unyon ng mga nangungupahan na matagumpay na naitaguyod para sa isang ordinansa sa konseho ng lungsod na nagbabawal sa pagpapalayas sa kawalan ng kakayahang magbayad ng tumaas na renta, pati na rin ibang ordinansa laban sa panliligalig sa nangungupahan. Kasama rin sa mga aktibidad ang mga pagawaan upang turuan ang mga residente tungkol sa adbokasiya ng nangungupahan, pati na rin ang mga karapatan ng mga imigrante at katatagan ng trauma.

Sa panahon ng pandemya, nagtatrabaho ang Best Start kasama ang Lungsod ng Long Beach upang matiyak na ang mga pangangailangan ng mga sanggol at maliliit na bata ay kasama sa pagsisikap sa pagbawi ng ekonomiya. Ang Nonprofit Partnership (TNP), ang Best Start Region 4 Grantee, ay kabilang sa ilang mga organisasyong napili upang pangasiwaan ang pagpopondo ng Federal CARES Act sa Long Beach. TNP ipinamamahagi $ 285,000 sa 150 mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata at nagtataguyod para sa $ 2.1 milyon sa karagdagang pederal na pagpopondo para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata sa American Rescue Plan Act.

Sa Best Start Wilmington, ang mga namumuno sa pamayanan ay nagkamit ng mga pondo para sa tulong para sa pamamahagi ng pang-emergency na pagkain at pamamahagi. Ang isang magsasaka ay nagmemerkado ng sariwang programa ng ani ay umabot sa 1,500 pamilya na nakatanggap ng mga bag ng sariwang prutas at gulay, gatas, itlog at pulot; isang kabuuang 912 na mga magulang ang nakikinabang mula sa pamamahagi ng PPE, diapers, formula ng sanggol, mga kit sa pag-aaral at mga suplay sa kalinisan. Nag-set up din ang Best Start ng walk-in at drive-thru ng mga site ng pagsubok at pagbabakuna ng COVID-19 at nagsagawa ng outreach na pang-edukasyon tungkol sa virus. 

Sa iba pang gawain upang mapabuti ang pagbabago ng mga sistema ng patakaran at epekto, nagbuo ang Best Start ng pakikipagtulungan sa higit sa 40 mga samahan sa pamayanan. Ang mga aktibidad sa pagbabago ng civic at pagbabago ng system ay kasama rin ang mga sumusuporta sa mga miyembro na hinirang sa Neighborhood Council, Long Beach Post Community Editorial Board at LA Pedestrian Advisory Board. 

Pinakamahusay na Rehiyon ng Simula 5 - (Lancaster, Palmdale)

Unang 5 LA Regional Grantee: Children's Bureau 

Ang pag-iwas sa pang-aabuso sa bata ay isang patuloy na pagtuon ng trabaho sa Antelope Valley, ang pinaka-nakahiwalay na lugar ng lalawigan. Sa mga nagdaang taon, tatlong anak ay namatay mula sa pang-aabuso at maling pagtrato sa kabila ng pagkakaroon ng pakikipag-ugnay sa sistema ng kapakanan ng bata. 

Upang matugunan ang isyung ito, sumali ang Best Start Region 5 sa Antelope Valley Resource Infusion, na binubuo ng mga pribadong pundasyon, mga entity na pampubliko at mga nonprofit ng komunidad, upang makabuo ng mga solusyon na nagdaragdag ng kaligtasan at kagalingan ng mga bata at pamilya. Ang pakikipagsosyo ay nai-canvass sa mga residente para sa kanilang input at nakilala ang apat na pangunahing mga bagay na pinag-aalala: hindi sapat na suporta para sa mga magulang sa loob ng sistema ng kapakanan ng bata; isang kakulangan ng mga nagbibigay ng kalusugan at pang-kalusugan at mga espesyalista sa trauma; ang kakulangan ng abot-kayang mga libangan na aktibidad para sa mga bata pagkatapos ng pag-aaral; at rasismo at kawalan ng pagkakaiba-iba ng lahi sa lokal na pamumuno. Habang ang plano sa pagkilos ng pamayanan upang tugunan ang mga isyung ito ay binuo, isang espesyal na pokus ang ilalagay sa pagpapalakas ng mga pamilyang Itim, na bumubuo ng hindi katimbang na bilang ng mga lokal na kaso sa kapakanan ng bata.

Ang adbokasiyang pampulitika ay bumuo ng isa pang malaking bahagi ng gawain ng Rehiyon 5 sa mga isyung ito. Ang mga magulang na Pinakamahusay na Simula ay nagtipon ng mga lagda bilang suporta sa dalawang bayarin sa estado: AB 31, na magbibigay ng malayang pangangasiwa sa sistema ng kapakanan ng bata sa pamamagitan ng paglikha ng Opisina ng Child Protection Ombudsperson, at AB 1450, kilala rin bilang Batas ni Gabriel, na mangangailangan ng pagpapatupad ng batas upang magpadala ng mga ulat ng matinding kapabayaan at pang-aabuso sa Kagawaran ng Hustisya ng estado. Sa kasamaang palad, ang parehong mga singil ay hindi naipasa.

Ang pakikipag-ugnayan ng sibiko ay isang priyoridad din para sa Rehiyon. Noong 2020, pinangunahan ng mga magulang ng Best Start ang isang caravan ng mga sasakyan sa pamamagitan ng kanilang mga kapitbahayan, hinihimok ang pakikilahok sa senso. "Kami ay mahalaga, at makakagawa tayo ng malaking pagbabago sa buhay ng ating mga anak kung isasaalang-alang natin ito," sinabi ng boluntaryong Best Start na si Wendy Trujillo.

Sa mga tuntunin ng lunas sa COVID, ibinahagi ni Trujillo kung paano ang mga residente sa Terra Nova mobile home park, na karamihan sa mga manggagawa sa bukid at konstruksyon, ay nagkasama upang alagaan ang mga bata habang nagtatrabaho ang kanilang mga magulang. Nag-set up siya ng mga mesa sa kanyang bakuran at nagpalista sa iba pang mga residente upang magbigay ng mga aralin at aktibidad sa mga bata. 

Ang isa pang bahagi ng tulong sa COVID ay nangangasiwa ng $ 150,000 bilang mga pondo ng tulong. Halos 3,000 pamilya ang nakinabang mula sa programa ng Bucket of Hope, isang asul na balde na puno ng mga pangunahing pangangailangan, tulad ng toilet paper, na lumitaw bilang pinakamahalagang pangangailangan ng mga residente.

isalin