POSTING DATE: Abril 20, 2021

Mga Tanong at Sagot na nai-post noong Mayo 19, 2021

PETSA NG CLOSING: 5:00 pm PT sa Mayo 25, 2021

KATANGING PROPOSER
Ang mga Regional Network Grante ay hindi karapat-dapat na mag-aplay para sa pagkakataong ito sa pagpopondo. Dapat matugunan ng mga tagapanukala ang mga sumusunod na pamantayan:

(1) Ang pagkakaroon ng pangunahing kawani na dumalo sa mga pagpupulong virtual at pansariling tao sa County ng Los Angeles, at isang kakayahang magsagawa ng mga virtual at pansariling aktibidad sa pagsasaliksik at pag-aaral sa buong Los Angeles County.

(2) Minimum ng limang (5) taong karanasan sa pamumuno sa mga proyekto na batay sa pamayanan o mga proyekto sa pagsasaliksik at pagsusuri

DESCRIPTION
Ang paghihingi na ito ay naghahanap ng mga panukala mula sa mga entity na interesado na pamunuan ang Best Start Learning Agenda Research Team (simula dito ay tinukoy bilang BSLA Research Team) na magdadala sa konseptwalisasyon at pagpapatupad ng BSLA at magsisilbing isang strategic strategic partner, pangunahing arkitekto at tagapagpatupad ng BSLA. Dahil sa saklaw ng proyekto, inaasahan ng First 5 LA na ang matagumpay na pagpapatupad ng BSLA ay mangangailangan ng isang diskarte sa koponan na binubuo ng maraming kawani na sumusuporta sa pagpapatupad o maaaring magsama ng isang koponan ng mga subkontraktor upang suportahan ang pagpapatupad. Kung ang mga nagpapanukala ay balak na makipagsosyo sa mga subkontraktor, inaasahan na ang isinumiteng panukala ay isasama ang mga iminungkahing subkontraktor Ang Unang 5 LA ay may huling pag-apruba sa disenyo at pagpapatupad ng BSLA. Ang napiling nagpapanukala ay gagana sa pakikipagsosyo sa Unang 5 LA at mga pangunahing stakeholder upang makamit ang mga sumusunod na layunin:

  • Layunin 1: Paunlarin, suportahan at pangunahan ang pagpipino ng BSLA.
  • Layunin 2: Bumuo at magpatupad ng isang diskarte sa pananaliksik, kasama ang koleksyon at pagtatasa ng pangunahin at pangalawang data, upang sagutin ang mga katanungan sa pag-aaral.
  • Layunin 3: Idisenyo at ipatupad ang mga istruktura at proseso ng pakikipag-ugnayan na sumusuporta sa pakikilahok ng mga stakeholder sa pagbuo at pagpapatupad ng BSLA.
  • Layunin 4: Ipagbigay-alam at palakasin ang pagsisikap ng Unang 5 LA na mag-ipon at magpakalat ng mga natuklasan sa pamamagitan ng iba't ibang mga pagtatanghal, mga teknikal at di-panteknikal na produkto ng pagsasaliksik, at mga tool sa komunikasyon upang mapadali ang pag-aaral sa Unang 5 LA, aming mga gawad, kontratista at ang mas malawak na larangan.

Cover Letter- PDF
Pinakamahusay na Simulang Pag-aaral ng Agenda ng Pananaliksik sa Kahilingan sa Kahilingan para sa Mga Panukala (RFP) - PDF

Tanong at Sagot- PDF

Mga Apendise:

Para sa Mga Layunin sa Impormasyon
Apendiks A - Mapa ng Pinakamahusay na Mga Rehiyon ng Simula at Geographic - PDF
Appendix B - Pinakamahusay na Mga Katanungan sa Agenda ng Pag-aaral ng Pinakamahusay - PDF
Apendiks C - Mga Inisyatiba ng Koponan ng Mga Komunidad na Talaan ng Buod at Mga Maikling - PDF
Apendiks D - Antas 3 Balik-aral: Proposal Scoring Tool - PDF
Apendise E - Proposal Checklist - PDF
Apendiks F - Halimbawa ng Kontrata - PDF
Mga Tagubilin sa Apendiks G para sa Mga Detalyadong Mga Form ng Badyet - PDF

Para sa Pagsumite
Apendiks H - Template ng Saklaw ng Trabaho - Salita
Apendiks I - Pagsumite ng Halimbawang Trabaho - Salita
Appendix J - Detalyadong Form ng Badyet - Excel
Apendiks K - Form ng Pagsunod sa Litigasyon at Kontrata - PDF

ADDENDA
Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center na ito para sa mga update at addenda. Ang Unang 5 LA ay may karapatang baguhin ang paghingi na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay responsable lamang para sa malinaw na nakasaad sa dokumento ng paghingi at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawing magagamit sa pamamagitan ng online na sentro ng pagpopondo. Ang kabiguang tugunan ang mga kinakailangan ng naturang pagdaragdag ay maaaring magresulta sa panukalang hindi isinasaalang-alang, sa tanging paghuhusga ng Unang 5 LA. Ang Addenda sa paghihingi na ito, kung mayroon man, ay nai-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga aplikante na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang aplikasyon ay sumasalamin ng pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFQ.

IMPORMASYONG WEBINAR

Pang-impormasyon na Webinar PowerPoint Slides BSLA

Listahan ng Kalahok ng Session ng Impormasyon

MGA TANONG AT MGA SAGOT
Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon, ang mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFP na ito ay dapat na matanggap bago mag-5 ng hapon PT sa Mayo 13, 2021, at mai-post ang mga sagot sa website sa Mayo 19, 2021.

Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.

DEADLINE NA MAG-APPLY
Ang isang packet ng aplikasyon na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat na matanggap ng First 5 LA hindi lalampas sa 5:00 pm PT noong Mayo 25, 2021. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFP para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri sa panukala.

PAANO MAG-APPLY
Upang tumugon sa RFP na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA ng hindi lalampas sa 5:00 pm PT noong Mayo 25, 2021, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sumusunod na hakbang:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Kapag nagawa ang isang account ng gumagamit, mag-click dito upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon.

Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga tagapanukala ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFP sa pamamagitan ng online form na ito. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronikong. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite ang online na aplikasyon, hindi maaaring mag-edit ang mga nagpapanukala.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN
Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFP na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email kay Sabel Morales, Tagapamahala ng Pagsunod sa Kontrata, sa [protektado ng email]
isalin