County ng Los Angeles
Opisina para sa Proteksyon ng Bata

I-click ang HERE para sa buong detalye ng RFP at mga tagubilin sa pagsusumite ng panukala.

HUMINGI NG PANUKALA

Suportahan at Ipatupad ang Pagbisita sa Home, Pag-iwas sa Bahay ng Los Angeles County, at Iba Pang Mga Kaugnay na Aktibidad

Ang Los Angeles County Office of Child Protection (OCP) ay naglalabas ng Kahilingan para sa mga Panukala (RFP) upang manghingi ng mga panukala para sa isang kontrata upang magbigay ng isang consultant o koponan ng consultant na makakatulong suportahan at ipatupad ang isang multi-taon na plano sa pag-iwas sa buong lalawigan upang makipagtulungan at palawakin ang mayroon mga network na nakatuon sa pag-iwas upang higit na palakasin ang mga pamilya, maiwasan ang maling pagtrato sa bata, at mabawasan ang mga hindi kinakailangang pasanin sa sistema ng kapakanan ng bata. Kasama rin sa planong ito ang mga pagsisikap na magpatupad ng isang unibersal na sistema ng pagbisita sa bahay upang ikonekta ang umaasa at mga bagong magulang sa mga kritikal na suporta, kabilang ang impormasyon sa pagiging magulang, coaching, at koneksyon sa mga pangunahing serbisyo. Ito ay naisip na ang pangkat ng consultant o consultant na ito ay 1) magpapadali sa mga workgroup ng Home Visitation ng Los Angeles County na nagtatrabaho upang i-coordinate at palawakin ang mga pagsisikap sa pagbisita sa bahay sa buong County, tulad ng Los Angeles County Home Visiting Collaborative Leadership Council; 2) tulong upang makilala ang karagdagang pondo para sa mga suporta sa pagbisita sa bahay; 3) magbigay ng pamumuno at kadalubhasaan sa pangunahing mga hakbangin sa pag-iwas na ipinapatupad sa County ng Los Angeles na lahat ay nagtatrabaho patungo sa pagkonekta ng mga pamilya nang maaga sa positibong suporta upang mabawasan ang bilang ng mga bata at pamilya na hinawakan ng sistema ng kapakanan ng bata, pati na rin ang haba at oras para sa mga bata at pamilya na nasa system na; 4) manguna sa iba pang mga pagsisikap sa pag-iwas na kasangkot ang OCP; at, 5) magbigay ng suporta para sa iba pang mga kaugnay na gawain.

Ang kinakailangang format para sa mga panukala ay ibinigay sa Attachment A - Format ng Panukala. Inaasahan ng Kontratista na ipatupad ang mga kinakailangang nakabalangkas sa Attachment B - Statement of Work (SOW). Inaasahan din na ipatupad ng Kontratista ang mga kinakailangang nakabalangkas saAttachment C - Halimbawa ng Kontrata. Inaasahang magsisimula ang kontrata Disyembre 1, 2021. Ang termino para sa kontrata ay para sa isang panahon ng isang (1) taon, para sa isang maximum na halagang $ 125,000, ngunit maaaring mapalawak, sa nag-iisa na paghuhusga ng OCP, para sa isang karagdagang dalawang (2) taon para sa isang kabuuang term ng tatlong (3 ) taon.

I.Talaan ng oras

Ang iskedyul para sa RFP na ito ay ang mga sumusunod:

Paglabas ng RFP ………………………………………………………………………………… 09/08/2021

Nakasulat Questions Dahil ........................................................................... 09/15/2021

Mga Tanong at Sagot Inilabas ......................................................... 09/22/2021

Mga Panukala Dahil sa (5:00 pm Pacific Standard Time) ……………………… .. 09 / 29 / 2021

  1. Minimum na Kinakailangan

Ang nagpapanukala ay dapat na isang entity ng negosyo na maaaring magbigay sa isang pangkat ng consultant / consultant ng isang kasaysayan ng, o malawak na kaalaman sa, pamamahala at pagpapatupad ng mga pagkukusa sa pag-iwas sa maraming ahensya. Ang tagataguyod ay dapat may kakayahang makumpleto ang gawaing nakabalangkas sa Attachment B -MAGHasik sa loob ng tinukoy na timeframe. Ang pinakamaliit na kinakailangan para sa mga nagpapanukala na tumutugon sa RFP ay:

  • Minimum ng 3 taon na pamamahala ng mga programa sa pag-iwas;
  • Minimum ng 3 taon na pagpapatupad at pamamahala ng mga pagkukusa sa antas ng sistema ng pag-iwas sa multi-ahensya;
  • Minimum ng 15 taong karanasan sa lugar ng kagalingan ng bata at / o mga serbisyong panlipunan - na may hindi bababa sa 10 ng mga taong partikular na nagtatrabaho sa arena ng pagbisita sa bahay sa Los Angeles County; at,
  • Minimum ng 1 taong karanasan sa pagpapatupad ng Batas sa Mga Serbisyo ng First First Prevention

III. Mga Katanungan ng Proposer

Ang panghihingi na ito ay hindi nagsasama ng isang pormal na sangkap ng tanong at sagot. Ang mga katanungan tungkol sa proseso ng paghingi ay maaaring isumite sa pamamagitan ng email sa [protektado ng email]. Ang lahat ng mga katanungan ay dapat na matanggap sa pamamagitan ng 12:00 pm Pacific Time sa Miyerkules, Setyembre 15, 2021. Kapag nagsumite ng mga katanungan, mangyaring tukuyin kung aling seksyon ng RFP ang iyong tinukoy at i-quote ang wikang nag-udyok sa tanong. May karapatan ang County na mag-grupo ng mga katulad na katanungan kapag nagbibigay ng mga sagot. Ang mga katanungan ay maaaring tugunan ang mga alalahanin na ang aplikasyon ng pinakamaliit na mga kinakailangan, pamantayan sa pagsusuri at / o mga kinakailangan sa negosyo ay hindi makatarungang makakapinsala sa mga nagpapanukala o, dahil sa hindi malinaw na tagubilin, ay maaaring magresulta sa hindi matanggap ng County ang pinakamahusay na posibleng mga tugon mula sa nagpapanukala.

  1. Panukalang Pagsusumite

Ang mga huling panukala ay dapat na isumite, tulad ng itinuro sa ibaba, ng 5:00 pm Pacific Time sa Miyerkules, Setyembre 29, 2021.

I-click ang HERE para sa buong detalye ng RFP at mga tagubilin sa pagsusumite ng panukala
Mga Serbisyo na Bumuo ng Disenyo RFP

Mga Serbisyo para sa Pagbuo ng Disenyo para sa Unang 5 LA Capital Capital Development Project - Phase 1 Humiling Para sa Proposal (RFP) POSTING DATE: Abril 2, 2021 RESPONSE DUE DATE: 5:00 PM PT on April 30, 2021 MANDATORY JOB WALK: April 8 and April 9, 2021 (Ang Mga Puwang ng Appointment ay ma-e-mail sa ...

Mga Mapagkukunang Pag-uulat

Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na mga gawad sa pagkumpleto ng online na Taunang Survey ng Survey. Pangkalahatang-ideya ng Mga Pangunahing Tip at Paalala na Madalas Itanong Upang mag-download ng impormasyong ito bilang isang PDF, mag-click dito. Pangkalahatang-ideya ng Lahat ng Unang 5 LA (F5LA) ...

Mga tagubilin sa Online na Application

Mga tagubilin sa Online na Application

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito. Hakbang 2: Kapag nagawa ang isang account ng gumagamit, mag-click dito upang ma-access ang application. Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong ...

Pag-sponsor ng Kumperensya at Kaganapan Oktubre 2018

Naaabot ang Mga Application: Nobyembre 13, 2018 ng 5:00 pm PSTUpdated: Oktubre 25, 2018 - Nai-update na deadline, na-update na Mga Alituntunin ng Sponsorship, at may kasamang isang link sa mga kinakailangan ng system. Ang BACKGROUNDFirst 5 LA ay tumatanggap ng mga aplikasyon mula sa mga ahensya, samahan, o nagtutulungan ...

Mga Alituntunin sa Pagpopondo

Ang Unang 5 LA ay isang nangungunang tagapagtaguyod ng maagang pagkabata na nagtatrabaho nang magkakasama sa buong LA County. Ang Unang 5 LA ay nilikha noong 1998 upang mamuhunan ng paglalaan ng pondo ng LA County mula sa Proposisyon ng California na 10 buwis sa tabako. Bilang tagapangasiwa ng mga pampublikong pondo, ang sumusunod na Pagpopondo ...

isalin