POSTING DATE: Abril 5, 2021

PETSA NG PAG-CLUSING: 5:00 pm PT sa Hunyo 4, 2021

I-UPDATE: Abril 14, 2021 - Ang sumusunod ay nai-post sa ilalim ng Informational Webinar

  • Mga slide slide na pang-informational at presentasyon

I-UPDATE: Abril 30, 2021 - Ang sumusunod ay nai-post sa ilalim ng seksyon ng Mga Tanong at Sagot

  • Tanong at Sagot

I-UPDATE: Mayo 3, 2021 - Ang sumusunod ay nai-post sa ilalim ng HMG LA Pathways RFP: seksyon ng Mga Interesado sa Mga Organisasyon at Indibidwal

  • Ang excel sheet ng HMG LA Pathways RFP na Mga Interesadong Organisasyon at Indibidwal

I-UPDATE: Mayo 11, 2021 - Ang sumusunod ay nai-post sa ilalim ng HMG LA Pathways RFP: seksyon ng Mga Interesado sa Mga Organisasyon at Indibidwal

  • Ang excel sheet ng HMG LA Pathways RFP na Mga Interesadong Organisasyon at Indibidwal
KATANGING PROPOSER

Ang mga tagataguyod para sa Mga Path ng HMG LA Ang posisyon ng Unifying Agency ay dapat na matugunan ang mga sumusunod na minimum na kinakailangan:

  1. Dapat magbigay ng hindi bababa sa isa sa mga serbisyong ito kasama ang pagpapatuloy ng EII: pagkakakilanlan o pagkaantala ng pagkaantala sa pag-uugali (ie, pagsubaybay at pag-screen); pagtatasa; pagsangguni sa mga serbisyo sa pamamagitan ng pag-unlad o pag-uugali; pangangalaga ng koordinasyon / pamamahala ng kaso; at / o mga serbisyo sa pag-iwas o interbensyon para sa mga batang may panganib na pagkaantala.
  2. Minimum ng limang (5) taon ng pagpapatakbo bilang isang ligal na nilalang.
  3. Minimum ng limang (5) taon na matagumpay na namamahala sa mga kontrata (hal., Pangangasiwa ng mga kontrata na iginawad sa ahensya).
  4. Tatlong (3) taon ng karanasan sa pamamahala ng mga subcontract (hal., Ang pagsubaybay sa gawaing kinontrata ng ahensya sa ibang ahensya o indibidwal na naisagawa).
DESCRIPTION

Ang paghihingi na ito ay naghahanap ng mga panukala mula sa mga organisasyong interesado sa paglilingkod bilang isang Unifying Agency na magbibigay ng suporta para sa pamayanan ng HMG LA Pathways sa loob ng isang naibigay na heyograpikong rehiyon (tingnan ang mapa sa Appendix A). Dalawang (2) samahan pipiliin upang magbigay ng suporta para sa mga pagpapaandar sa antas ng rehiyon upang subukan ang mga makabagong diskarte upang palakasin ang mga referral pathway sa kabuuan ng EII na tuluy-tuloy sa kani-kanilang mga pamayanan (San Gabriel / Pomona at Harbor) na magbibigay-alam sa pundasyon para sa pagbabago ng mga system ng county.

Ang mga samahan ay maaaring mag-apply upang maglingkod bilang isang Unifying Agency para sa higit sa isang pamayanan ng HMG LA Pathways ngunit kinakailangang magsumite ng isang hiwalay na aplikasyon para sa bawat pamayanan. Inaasahan na ang Unifying Agency ay bubuo ng isang nakikipagtulungan na kasama ang parehong Collaborative Agencies (mga subkontraktor na sumusuporta sa pagpapatupad at pag-aaral) at Mga Sumusuporta na Kasosyo (mga stakeholder sa pamayanan na nagbibigay ng input tulad ng mga ahensya na naglilingkod sa bata at pampamilya, mga organisasyong batay sa pamayanan at batay sa pananampalataya at mga kinatawan ng magulang) na magtutulungan upang matupad ang mga pagpapaandar na tinalakay sa ibaba. Inaasahan na ang mga panukala ay isasama ang mga iminungkahing subkontraktortor na magkakasamang magsisilbing Collaborative Agencies para sa bawat pamayanan ng HMG LA Pathways.

Cover Letter - PDF
HMG LA Pathways RFP - PDF

Para sa Mga Layunin sa Impormasyon

Para sa Pagsumite

IMPORMASYONG WEBINAR

Mangyaring hanapin sa ibaba ang pag-record at mga slide ng pagtatanghal para sa Informational Webinar na naganap noong Abril 14, 2021.

Mga Slide ng Presentasyon ng Impormasyon sa Session ng HMG LA Pathways RFP Wave 2 Info

MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon, ang mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFP na ito ay dapat na matanggap sa pagsulat ng First 5 LA sa pamamagitan ng email bago 5:00 pm PT sa Mayo 25, 2021 at ang mga sagot ay mai-post sa website sa: Abril 30, 2021 at Mayo 28, 2021. Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.

Mangyaring tingnan sa ibaba para sa Mga Tanong at Sagot:

HMG LA PATHWAYS RFP: INTERESADONG ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS

Ang isang mahalagang bahagi ng mga komunidad ng Help Me Grow Los Angeles Pathways ay ang mga kasosyo na nagtutulungan upang makamit ang kanilang mga layunin. Upang mapadali ito, ipo-post ng First 5 LA ang listahan ng mga interesadong samahan at indibidwal para sa layunin ng karagdagang pagpapatibay ng pakikipagtulungan at pagkonekta sa mga potensyal na nagpapanukala at kasosyo. Upang ipasok ang iyong impormasyon, mag-click dito; mangyaring ipasok ang iyong impormasyon sa pamamagitan ng Mayo 25, 2021.

Mangyaring tingnan sa ibaba para sa Listahan ng Mga Interesadong Organisasyon at Indibidwal:

DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat na matanggap ng First 5 LA na hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Hunyo 4, 2021. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFP para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri.

PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFP na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA ng hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Hunyo 4, 2021.

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mangyaring piliin ang link na naaayon sa Komunidad kung saan ka nag-aaplay para sa:

KOMUNIDAD 2: Mangyaring i-access ang application para sa Community 2 dito

KOMUNIDAD 7: Mangyaring i-access ang application para sa Community 7 dito

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga Aplikante ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFP sa pamamagitan ng online form na ito. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronikong. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite ang online na aplikasyon, hindi maaaring mag-edit ang mga nagpapanukala.

ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center na ito para sa mga update at addenda. Ang Unang 5 LA ay may karapatang baguhin ang paghingi na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay responsable lamang para sa malinaw na nakasaad sa dokumento ng paghingi at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawing magagamit sa pamamagitan ng online na sentro ng pagpopondo. Ang kabiguang tugunan ang mga kinakailangan ng naturang pagdaragdag ay maaaring magresulta sa panukalang hindi isinasaalang-alang, sa tanging paghuhusga ng Unang 5 LA. Ang Addenda sa paghihingi na ito, kung mayroon man, ay nai-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga aplikante na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang aplikasyon ay sumasalamin ng pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFP.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon patungkol sa RFP na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email kay Abigail Proff, Contract Compliance Officer, sa [protektado ng email].

 
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin