Enero 6, 2021

Ang BreastfeedLA ay nalulugod na ipahayag na ang MLK Community Healthcare (MLKCH) ay ang una at tanging ospital na bagong itinalaga bilang Baby-Friendly na Ospital ng Baby-Friendly USA sa California noong 2021! Ang MLKCH ay isa sa dalawampung mga ospital sa panganganak sa County ng Los Angeles na may ganitong prestihiyosong pagtatalaga. Upang makamit ang Baby-Friendly na pagtatalaga, ipinakita ng ospital ang kakayahang mag-alok sa mga ina ng impormasyon, kasanayan at suporta na kailangan upang matagumpay na simulan ang bonding at pagpapasuso.

Ang pagtatalaga ay nangangahulugan na ipinatupad ng MLKCH ang bawat isa sa 10 hakbang na kinakailangan upang magbigay ng pinakamainam na pangangalaga at suporta para sa mga nagpapasusong ina at kanilang mga sanggol, gaya ng nakabalangkas sa Baby-Friendly Hospital Initiative, isang pandaigdigang programa na itinataguyod ng World Health Organization at ng United Nations Children's. Pondo, mas kilala bilang UNICEF. 

Sa ngayon, mayroong 590 baby-friendly na mga ospital at mga sentro ng kapanganakan sa Estados Unidos; 92 sa California; 20 sa Los Angeles. Ang pagtatalaga ay tumatagal ng limang taon at nangangailangan ng mga ospital na magpanatili ng isang data-tracking system sa mga rate ng pagpapasuso at mag-ulat ng mga istatistika taun-taon. 

Maaaring italaga bilang Baby-Friendly ang maternity care facility kapag natugunan nila ang mga kinakailangan na nilikha ng World Health Organization at sumunod sa 10 Steps of Successful Breastfeeding kabilang ang pagtulong sa lahat ng ina na simulan ang pagpapasuso sa loob ng isang oras ng kapanganakan, na nagpapakita sa mga ina kung paano magpapasuso at magpanatili. lactation kahit na dapat silang ihiwalay sa kanilang mga sanggol, pagbibigay sa mga bagong silang na sanggol lamang ng gatas ng suso maliban kung medikal na ipinahiwatig, pagsasanay sa rooming-in sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga ina at sanggol na manatiling magkasama 24 na oras sa isang araw, at paghikayat sa walang limitasyong pagpapasuso sa cue. Patuloy na ipinapakita ng mga pag-aaral na maraming benepisyo ang pagpapasuso na lumalampas sa mga unang araw ng buhay. 

"Ang Baby-Friendly ay tumitiyak na ang mga ospital ay nagbibigay ng gintong pamantayan ng pangangalaga tungkol sa pagpapakain at pagsasama ng sanggol. Ipinagmamalaki namin na tinulungan namin ang MLKCH sa paglalakbay na ito at ipinagmamalaki ang gawaing ginawa ng ospital upang mapabuti ang mga kasanayan sa pangangalaga sa maternity sa kanilang pasilidad," sabi ni Arissa Palmer, Executive Director para sa BreastfeedLA. "Ang buong kawani ng ospital kabilang ang mga doktor, nars at lactation consultant ay nagtulungan upang lumikha ng isang sistema ng suporta para sa mga bagong pamilya."

Ang Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI), na inilunsad noong 1991, ay isang pagsisikap ng UNICEF at ng World Health Organization upang matiyak na ang lahat ng pasilidad ng pangangalaga sa maternity, malayang nakatayo o nasa ospital, ay magiging mga sentro ng suporta sa pagpapasuso. Mula nang magsimula ang programa, mahigit 16,000 pasilidad sa buong mundo sa 134 na bansa ang nakatanggap ng Baby-Friendly na pagtatalaga.

“Ang Unang 5 LA ay nalulugod na ang MLKCH ay sumali sa labing-apat na Welcome Baby na ospital sa LA County upang makatanggap ng isang Baby-Friendly na pagtatalaga. Congratulations sa lahat ng nag-ambag sa makabuluhang accomplishment na ito,” sabi ni First 5 LA Program Associate, Karlo Herrera. Unang 5 LA, isang organisasyong nagtataguyod ng maagang pagkabata, ay nagbigay ng $10.5 milyon para pondohan ang hanggang 19 na ospital sa LA County upang maging Baby-Friendly. Sinusuportahan ng First 5 LA ang pagsasanay ng mga nars at doktor sa lactation education, ang 10 Steps To Successful Breastfeeding, at ang patuloy na gawain ng Regional Breastfeeding Consortiums sa LA County. Bukod pa rito, sinusuportahan ng First 5 LA ang Welcome Baby, isang boluntaryong programa sa pagbisita sa bahay, na naglilingkod sa higit sa 60,000 pamilya sa LA County. 

Bilang pinakamalaking funder ng estado ng maagang pagkabata, ang First 5 LA ay gumagana upang palakasin ang mga system, mga magulang at mga komunidad upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng ahensya ng publiko, layunin ng Unang 5 LA na suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng maliliit na bata upang sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5la.org.
isalin