Nobyembre 15, 2022

Ang First 5 LA ay isang independiyenteng pampublikong ahensiya ng county na nagtatrabaho upang mapabuti ang mga pampublikong sistema upang masuportahan nila ang pag-unlad ng mga bata, prenatal hanggang edad 5 sa Los Angeles County. Nais naming maabot ng bawat bata sa county ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa panahon ng pinakamaaga at pinakamahalagang taon ng mabilis na pag-unlad ng utak.

Upang makamit ang aming pinakamataas na adhikain para sa bawat bata sa County ng Los Angeles, iginiit ng First 5 LA ang isang tahasang pagtutok sa pagtugon sa sistematikong pagkiling at hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng mga pampublikong sistema na humahadlang sa mga kinalabasan ng mga bata, nakakagambala sa pinakamainam na pag-unlad, at naapektuhan ng hindi proporsyonal na mga batang may kulay. Bilang isang pampublikong ahensiya mismo, nauunawaan namin na kami ay nasa mga pampublikong sistema, samakatuwid, kung ano ang aming ginagawa at kung paano kami nag-iisip at kumikilos ay nakakaimpluwensya sa mga resulta na pinakamahalaga para sa mga bata at pamilya. Ang ating pagbibigay-diin sa pagbabago ng mga sistema ay nangangahulugan na dapat din tayong magbago. Dapat nating harapin at tugunan ang sistematikong pagkiling at hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng sarili nating organisasyon upang matiyak ang pantay na resulta para sa lahat sa loob ng mga pampublikong sistema.

Mula noong Enero 2021, ang First 5 LA ay nakikipagtulungan sa Seed Collaborative, LLC (Seed) upang tasahin ang aming mga kakayahan sa Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) at tukuyin ang mga priyoridad para sa pagpapabuti ng mga patakaran, pamamaraan, kasanayan, mindset, at pamantayan na humuhubog sa aming kultura at epekto sa pagbabago ng ating mga sistema. Ang aming paglalakbay sa DEI sa nakaraang taon, kung ano ang aming natutunan at ginagawa ay naka-highlight sa sumusunod na ulat, "Unang 5 LA's Paglalakbay Tungo sa Pagpapalalim ng Pangako sa Diversity, Equity, at Inclusion. " 

I-click ang dito upang i-download. 
Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

Pebrero 2024 Noong 2016, ang First 5 Los Angeles-isang mala-gobyernong ahensya—ay tumugon sa pangangailangan para sa mga sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) na baguhin sa paraang sumusuporta, dinamiko, at maaaring kopyahin. Ito ang kwento kung paano ang isang pampublikong organisasyon ng gobyerno ay maaaring maging isang...

isalin