LOS ANGELES, CA (Hunyo 10, 2022) – Ngayon, inihayag ng Executive Director ng First 5 LA na si Kim Belshé na siya ay bababa sa kanyang tungkulin sa pamumuno sa katapusan ng taong ito.

Noong 2012, si Kim Belshé ay pinangalanang Executive Director, nangunguna sa misyon ng First 5 LA na pahusayin ang mga sistema upang lumikha ng mas malaking epekto at makabuluhang pagbabago para sa kinabukasan ng mga bata at kanilang mga pamilya sa LA County. Sa kabuuan ng kanyang karera sa pamahalaan ng estado, pagkakawanggawa, at pagtataguyod ng pagkabata, ang patuloy ni Kim ay isang malalim at matibay na pangako sa serbisyo publiko. Kinikilala bilang isang pinuno sa pampublikong patakaran, ang higit sa 30 taong karera ni Kim sa pampublikong patakaran ay may kasamang mga tungkulin sa pamumuno sa antas ng estado, pagkakawanggawa at county.

Upang basahin ang post sa blog ni Kim Belshé, Executive Director sa First 5 LA, mag-click dito: Nagpapasalamat sa Pagkakataon na Paglingkuran ang Mga Batang Bata at Pamilya ng LA County.

Ang First 5 LA's Board Chair, Los Angeles County Supervisor Sheila Kuehl, ay nag-alok ng sumusunod na pahayag sa pamumuno ni Kim Belshé:

“Nagdala si Kim ng isang makabagong vision laser na nakatuon sa paglikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat ng mga anak ng LA County, hindi lamang para sa ngayon, ngunit para sa hinaharap. Nagtakda siya ng direksyon para sa kung ano ang First 5 LA ngayon – isang ahensya na nangunguna sa pagbabago ng mga sistema, na nagpapahusay sa kapangyarihan ng mga partnership ng county upang lumikha ng makabuluhan at pangmatagalang pagbabago para sa ating mga bunsong anak at kanilang mga pamilya.

Sa loob ng halos pitong taon, nakita ko ang First 5 LA na lumago at umunlad bilang isang organisasyon, kasama si Kim sa timon, na nangunguna sa mga makabagong at collaborative na paraan upang tugunan ang madalas na hindi pinapansin na pangangailangan ng madaliang pag-unlad ng maagang pagkabata. Kamakailan lamang, sa mga walang katulad na taon ng pandemya, ang hindi natitinag na pangako ni Kim, matatag na pamumuno at karanasan sa kalusugan ng publiko ay gumabay sa First 5 LA sa patuloy na pagsuporta sa ating mga komunidad, mga bata, pamilya at mga tagapagbigay ng serbisyo kapag ito ay lubos nilang kailangan.

Nais kong ipahayag ang aking pinakamalalim na pagpapahalaga at pasasalamat sa pangako, pamumuno at pagkahilig ni Kim para sa trabaho. Mag-iiwan siya ng matibay na pamana sa First 5 LA, at, dahil sa legacy na iyon, tiwala akong mananatiling nakatuon ang organisasyon sa pagkamit ng pinakamalaking epekto para sa mga bunsong anak ng LA County at kanilang mga pamilya.”

Gaya ng nakabalangkas sa kamakailang naaprubahan ng lupon Executive Succession Plan, ang First 5 LA's Board of Commissioners Executive Committee sa pagsangguni sa First 5 LA's legal counsel, ay magsisilbing search committee para magtalaga ng bagong Executive Director.

# # #

Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking tagapondo ng estado ng maagang pagkabata, ang First 5 LA ay nagtatrabaho upang palakasin ang mga sistema, mga magulang at mga komunidad upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng pampublikong ahensiya, ang layunin ng First 5 LA ay suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng mga bata upang pagsapit ng 2028, lahat ng bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Matuto nang higit pa sa www.first5la.org para sa pinakabagong mga balita at impormasyon, sundan kami sa Twitter, Facebook at Instagram.
isalin