LOS ANGELES - Pinagpupuri ngayon ng Unang 5 Executive Director ng LA na si Kim Belshé kay Gobernador Gavin Newsom at mga pinuno ng pambatasan sa paggawa ng isang malakas na badyet na sumasalamin ng isang komprehensibong pangako sa mga maliliit na bata at pamilya ng California.

"Gumawa si Gobernador Newsom at Lehislatura ng isang komprehensibong diskarte upang simulang matugunan ang mga kritikal na pangangailangan ng mga bunsong anak ng California. Sa mga pangako sa badyet sa mga serbisyong nagpapalakas ng pamilya sa pamamagitan ng pagbisita sa tahanan, pag-screen at pag-screen ng trauma, pati na rin ang mga pamumuhunan upang mapalakas ang maagang sistema ng pag-aaral ng California, si Gobernador Newsom, Speaker Rendon at Senate Pro Tem Atkins ay karapat-dapat sa kredito para sa paglikha ng isang malakas na pundasyon para sa hinaharap ng aming estado. "

Idinagdag ni Belshé na kinikilala ng gobernador ang mga pangangailangan ng mga magulang na dumadalo sa mga unibersidad ng estado ng California sa pamamagitan ng mga kinakailangang pamigay para sa pangangalaga sa bata, at matalino siyang gumagamit ng isang makabuluhang bahagi ng Proposisyon 64 na pagpopondo sa pag-iwas sa mga maagang programa ng pagkabata: "Ang pagtugon sa mga pangangailangan ng pinakabatang residente ng California ay nangangailangan ng isang pangmatagalang, multi-taong pangako, at pagkilala ng maraming mapagkukunan ng pagpopondo na sumusuporta sa mahahalagang mga programa sa pag-iwas tulad ng pagbisita sa bahay at maagang pag-aaral ay mahalaga. "

"Inaasahan namin na ipagpatuloy ang aming trabaho sa gobernador at mga pinuno ng pambatasan upang isulong ang kaunlaran na ito," sabi ni Belshé. "Ang pagpapatuloy na unahin ang mga maliliit na bata sa patakaran at mga pagpapasya sa badyet na nakikinabang sa bawat taga-California."

Nasa ibaba ang mga highlight ng mga prayoridad ng maagang pagkabata sa panghuling panukala sa badyet:

Pagpapalakas ng Pamilya

  • Mahigit sa $ 135 milyon upang mapalawak ang California Home Visiting Program at CalWORKs Home Visiting Initiative, mga program na makakatulong sa pagbuo ng matatag na pamilya at itaguyod ang pinakamainam na pag-unlad ng bata sa pinakamaagang sandali na posible; at $ 348 milyon upang madagdagan ang mga gawad ng CalWORKs upang matiyak na walang pamilya na makakatanggap ng tulong cash sa California ang nabubuhay sa matinding kahirapan.

Pagpapalakas ng Pamilya

  • Ang pagpapalakas ng pondo upang mapalawak ang Black Infant Health (BIH) Program sa pamamagitan ng $ 7.5 milyon sa pangkalahatang pondo, na may karagdagang $ 12 milyon sa mga bayad sa kagawaran ng Department of Health Care (DHCS) para sa mga karapat-dapat na aktibidad ng Medi-Cal sa BIH at California Perinatal Equity Initiative sa ipagpatuloy ang paglaban sa krisis sa pagkamatay ng itim na sanggol.
  • Ang pagpapalawak ng bayad na bakasyon ng pamilya mula anim hanggang walong linggo, simula sa Hulyo 1, 2020, na may layuning magbigay ng 90 porsyento na rate ng pagpapalit ng sahod at bawasan ang reserbang kinakailangan para sa Disability Insurance Fund mula 45 porsyento hanggang 30 porsyento.
  • Ang pagpapalawak ng mga programa laban sa kahirapan, sa pamamagitan ng pagdaragdag ng California Earned Income Tax Credit (CalEITC) mula $ 400 milyon hanggang sa humigit-kumulang na $ 1.2 bilyon at pagbibigay ng karagdagang direktang tulong na salapi upang matulungan ang mga pamilya na matugunan ang pangunahing mga pangangailangan sa pamamagitan ng CalWORKs Grants program.

Kalusugan at Pag-unlad ng Bata

  • Kasama sa badyet ang $ 95 milyon upang madagdagan ang mga rate ng reimbursement para sa screening ng developmental at trauma upang matiyak na mas maraming mga bata ang makikilala nang maaga para sa mga pagkaantala at pagkakalantad sa mga potensyal na trauma, na may isang karagdagang $ 50 milyon para sa pagsasanay sa tagapagbigay upang mabisang magsagawa ng mga pagsuri sa trauma.

Kalidad Maagang Pag-aaral

  • Ang pagpapalawak ng pag-access sa maagang mga pagkakataon sa pag-aaral para sa pinakamahihirap na pamilya ng California sa pamamagitan ng pagpopondo ng higit sa 22,000 pangangalaga sa bata at mga puwang sa preschool, na may pangako na karagdagang pagpapalawak ng pag-access sa mga susunod na taon ng pananalapi.

# # #
isalin