Noong Enero 30, 2020, inihayag ng US Citizenship and Immigration Services (USCIS) na magsisimulang ipatupad ang bagong mga regulasyon sa pagsingil ng publiko sa Pebrero 24, 2020 na magbibigay-daan sa mga opisyal ng imigrasyon na may kakayahang tanggihan ang isang berdeng card sa mga aplikante ng imigrante kung mayroon silang resibo. ng ilang mga benepisyo sa publiko. Una 5 LA at iba pang mga tagapagtaguyod sa buong bansa ay sumalungat sa na-update na patakaran, na pinatutunayan na hindi makatarungang pinaparusahan ang mga dayuhan na may mababang kita na umaasa sa pansamantalang tulong mula sa gobyerno. Ang Executive Director ng Unang 5 LA, na si Kim Belshé ay naglabas ng sumusunod na pahayag na pagtutol sa pagpapasya, na binibigyang diin ang negatibong epekto nito sa mga bata, pamilya at ating mga komunidad:

"Kapag ang mga magulang na imigrante ay naka-target, ang kanilang mga anak ay nagdurusa. Pinaparusahan ng pagpasyang ito ang mga bata, pamilya at aming mga komunidad sa paghanap ng mga serbisyong pinondohan ng pederal na karapat-dapat silang mag-access. Hindi alintana ang kanilang katayuan sa imigrasyon o kulay ng kanilang balat, lahat ng mga bata ay nararapat sa wastong nutrisyon, pangangalaga sa kalusugan at mga serbisyo sa kaligtasan na mahalaga sa kanilang kagalingan.

"Ang isang-katlo ng lahat ng mga bata sa US na naninirahan sa kahirapan ay may isang magulang na imigrante, [ayon sa Migration Policy Institute]. Ang pagpapasyang ito ay magkakaroon ng hindi mababago na epekto sa mga imigrante at kanilang pamilya. Sa halip, kailangan naming suportahan ang mga koneksyon sa mga serbisyo na nagpapalakas sa mga pamilya, hindi lumikha ng isang kapaligiran ng takot na magtaboy sa mga pamilya mula sa mga serbisyo at suporta kung saan karapat-dapat sila at kung saan kritikal sa kakayahan ng mga magulang na magtrabaho at ang kakayahan ng mga anak na umunlad .

"Inaanyayahan namin ang Pangulo at mga miyembro ng Kongreso na magsama-sama upang pahusayin ang aming sistema ng imigrasyon para sa mga bata at kanilang pamilya. Ang Amerika ay itinayo sa tulong ng enerhiya, ideya at kontribusyon ng mga taong ipinanganak sa labas ng mga hangganan nito. Dapat nating igalang ang kasaysayan na iyon at isulong bilang isang bansa na magkasama. "
Maagang Pag-screen, Mas Mahusay na Kinalabasan: Developmental Screening & Referral Toolkit para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod ng Pamilya

Maagang Pag-screen, Mas Mahusay na Kinalabasan: Developmental Screening & Referral Toolkit para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod ng Pamilya

Sa Developmental Screening & Referral Toolkit na ito para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod sa Pamilya malalaman mo ang mga yugto upang magpatupad ng isang bagong hakbangin sa pag-screen ng pag-unlad, o pinuhin ang mga umiiral na kasanayan sa pag-screen upang mapalakas ang kalidad at pagiging epektibo sa loob ng medikal na pambata ...

isalin