Unang 5 Paraan ng LA upang Magtaguyod para sa Iyong Anak na may Espesyal na Pangangailangan

Bilang magulang, kilala mo ang iyong anak. At kung mayroon kang mga alalahanin (o alam) na ang iyong anak ay maaaring magkaroon ng mga espesyal na pangangailangan, ikaw ang una sa kanila at pinakamahusay na tagapagtaguyod para sa pagkuha ng tulong at mapagkukunan. Upang matiyak na makukuha mo ang kailangan nila upang magtagumpay, narito ang mga paraan upang maging tagapagtaguyod ng mag-isa sa tanggapan ng doktor, sa paaralan at higit pa:

Galugarin ang mga pag-screen ng pag-unlad. Ang maagang pagkakakilanlan ng mga posibleng hamon sa pag-unlad ay nangangahulugang maagang suporta, na tumutulong sa mga bata na may espesyal na pangangailangan na maabot ang kanilang buong potensyal. Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa pagsasalita, pag-aaral, pag-uugali, pandinig o iba pang mga isyu ng iyong anak, tanungin ang kanyang mga katanungan sa pedyatrisyan at talakayin ang pagkuha ng maaga pang-unlad na pag-screen. Dahil ang First 5 LA ay ginawang prayoridad ang pagsuporta sa pag-access sa mga pag-screen ng pag-unlad at serbisyo, nagbigay ito ng ilang pondo para sa Help Me Grow at namuhunan sa maagang pagkakakilanlan at mga programang interbensyon para sa Autism at iba pang mga pagkaantala sa pag-unlad. Kumuha ng impormasyon at mga mapagkukunan sa mga paraan upang matulungan ang iyong mga anak na maabot ang kanilang buong potensyal sa pamamagitan ng maagang solusyon.

Magsaliksik at magtanong. Alamin hangga't maaari tungkol sa mga espesyal na pangangailangan ng iyong anak. Magsagawa ng pananaliksik sa online, makipag-usap sa ibang mga magulang at huwag matakot na magtanong tungkol sa karagdagang mga pag-screen o mapagkukunan. Kausapin ang paaralan ng iyong anak o pasilidad sa pangangalaga ng bata tungkol sa mga paraan upang matugunan at matugunan ang kanilang pang-edukasyon, pisikal, panlipunan at emosyonal na mga pangangailangan; gumawa ng isang listahan ng mga katanungan at alalahanin; alamin ang tungkol sa inirekumendang kasanayan sa pang-edukasyon o pangangalaga; at nag-aalok ng mga mungkahi.

Maunawaan ang mga karapatan ng iyong anak. Ang Mga Indibidwal na May Kapansanan sa Batas sa Edukasyon (IDEA) ay nangangailangan ng libre at naaangkop na pampublikong edukasyon (FAPE) para sa lahat ng mga bata. Ang iyong anak ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga espesyal na serbisyo simula sa preschool.

Humanap ng pamayanan. Makipag-ugnay sa ibang mga magulang na mayroong mga anak na may katulad na mga hamon upang ibahagi ang impormasyon at mga karanasan. Mahahanap mo mga pangkat ng magulang para sa mga batang may espesyal na pangangailangan sa County ng Los Angeles. Mayroon ding mga samahan tulad Espesyal na Pangangailangan Network, Inc. na nag-aalok ng mga pagkakataong kumonekta sa iba at matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang kulang sa trabaho na nakikipagpunyagi sa pagpapalaki ng isang bata na may mga kapansanan sa pag-unlad.

Makipag-usap, at bumuo ng isang network. Ang isang malaking bahagi ng tagapagtaguyod ay nakikipag-usap - mula sa pakikipag-usap sa iyong anak tungkol sa paaralan hanggang sa makipag-ugnay sa kanilang mga tagapagturo, tagapayo at therapist, o pakikipag-usap sa ibang mga magulang tungkol sa mga diskarte na maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang pagbuo ng mga relasyon at isang sumusuporta sa network ng mga pinagkakatiwalaang tao ay nagdaragdag ng mga pagkakataon para sa tagumpay ng iyong anak.

Ang Iyong Mahusay na Anak: Malinaw ang mata Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Saring sa Kalusugan

Ang Iyong Mahusay na Anak: Malinaw ang mata Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Saring sa Kalusugan

Ang Iyong Anak na Anak: Malinaw ang Paningin Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Pag-screen sa Kalusugan noong Pebrero ay Mababang Buwan ng Pagkilala sa Pangitain - at isang magandang panahon upang, mabuti, mag-focus sa malusog na paningin ng iyong anak at iba pang paglago at pag-unlad, kahit na nagpatuloy ang pandemya at paglayo ng panlipunan. Maaari itong ...

Mga Patnubay sa Bagong Pandiyeta sa Estados Unidos para sa Mga Sanggol at Mga Bata: Laktawan ang Asukal

Mga Patnubay sa Bagong Pandiyeta sa Estados Unidos para sa Mga Sanggol at Mga Bata: Laktawan ang Sugar Sugar ay hindi gaanong kaibig-ibig para sa kalusugan ng mga sanggol at mga bata, ayon sa mga bagong alituntunin sa pagdidiyeta para sa mga Amerikano mula sa Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos. Sa katunayan, inirekomenda ng ulat na ang mga sanggol ay walang naidagdag ...

Pebrero 2021 Mga Libro

Pebrero 2021 Mga Libro

Pebrero 2021 Mga Libro Pebrero ay Buwan ng Kasaysayan ng Itim! Ipagdiwang kasama ang mga librong ito ... Ang ABC's of Black History ni Rio Cortez, na isinalarawan ni Lauren Semmer Sinabi sa tekstong tumutula, ang librong ito ay sumusunod sa alpabeto habang natutunan namin ang lahat tungkol sa itim na kasaysayan ng US at sa paligid ng ...

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain 

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Aktibidad Pebrero ay Buwan ng Kasaysayan ng Itim! Basahin ang isang libro ng larawan ng isang itim na manunulat o ilustrador nang magkasama. Groundhog Day! Turuan ang iyong anak na gumawa ng mga papet na anino at tumingin sa anim na linggo ng taglamig! Ang Pebrero ay Pambansang Pagpapakain din ng ...

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain Ano ang isang layunin para sa taong ito na maaaring magawa mo at ng iyong anak na makamit? Ang Enero ay National Hobby Month! Ano ang libangan na maaaring simulan ng iyong anak sa buwang ito? Gumawa ng 15 sit-up kasama ang iyong anak! Trivia Day! Ano ang isang random o nakakatuwang katotohanan sa iyo ...

Enero 2021 Mga Libro

Enero 2021 Mga Libro

Enero 2021 Mga Libro Enero 18 ay Martin Luther King, Araw ng Jr. Alamin ang tungkol sa kung paano binago ng pinuno na ito ang kurso ng kilusang karapatang sibil gamit ang mga librong ito ... Ako si Martin Luther King, Jr. (Ordinaryong Tao na Binabago ang Mundo) ni Brad Meltzer, na isinalarawan ni Christopher ...

isalin