Ang isang bagong sanggol ay nagdudulot ng kagalakan, kasama ang maraming mga bagong hamon. Para sa maraming mga magulang, ang pagdadala ng isang bagong silang na bahay ay maaaring maging napakahusay. Ngunit, may mga serbisyo at suporta na maaaring makatulong.

Ang pagbisita sa bahay ay isang malakas na napatunayan na tool upang suportahan at palakasin ang mga pamilya. Ang mga boluntaryong programa sa pagbisita sa bahay ay tumutugma sa umaasa at mga bagong magulang na may mga may kasanayang propesyonal, na nagbibigay ng pagtuturo sa pamilya at pagtuturo, edukasyon, at suporta sa isang indibidwal na batayan. Ang mga bisita sa bahay ay nakikilala ang mga pamilya kung nasaan sila at pinataguyod ang kritikal na bono ng magulang ng anak. Sa huli, ang pagbisita sa bahay ay nagpapatibay sa sariling pagsisikap at kakayahan ng mga magulang upang mabigyan ang kanilang mga anak ng pinakamahusay na pagsisimula na posible. Ang mga de-kalidad na programa sa pagbisita sa bahay na ito ay napatunayan upang madagdagan ang kakayahang pangkabuhayan ng mga pamilya, palakasin ang malusog na pag-unlad ng bata, itaguyod ang kahandaan ng paaralan, at mabawasan ang maling pagtrato sa bata.

Ang dalawang-katlo ng mga pamilyang California na may mga sanggol at sanggol ay nahaharap sa malalaking hamon, ngunit ang mga boluntaryong katibayan na mga programa sa pagbisita sa bahay ay umabot sa mas mababa sa 2% ng mga bagong pamilya ng California. Sa California, ang apat na pinakamalaking programa sa pagbisita sa bahay na nakabatay sa ebidensya ay pinopondohan ng iba't ibang pederal at lokal na pamamaraan, na walang pamumuhunan sa buong estado o koordinasyong imprastraktura.

Handa na ang California para sa mga pamumuhunan sa pagbisita sa buong estado Ang panukalang badyet ng estado para sa FY 2018-19 ay may kasamang $ 26.7 milyon para sa isang home Visiting Initiative pilot program (naglalaan ng $ 158 milyon sa loob ng tatlong taon, hanggang 2021) para sa mga bagong magulang sa programa ng CalWORKs, na umaayon sa hangarin ng Assembly Bill 992. Kung naaprubahan, ito ay kumakatawan sa unang pondo ng estado na magagamit upang suportahan ang mga programa sa pagbisita sa bahay sa buong California.
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin