SACRAMENTO, CA (Abril 19, 2023) – Ngayon, ang network ng First 5 sa buong estado ay makikipagpulong sa mga mambabatas upang itaguyod ang batas at pamumuhunan sa maagang pagkabata para sa mga bunsong bata ng California. Sasali sa First 5s si Assembly Majority Leader Eloise Gómez Reyes sa pamamagitan ng pagtugon sa network sa isang virtual na pagtitipon.  Ang unang limang taon ng buhay ng isang bata ay mahalaga para sa pag-unlad ng utak, kalusugan, kahandaang matuto, at panghabambuhay na tagumpay. Sa loob ng halos 25 taon, ang Unang 5 komisyon sa 58 na mga county ay nagsilbi bilang isang gulugod para sa mga pamumuhunan at sistema ng maagang pagkabata sa California. Ang pagbuo ng mga sistema ng pangangalaga, pagsuporta sa matatag na mga pamilya at komunidad, pagtiyak ng access ng mga bata at pamilya sa pangangalagang pangkalusugan, at pagbibigay ng de-kalidad na maagang pag-aaral ay magiging pangunahing mga bagay sa agenda.  Itataas din ng unang 5 ang pangangailangan para sa karagdagang pamumuhunan para sa Kalusugan ng Pag-iisip ng Sanggol at Maagang Bata (IECMH) mga serbisyong sumusuporta sa pagpapaunlad ng bata at nagpapagaan ng mga alalahanin sa kalusugan ng isip sa hinaharap. Ang pagpapabuti sa kalusugan ng isip ng mga bunsong anak ng California ay isang pangunahing priyoridad para sa buong network.  "Nasasabik kaming ibahagi sa mga mambabatas ang mahalagang papel ng First 5 sa paglikha ng trauma-informed, healing-centered, culturally responsive system upang matugunan ang mga holistic na pangangailangan ng mga bata, pamilya at komunidad." sabi ni Jackie Thu-Huong Wong, First 5 California Executive Director. “Dalawampu't limang taon na ang nakalilipas, ang mga taga-California ay bumoto upang suportahan ang isang pananaw na iangat at isentro ang kahalagahan ng maagang pagkabata para sa kinabukasan ng ating estado. Ang unang 5 ay nagtakda upang lumikha ng ligtas, matatag, nakakapagpapalusog na mga relasyon at mga kapaligiran na kinakailangan para sa malusog na pag-unlad ng isang bata. At habang sinusuportahan namin ang isang kilusan tungo sa isang buong bata, buong pamilya, buong balangkas ng komunidad, nagpapasalamat kami sa pamumuno at pakikipagtulungan ni Gobernador Newsom at ng Lehislatura sa pagpapatupad ng roadmap na nagtitiyak na ang bawat bata ay maaaring umunlad.”  Ito rin ay isang kritikal na oras para sa mga lokal na First 5 na umaasa sa mga kita sa buwis sa tabako upang mamuhunan sa mga komunidad. Habang patuloy na bumababa ang mga kita sa buwis sa tabako, at sa kamakailang pagpasa ng pagbabawal sa tabako ng California, ang magagamit na First 5 na pagpopondo ay inaasahang bababa ng nakagugulat na $453M pagsapit ng 2030 na nakakaapekto sa bawat komunidad sa estado.    “Ang bigat ng tumataas na halaga ng pamumuhay, ang pandemya na kaluwagan ay nagwawakas, at ang pagpapalawak ng mga agwat ng kayamanan sa pagitan ng mga komunidad ay dumudurog sa mga pamilya ng California na may maliliit na bata. Ngayon, itinataas ng First 5s ang mga realidad na ito sa mga pinuno ng estado at nag-aalok ng mga pagkakataong magamit ang First 5 network para mamuhunan sa aming mga pinakabatang residente,” sabi ni Avo Makdessian, First 5 Association Executive Director. “Kasabay nito, ang buong estadong First 5 na imprastraktura mismo ay nasa ilalim ng banta dahil sa pagbaba ng mga mapagkukunan. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa aming mga pinuno ng estado at mga kasosyo sa komunidad upang madagdagan ang mga mapagkukunan para sa mga maliliit na bata at matiyak na ang Unang 5 imprastraktura na binuo sa loob ng 25 taon ay patuloy na magkakaroon ng katatagan upang maihatid ang mga mapagkukunang iyon sa bawat komunidad."  "Sa nakalipas na tatlong taon, ang mga pamilya at ang mga sistemang nagsisilbi sa kanila ay lumaki upang matugunan ang pangangailangan ng madaliang pagkilos ng sandaling ito," sabi ni Karla Pleitéz Howell, First 5 LA Executive Director. “Ipagpatuloy natin ang momentum na may matagal at patuloy na pamumuhunan upang higit pang palakasin ang buong sistema ng suporta ng bata sa California na bumuo ng mas maunlad at patas na kinabukasan para sa mga bunsong anak ng estado.”

 # # #

Tungkol sa First 5 Association

Ang First 5 Association of California ay tinig ng 58 First 5 county commissions, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na malusog, ligtas, at handang matuto ang ating maliliit na anak. Sama-sama, ang First 5 ay umaantig sa buhay ng higit sa isang milyong bata, pamilya, at tagapag-alaga bawat taon, at pinalalakas ang ating estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bata ng pinakamagandang simula sa buhay. Matuto pa sa www.first5association.org.

Tungkol sa Unang 5 California

Itinatag ang First 5 California noong 1998 nang ipasa ng mga botante ang Proposisyon 10, na nagbubuwis sa mga produktong tabako upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga batang edad 0 hanggang 5 at kanilang mga pamilya. Ang Unang 5 na mga programa at mapagkukunan ng California ay idinisenyo upang turuan at suportahan ang mga guro, magulang, at tagapag-alaga sa mahalagang papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata–upang tulungan ang mga bata sa California na makatanggap ng pinakamahusay na posibleng simula sa buhay at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov.

Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking tagapondo ng estado ng maagang pagkabata at isang independiyenteng pampublikong ahensya, ang First 5 LA ay nagtatrabaho upang palakasin ang mga sistema, mga magulang at mga komunidad upang suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng mga bata na ginagabayan ng ating North Star na maabot ng bawat bata sa Los Angeles County ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa mga kritikal na taon ng prenatal hanggang edad 5. Matuto pa sa www.first5la.org. Para sa pinakabagong mga balita at impormasyon, sundan kami sa kaba, Facebook, Instagram at LinkedIn.
Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Inaprubahan ng Unang 5 LA Board ang FY 2024-2025 na Badyet at Tinatalakay ang Equity Efforts

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

isalin