Oktubre 2020

Pangkalahatang-ideya

Ang Unang 5 LA ay nasasabik na ibahagi ang mga natuklasan mula sa isang taong mahabang pagsusuri sa amin Mga Unang Koneksyon programa! Ang mga natuklasan ay ipaalam ang mga pagbabago sa patakaran at programa para sa mga nagtatrabaho sa pagpapatuloy ng maagang pagkakakilanlan at interbensyon (EII).

Noong 2019 ang Unang 5 LA ay nakipagsosyo sa Harder + Company Community Research upang magsagawa ng pagsusuri sa programa ng First Connections. Kasama sa mga kalahok ang tulong sa Teknikal ng Children's Hospital Los Angeles (CHLA), at anim na mga tagasuporta ng Unang Koneksyon na nagbigay ng mga pag-screen ng pag-unlad at mga ugnayan para sa mga batang ipinanganak sa edad na 5 sa County ng Los Angeles (LA):

  • Tatlong Federally Qualified Health Centers (FQHCs): AltaMed Health Services Corporation, Eisner Pediatric and Family Medical Center, at Northeast Valley Health Corporation;
  • Dalawang ahensya ng serbisyo sa pamilya: Pamilyang Foothill at Mga Kaalyado para sa Bawat Bata;
  • Isang Panrehiyong Center: Timog Central Los Angeles Regional Center.

Mga Layunin sa Ebalwasyon

Mga Lugar na Tumuon

Ang pagsusuri ay nakatuon sa tatlong pangunahing mga lugar:

  1. Pag-access, kaalaman, at suporta ng pamilya
  2. Mga pagkatuto at implikasyon ng system
  3. Teknikal na tulong at kapasidad ng provider

Pangunahing mga natuklasan para sa bawat lugar ng pagtuon ay nagsasama rin ng mga tagumpay at hamon na magpapabatid sa kasalukuyan at hinaharap na pagsisikap na palakasin ang EII sa buong lalawigan. Kasama rin sa pagsusuri ang mga pananaw mula sa Unang Koneksyon Forum gaganapin kasama ang mga grantees at iba pang mga kasosyo sa system ng EII sa Tag-init 2020.

Tingnan ang buong ulat (PDF) >>
isalin