Mga Isyu sa Pag-uugali

Mga isyu sa pag-uugali

ay hindi pangkaraniwan — ngunit maaaring masubukan ang pagpapasensya ng sinumang magulang! Ang unang hakbang sa pagtulong sa mga bata na magkaroon ng kamalayan sa epekto ng kanilang pag-uugali at matutong makisama sa iba ay sa pamamagitan ng pare-pareho na komunikasyon tungkol sa kung ano ang okay na gawin, at kung ano ang hindi. Ang paghimok ng mga positibong pagbabago sa pag-uugali sa naaangkop sa edad na mga paraan ay maaaring makatulong sa mga bata na maging maalalahanin at bumuo ng magagandang ugali na makakatulong sa kanilang magtagumpay sa paaralan at buhay.

isalin