Ang Pinakamahusay na Simula ay ang pangunahing pamumuhunan ng Unang 5 LA para sa paglahok ng mga pamayanan sa isang pangkaraniwang paningin at hangarin para sa mga bata at pamilya na umunlad, nagtatrabaho upang palakasin ang pamumuno ng komunidad at pakikipagtulungan sa lahat ng mga sektor. Ang Best Start ay isang pangako na bawat ang bata sa County ng Los Angeles ay pumapasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay.

Gayunpaman, ang pag-usad patungo sa Hilagang Bituin na ito ay nangangailangan ng higit sa pinopondohan ng publiko, mga serbisyong naihatid ng propesyonal. Sinusuportahan ng isang napakaraming ebidensya ang ideya na ang mga bata ay umunlad at ang mga pamilya ay umuunlad sa matatag, ligtas, malusog, at nakikibahagi na mga pamayanan kung saan ang mga tao ay nagkakaroon ng matibay at pangmatagalang relasyon, sumusuporta sa bawat isa, at kumilos nang sama-sama upang bigyan ang mga bata ng pinakamahusay na pagsisimula na posible.

Sa pamamagitan ng Best Start, ang First 5 LA ay namumuhunan sa 14 na mga pangheograpiyang lugar na naharap sa makasaysayang pagkawala ng karapatan at pang-aapi sa pamamagitan ng mga pampulitika, pang-ekonomiya, panlipunan at pang-kapaligiran na mga kadahilanan na nagpapalala sa talamak na mga stress ng pamilya tulad ng karahasan at kahirapan. Sa kabila ng mga katotohanang ito, ang mga ito ay mga site na may malaking lakas at katatagan. Sa mga dekada, ang mga kampeon at pinuno ng pamayanan, kasama ang mga magulang ng maliliit na bata, ay nagtatrabaho upang lumikha ng mas mahusay na futures para sa kanilang mga anak.

Ngayon, ang Unang 5 LA at mga pamayanan ay muling pag-iisipan kung ano ang posible sa pamamagitan ng Best Start. May inspirasyon ng kahalagahan at lakas ng mga koneksyon sa pamayanan, ang Best Start ay umuusbong sa isang network ng mga magulang, pamayanan, lokal at panrehiyon na tagapasiya, at mga sistemang pampubliko - nagtutulungan sa isang lokal at antas ng rehiyon - upang makaapekto sa mahalagang patakaran, mga sistema at pamayanan pagbabago na nagpapabuti sa mga kinalabasan para sa mga bata at pamilya.

Ang pangako ng Unang 5 LA ay upang palakasin ang sama-samang kalooban sa loob ng mga pamayanan, samahan at system upang maitaguyod ang kaligtasan, malusog na kaunlaran, at kagalingan para sa mga bata na nasa edad limang taong gulang at kanilang mga pamilya sa buong 14 na pamayanan ng Best Start. Mula noong 2010, suportado ng Unang 5 LA ang 14 na pakikipagsosyo sa pamayanan - mga sama ng mga pinuno ng pamayanan, magulang at residente, at iba pa - na nagtulungan upang suportahan ang bawat isa at magpatupad ng mga aktibidad na sumusuporta sa kanilang pananaw para sa mga bata at pamilya.

Noong 2017, sinimulan ng First 5 LA ang paggalugad nito kung paano palalimin ang mga koneksyon at pagtitiwala sa pagitan ng mga pamayanan at mga system na nakakaapekto sa kanila. Noong tagsibol ng 2018, nakipagsosyo ang First 5 LA sa mga miyembro ng pamayanan upang pumili ng limang mga samahan upang mapabilis ang pag-unlad at pagpapalawak ng 14 na pakikipagsosyo sa pamayanan sa mga malalakas na lokal at panrehiyong network ng mga magulang, residente, mga organisasyong nakabase sa pamayanan, mga pangkat ng adbokasiya, kalusugan, edukasyon at mga system ng suporta ng pamilya, at iba pang mga stakeholder - lahat ay nakikibahagi sa pagsisikap na ito upang lumikha ng malakas na mga pangitain sa pamayanan para sa hinaharap. Ang mga lokal at panrehiyong network na ito ay naisasaaktibo sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbabahagi ng mga pagkilos na bumubuo at nakasentro sa pamumuno ng mga magulang at residente. Ang Unang 5 LA ay namumuhunan sa mga network na ito upang paganahin ang isang pangmatagalang paningin ng matatag, pabago-bagong mga ecosystem ng komunidad, na mananagot sa, at kumikilos para sa interes ng mga bata, pamilya at pamayanan.

 

REHIYON 1

EAST LA | METRO LA | SOUTH EL MONTE / EL MONTE | SOUTHEAST LA COUNTY CITIES

Grantee ng Regional Network: Para Los Niños

Matuto nang higit pa tungkol sa Mga Organisasyong Kasosyo sa Rehiyon ng Local Network

REHIYON 3

LUNGSOD NG PANORAMA & KAPWA | NORTHEAST VALLEY KOMUNIDAD

Grantee ng Regional Network: El Nido

Matuto nang higit pa tungkol sa Mga Organisasyong Kasosyo sa Rehiyon ng Local Network

REHIYON 5

LANCASTER | PALMDALE 

Grantee ng Regional Network: Bureau ng Mga Bata ng Timog California

Matuto nang higit pa tungkol sa Mga Organisasyong Kasosyo sa Rehiyon ng Local Network

REHIYON 2

BROADWAY / MANCHESTER | COMPTON / EAST COMPTON | PANOORIN / WILLOWBROOK | WEST ATHENS

Grantee ng Regional Network: Mga Konseho sa Pangkalusugan ng Komunidad  

Matuto nang higit pa tungkol sa Mga Organisasyong Kasosyo sa Rehiyon ng Local Network

REHIYON 4

WILMINGTON | MAHABANG BEACH

Grantee ng Regional Network: Pakikipagtulungan sa Long Beach Nonprofit (dba The Nonprofit Partnership)

Matuto nang higit pa tungkol sa Mga Organisasyong Kasosyo sa Rehiyon ng Local Network

Upang matuto nang higit pa, mangyaring mag-email sa amin o tumawag sa amin sa 213-482-6028.

Kung interesado kang makipagsosyo sa mga magulang ng Pinakamahusay na Simula sa mga pagkakataon sa pakikipag-ugnayan sa pamayanan, mangyaring bisitahin ang: https://www.first5la.org/community-engagement-opportunity/

isalin