Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay binubuo ng 13 miyembro (siyam na pagboto, apat na ex-officio) bilang karagdagan sa siyam na Kahaliling Komisyoner. Kasama sa Lupon ang mga miyembro ng pagboto na hinirang ng bawat isa sa mga Superbisor ng County ng Los Angeles at mga departamento ng Mga Serbisyong Pambata at Pampamilya ng LA County, Kalusugan ng Pampubliko at Kalusugan ng Pag-iisip. Ang Chairman ng LA County Board of Supervisors ay nagsisilbi rin bilang Chairman ng First 5 LA Commission.

Kasama rin sa Lupon ang mga kinatawan mula sa ibang pang-edukasyon, mga bata at mga organisasyong nakatuon sa pamilya sa buong county. Ang Lupon ng mga Komisyoner ay nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan sa 1:30 ng hapon maliban kung iba ang ipinahiwatig sa Unang 5 tanggapan ng LA o sa aming website. Ang lahat ng mga pagpupulong ay bukas sa publiko at ang mga agenda ay naka-post, sa First 5 LA na mga opisina at sa aming website, hindi bababa sa 72 oras na mas maaga. Pakitingnan ang aming kalendaryo para sa lahat ng na-update na impormasyon ng pulong at mag-scroll sa ibaba para sa mga packet, buod, at minuto ng pulong ng Commission.

BROWN ACT:

Mga Panuntunan sa Pampubliko na Pagpupulong

Lahat ng Unang 5 na pagpupulong ng Lupon at Komite ng LA ay dapat isagawa nang bukas at pampubliko, maliban sa Mga Saradong Sesyon. Ang mga nakasarang pulong ng Session ay napapansin ng publiko ngunit hindi kinakailangan na pahintulutan ang mga pampublikong dadalo.

Dalawang pangunahing probisyon ng Brown Act, na nagtitiyak na bukas na isinasagawa ang negosyo ng publiko, ay ang mga kinakailangan na ang mga lehislatibong katawan ay pampublikong mag-post ng mga agenda bago ang kanilang mga pagpupulong, (§§ 54954.2, 54955, 54956 at 54957.5) at walang aksyon o talakayan ang maaaring mangyari sa mga aytem o paksang hindi nakalista sa naka-post na agenda (§ 54954.2). Alinsunod dito, ang lahat ng mga agenda para sa mga pulong ng Lupon ay dapat na ipaskil 72-oras bago ang pulong habang ang mga agenda para sa Espesyal na Lupon at mga pulong ng Komite ay dapat na ipaskil 24-oras bago ang pulong.

Sa wakas, lahat ng mga pagpupulong, kabilang ang Mga Saradong Sesyon, ay magbibigay ng pagkakataon sa mga pampublikong miyembro na magbigay ng pampublikong komento.

MAHALAGANG PAALAALA: 

Sa ilalim ng AB 2449, ang mga bagong panuntunan sa teleconferencing ay nagbibigay ng hybrid na modelo ng pisikal at malayong pagdalo para sa mga miyembro ng aming Lupon sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon.  

Bilang isang threshold matter, hinihiling ng AB 2449 na kahit man lang isang korum ng mga miyembro ng ating Lupon ay maaaring lumahok nang personal mula sa isang pisikal, pampublikong lokasyon na malinaw na tinukoy sa agenda.  

Kung matugunan ang kinakailangan sa korum na pisikal na pagdalo, pinahihintulutan ng AB 2449 ang isang miyembro ng Lupon na sumali sa isang pulong ng Lupon nang halos, nang hindi kinakailangang mapansin ang kanilang lokasyon, sa ilalim ng dalawang pagkakataon: (1) para sa "makatwirang dahilan" at (2) dahil sa "mga pangyayaring pang-emergency ”. Parehong "dahilan lamang" at "mga pangyayaring pang-emergency" ay tinukoy sa ilalim ng batas. 

Maaaring patuloy na obserbahan ng mga miyembro ng publiko ang pulong na ito sa pamamagitan ng telepono o kung hindi man sa elektronikong paraan.

Mga Alituntunin sa Pamamahala

Unang 5 L Board of Commissioners Bylaws (Noong Nobyembre 2021)
Ang aming Lupon

Holly J. Mitchell

Holly J. Mitchell

Tagapangulo ng Lupon, Superbisor ng County ng Los Angeles, Ikalawang Distrito

Summer McBride

Summer McBride

Pangalawang Tagapangulo, Hinirang ng Superbisor ng LA County na si Holly J. Mitchell

Commissioners 

Robert Byrd

Robert Byrd

Mga Kinakatawan: Kagawaran ng Kalusugan ng Mental sa County ng County ng Los Angeles (DMH)

Alma Cortes

Alma Cortes

Itinalaga ni Supervisor Lindsey Horvath, Third District

Barbara Ferrer

Barbara Ferrer

Kinakatawan: Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng County ng County ng Los Angeles

Astrid Heppenstall Heger

Astrid Heppenstall Heger

Hinirang ng: Supervisor Kathryn Barger, Fifth District

Maricela Ramirez

Maricela Ramirez

Kinakatawan: Opisina ng Edukasyon ng County ng Los Angeles

Carol Sigala

Carol Sigala

Hinirang ng: Supervisor Hilda Solis, Unang Distrito

Abigail R. Marquez

Abigail R. Marquez

Hinirang ni: Superbisor Janice Hahn, Pang-apat na Distrito

Hal Mga Kinatawan ng Officio

Deanne Tilton Durfee

Deanne Tilton Durfee

Kinakatawan: Inter-Agency Council on Child Abuse and Neglect (ICAN)

Jacquelyn McCroskey

Jacquelyn McCroskey

Hinirang ng: Komisyon para sa Mga Bata at Pamilya

Brandon Nicols

Brandon Nicols

Kinakatawan: Departamento ng Mga Serbisyong Pambata at Pampamilya ng County ng Los Angeles

Alejandra Albarran Moses

Alejandra Albarran Moses

Kinakatawan: Round Round ng Patakaran para sa Pangangalaga at Pag-unlad ng Bata

Mga Kahaliling Komisyon

Mary Romero Barraza

Mary Romero Barraza

Kinakatawan: Departamento ng Kalusugan ng Pag-iisip (DMH) ng County ng Los Angeles

Luis Bautista

Luis Bautista

Kinakatawan: Los Angeles County Office of Education (LACOE)

Priya Batra

Priya Batra

Kinakatawan: Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng County ng County ng Los Angeles

Victor Manalo

Victor Manalo

Hinirang ni: Superbisor Janice Hahn, Pang-apat na Distrito

Frank Ramos

Frank Ramos

Kinakatawan: Kagawaran ng Mga Bata at Serbisyong Pamilya ng County ng Los Angeles

Kristin McGuire

Kristin McGuire

Hinirang ng: Supervisor Hilda Solis, Unang Distrito

Winnie Wechsler

Winnie Wechsler

Hinirang ng: Supervisor Kathryn Barger, Fifth District

Sylvia S. Swilley

Sylvia S. Swilley

Hinirang ng: Superbisor na si Mark Ridley-Thomas, Pangalawang Distrito

Julie Taren

Julie Taren

Itinalaga ni Supervisor Lindsey Horvath, 3rd District

Mga Assignment ng Komisyonado ng Komisyonado

Board of Commissioners Committee Assignments 2024


Mga Materyal sa Pagpupulong

Lahat ng Unang 5 LA Board at Mga Agenda ng Pagpupulong ng Komite ay nai-post sa online ayon sa bukas na mga panuntunan sa pagpupulong (California Brown Act)…

Magbasa Nang Higit Pa »


KALENDARYO

Ang Lupon ng mga Komisyoner ay nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan sa 1:30 ng hapon, maliban kung ipinahiwatig, sa mga tanggapan ng Unang 5 LA. Ang lahat ng mga pagpupulong ay bukas sa publiko, at ang mga agenda ay nai-post sa aming website nang hindi bababa sa 72 oras nang maaga.

Magbasa Nang Higit Pa »


Pananalapi

Ang Komisyon ay nakatanggap ng Mga Sertipiko ng Nakamit para sa Kahusayan sa Pag-uulat sa Pananalapi mula sa Pamahalaang Mga Opisyal ng Pananalapi ng Pamahalaan (GFOA) sa sampung magkakasunod na taon simula sa FY 2007-08…

Magbasa Nang Higit Pa »

isalin